Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

Akaša (Akasha) (GNOSTIČKI REČNIK – Vokabular)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z


Akaša (Akasha)
(ili Akaza) – Pra- sirovina Velikog Dela, osnovna supstanca iz koje se lančano kristalizuju mnogobrojne supstance, različiti elementi prirode. Supraosetljiva duhovna Esencija koja prožima ceo univerzum. Prvobitna materija, Matrica Univerzuma iz koje se rađa sve što postoji. Kada se eter kondenzuje pretvara se u Akašu. Realno to je kondenzacija Zvuka. To je duhovna supstanca, emanacija Anupâdaka (samo-kreirani Bogovi-bez očeva).
 

 


Svi | A | B | Č | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | X | Y | Z