Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza

BROJEVI

Simbologija brojeva

Svi
Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | B


Ima 22 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
Broj 01

Broj 1Arkanum br. 1 jeste Mag Kabale, Sveti Duh svake osobe, Otac koji se nalazi u tajnosti, Besmrtna Monada ili Iskra svake ljudske osobe, bilo kog stvorenja.

Mudrost je Očeva; ne možemo mi da poučavamo Monadu, Mudrost Oca sve predviđa.

Originalne ideje pripadaju Jedinici. Očigledno je da broju 1 pripadaju: volja, lična inicijativa, preduzetnički duh.

Br. 1 je taj koji započinje, koji inicira. Očigledno je da svaka stvar koja u praktičnom životu počinje, jeste Arkanum br.1, jeste Jedinica.

Lako je razumeti da je svaki početak težak, treba da se trudimo, treba da sejemo da bismo žnjeli, zbog toga se u Arkanuma br. 1 nalazi Jedinica Principa originacije; jasno je da je poreklo, svake Jedinice, jer sve počinje sa Br. 1.

Pomoću Arkanumom br. 1, „Magom", prodiremo u Sanctum Regnum Magije...


 
Broj 02Broj 2

Arkanum br. 2 je „Sveštenica", Okultna nauka. U domenu Duha, Dvojka je Božanska Majka, koja je dupliranje Oca, Dualna manifestacija Jedinice. Očigledno je da unutar ljudskog organizma Br. 2 je: Imaginacija, a ova je povezana sa Br. 1 - Voljom.

Broj Jedan se uvek duplira u Duadu. Na Kabalističkom stablu ovo Jedan se duplira u Sina, Hrista, Instruktora Sveta.

Br. 2 je, dakle, u Prvom Trimurtiu njegov drugi aspekat: Hristos. Neka se ne brka sa Drugim Trimurtiem, u kom se Otac duplira u Majku i ona u Sina.

U Br. 2 su dve kolone: Jakin i Boaz. U ovom broju postoji Asocijacija. Treba da učimo da povezujemo ideje, misli sa osobama, sa porodičnim stvarima; treba da znamo da slušamo suprotna mišljenja bez da se ljutimo, da otopimo Ja gneva, da negujemo harmoniju, da Asocijacije budu harmonične.

U Br. 2 se nalaze veze (relacije): majka sa detetom, žena sa čovekom; među stvarima, antitezama, mišljenjima.

Treba da učimo da radimo sa idejama, poslovima, u miru i sa vedrinom, ovo je Br. 2.

 
 
Broj 03Broj 3

Br. 3 je Treći Logos, Binah, Sveti Duh, koji se manifestuje seksualnom silom u svemu što jeste, što je bilo i što će da bude.

Sveti Duh se svojevremeno duplira u jednu neizrecivu ženu. Ova je Božanska Majka Kundalini: Šakti, Supruga Šive, Sveti Duh.

U Arkanumu br. 3 vidimo nju. Ona je "Carica", Božanska Svetlost, lična Majka svakoga od nas.

Nebeska Majka, u materijalnom domenu označava materijalnu proizvodnju, a isto tako, u duhovnom domenu, označava duhovnu proizvodnju. To je dakle, ostvarenje svojih sopstvenih čežnji, stremljenja, ideja.

Ali, ako želimo da dajemo plodove, da uspevamo, treba da inteligentno rukujemo sa Trojkom, zato što u Trojci postoji harmonija, umetnost i lepota.

Sve treba izražavati u lepom obliku. Već treba da umemo da upotrebljavamo Trojku u razgovoru i u načinu odevanja, ako želimo da uspemo.

Trojka dozvoljava ostvarenje naših dragocenih čežnji. Postavljanje osnove, stvara povoljne uslove da bi se postigao uspeh.

Sa Trojkom treba da činimo dobro urađene stvari, pažljivo, lepo, harmonično, savršeno; i da umemo da stvaramo da bismo imali ono za čim čeznemo, bilo da je reč o poslovima, o našem radu ili o bilo kojoj stvari.


 
Broj 04Broj 4

Arkanum br. 4 je „Car" iz Kabale, Intimus iz naše unutrašnjosti. Treba da učimo da uvek činimo volju Oca. Setimo se molitve: „...neka bude volja Tvoja kako na Nebu tako i na Zemlji..."

Br. 4 je Tetrada. Znači stabilnost, to je osnova za ono što želimo, bilo da je reč o sklapanju braka, o poslovima, o putovanjima, o radnom mestu, itd. Ono što se traži da imamo treba da bude savršeno očvršćeno, treba da bude Kockasti Kamen, konkretno solidan, da ne stavljamo lažnu osnovu, inače, sve će se srušiti.

Sa Br. 4 treba da postavljamo čvrstu osnovu da bismo imali uspeh, računajmo da je 4 osnova. Treba da činimo stvari na pravilan način, precizno, solidno, da ne bismo doživeli poraz. Treba da postavimo osnovu u porodičnim odnosima. Treba da činimo stvari reflektirajući na precizan način, solidno, ništa slučajno, jer drugačije propadaju.

U Br. 4 se nalazi ekonomski aspekat i ovaj treba da pravilno razvijamo. Privreda ima uzdizanja i spuštanja: svaki put kada nam je potrebno da se uzdižemo treba da postoje solidne osnove.


 
Broj 05Broj 5

Karta Tarota Br. 5 jeste Inicijacija, Demonstracija, Učenje, Karmički Zakon, Filozofija, Nauka, Umetnost.

Arkanum br. 5 jeste „Hijerarh". To je broj rigoroznosti i Zakona, to je broj Marsa i rata. Arkanum Tarota Br. 5 nam pokazuje: Učenje, Karmu.

Ovaj Arkanum predstavlja „Karmu" Inicijata. Nikada ne treba da protestujemo protiv Karme, značajno je da umemo da je pregovaramo. Setite se da se ne plaća samo sa bolom, nego se može platiti čineći dobra dela. Sa psihološke tačke gledišta Br. 5 je: persuazija (uverenost), istraživanje, selekcija, razumevanje.

U Br. 5 vidimo izučavanje. Ovim brojem treba da znamo da rukujemo na dubok način, refleksivno, analitički, istražujući, tražeći nove aspekte. Ne treba da se radi ništa nesmotreno jer ako se ne ispune ovi uslovi, proizilaze loše urađene stvari.

Treba da vidimo „za" i „protiv" stvari, kako ne bi ispale loše urađene stvari, da učimo da sami mislimo. Ne treba da zasnivamo na projektima, već na činjenicama, treba da se baziramo na činjenicama sa inteligencijom, razumevanjem, drugačije može da doživimo velike neuspehe. Treba da budemo budni.


 
Broj 06Broj 6

Arkanum br. 6 je „Neodlučnost". Ljudsko biće se nalazi između poroka i vrline; Device i prostitutke; Uranije-Venere i Meduze. Nalazimo se u situaciji da treba da biramo ovaj ili onaj put.

Arkanum br. 6 je opojnost, ravnoteža, amorozno ujedinjenje muškarca i žene. Strahovita borba između ljubavi i želje. Ovde nalazimo misterije Lingam-Joni. To je brak.

U Arkanumu br. 6 se nalazi borba između ona dva Ternara, to je afirmacija Unutrašnjeg Hrista i supremna negacija Sotone. Arkanum br. 6 je borba između Duha i Životinjske zveri. Broj 6 predstavlja borbu između Boga i Đavola.

U Br. 6 susrećemo erotičke voljne akcije, ideje za dekoraciju, reciprocitet, plodnost, stanje ljubavi.


 
Broj 07Broj 7

Arkanum br. 7 jesu Borbena Kola (Viša egzistencijalna tela) koja je realizovala Monada da bi mogla da dejstvuje sa snagom u ovom svetu, da bi radila na ovom polju života. To je već realizovana Monada koja se manifestuje posredstvom onih svojih 7 Tela. Sa druge strane Br. 7 predstavlja borbe, teškoće. „Pobeda" Arkanuma 7 osvaja se posredstvom ovih velikih borbi.

Pobeda se zaslužuje samodominacijom nad Kolima Života, vladajući sami sobom, znajući da rukujemo sopstvenim životom, tj., rukovođenjem Kolima Života na inteligentan način.

Br. 7 je veoma snažan broj. Ovde nalazimo napor Duše i akcije; sliku, odgovor ili rezultat.

Sedam je broj Pobede. Ipak, da bi je zadobili upliće mnogo napora i gorčine; ovo vidimo u onih sedam kapitalnih grehova koje treba da transmutiramo u sedam vrlina.

Broj 7 je takođe efikasnost, integritet, koncentracija, milosrđe, blagost, čežnje za uzvišenim životom.


 
Broj 08Broj 8

Arkanum br. 8 predstavlja Pravičnost, Pravosuđe, Odlučnost, Ravnotežu. Odlučnost: Mač. Ravnoteža:Vaga. Ova odlučnost treba da se pretvori upravo u osovinu života, u centralnu tačku gravitacije našeg života i naše egzistencije.

U Arkanumu br. 8 sadržane su Inicijatičke probe, gde se nalaze patnja i bol.

Osam je Jovov broj, čoveka sa Svetim Trpljenjem. Ovaj broj predstavlja Jovov život i požrtvovanje, a to je put koji vodi Inicijata do Drugog Rađanja. Probe su veoma grube; potrebno nam je Strpljenje Svetog Jova, bez ovoga je nemoguće da se ostvari ovaj Rad.

Br. 8 jeste, isto tako, Umerenost, Kaduceus, Pravedna podela. 


 
Broj 09Broj 9

Arkanum br. 9 je Pustinjak (Ermit), oprezan i mudar, to je Samoća (Usamljenost).

Devotan, u Pustinji Inicijacije, čak iako je okružen mnoštvom ljudi, on ide strašno sam. Ovaj Arkanum u nešto višoj formi jeste Deveta sfera, „Seks".

Silaženje u Devetu sferu bilo je, u antičkim Hramovima, maksimalna proba za supremno dostojanstvo Hijerofanta. Svaka autentična Bela Inicijacija započinje ovde.

 Neofit treba da bude upozoren da u Devetoj sferi postoji „Vrhovna bol". Treba da umemo da razumemo, treba da znamo da učimo da Patimo, da budemo Pomireni. Oni koji nisu takvi, propadaju; besmisleno je, paradoksalno je da se želi naći Sreća u Devetoj sferi. Bilo bi apsurdno, jer intimna Aotorealizacija ima svoju cenu, košta, možda upravo život. Broju 9 pripadaju takođe Emocija, Mudrost, Darežljivost, Genijalnost.

 


 
Broj 10Broj 10

U Arkanumu br. 10 nalazimo Točak sudbine, Kosmogonski točak Jezekilja. Na ovom točku se nalazi Borba Antiteza: Hermanubis zdesna, Tiphon sleva. Ovo je Točak velova, Točak Samsare, tragičan točak koji simboliše Zakon prastarog Povratka.

Kada se vraćamo u ovu dolinu plača, ponavlja se ista stvar posredstvom Zakona Rekurencije, jer se sve ponovo događa kao u drugim životima.

Iznad točka Arkanuma 10 vidimo Sfingu ukrašenu krunom sa deset metalnih vrhova. Takva egipatska figura na vidan način se ne nalazi ni zdesna, ni sleva Velikog Točka.

Kruna nam govori o Devetoj Sferi, o seksu, o Ezoteričkom radu u Vulkanovom Užarenom ognjištu.

Na očigledan način, ova hejeratična slika, toliko različita od Evolutivnog i Involutivnog zakona koji su simbolisani sleve i desne strane Točka, označava nam Put Revolucije Svesti, realnu Inicijatičku Mudrost...


 
Broj 11Broj 11

Ovaj Arkanum u Kabali je poznat kao Arkanum „Persuazije". Persuazija (ubeđenost, nepokolebljiva vera) je sama po sebi sila suptilnog reda, duhovnog; ovo je divna sila koja može da ovlada i potčini Lavove suprotnosti, ona je u suštini duhovna. Persuazija ima više snage od nasilja.

Okultna Mudrost kaže: „Pojačaj plamen Duha snagom Ljubavi".

Potrebno je da se transmutiraju životinjski instinkti u volju, seksualna strast u ljubav, bludne misli u razumevanje...

Ako sabiremo na kabalistički način Br. 11: 1 + 1 = 2; Arkanum br.2 je Sveštenica, Božanska Majka, ona je sama po sebi „Živa Vatra". Učiti da radimo u Vatri jeste vitalno, zato se ovo 2 rastavlja na kabalistički način na 1 muškarac + 1 žena, koji treba da rade sa Vatrom, u Magisterijumu Vatre. Arkanum 11 jeste Rad sa Vatrom, sa silom Ljubavi, kako bismo se preobrazili u Žive Plamene.

 
 
Broj 12Broj 12

Arkanum br. 12 Tarota je „Apostolat". Ovaj Arkanum upliće požrtvovanja i patnje. Ipak on ima veoma lepu sintezu jer je 1 + 2 = 3, koji označava proizvodnju, kako materijalnu tako i duhovnu.

Na karti ovog Arkanuma vidimo sliku obešenog čoveka koji stvara svojim rukama obrnuti trougao, a svojim nogama jedan krst.

Krst ima četiri vrha. Krst Inicijacije je falički, insercija vertikalnog falusa (phallus) u žensko kteis (cteis) stvara krst. To je krst Inicijacije kog treba da uzmemo na svoja ramena.

Svaki rad ima kao cilj osvajanje Duše, odnosno, postizanje sastavljanja krsta sa trouglom, ovo je Veliko Delo. Dvanaesta karta Tarota jeste Seksualna Alhemija; Krst čoveka treba da se poveže sa Trouglom-Duhom, posredstvom Seksualne Vatre.

 
 
Broj 13Broj 13

Arkanum br. 13, Smrt, sadržava dva aspekta: prvi aspekat je smrt svih ljudskih bića, a drugi je ezoterički.

Prvu stvar koju treba da uradimo da bismo Umrli jeste da otopimo „Ja", koji je ansambl Demona i kog Egipćani nazivaju Setovi Crveni Demoni.

13. karta Tarota sadrži Judino Jevanđelje, Juda predstavlja Smrt Ego-a.

Broj 13 je Smrt, a može da znači i nešto novo, moguće bogatstvo, moguće siromaštvo, to je broj velikih sinteza.

 
 
Broj 14Broj 14

Duboka mudrost Arkanuma 14 deli se klasično na tri dela:

1.       Transmutacija.

To je mešanje Belog Eliksira sa Crvenim Eliksirom. Beli Eliksir je žena, a Crveni Eliksir je muškarac, bez kojih je nemoguće da se ostvari Eliksir Dugog života.

Kada se septenar Muškarac ujedini sa Septenarom Ženom, stvara se zbir koji daje rezultat Arkanum Tarota br. 14.

2.       Transformacija.

Postoji mnogo oblika transformacija Energija. Može se pretvoriti jedan oblik energije u drugi, na primer: Mržnja u Ljubav.

Poznato je, u okviru ezoteričke Mudrosti, da se Inicijat treba pretvoriti u pticu, u kobca sa čovečijom glavom, onda kada bude otopio „Ja"...

3.       Transsupstancijacija.

Očevidno je da posredstvom Sahaje Maithune možemo i treba da pretvorimo Ens Semenis u Energiju. Pretvoriti Hleb u Meso i Vino u realnu Krv, živu i filozofsku Vatru, znači ostvariti čudo Transsupstancijacije.

 
 
Broj 15Broj 15

Arkanum br. 15 Tarota predstavlja Mendezovog jarca, Lucifera, Tiphon-Baphometa, Đavola.

Misterija Bafometa se oslanja na Seksualnu Transmutaciju.

Tifon-Bafomet je Solarna refleksija u samoj našoj unutrašnjosti, ovde i sada.

Lucifer-Bafomet uvek daje seksualni impuls; ako ga u seksualnom činu ukočimo, dobijamo Transmutaciju.

Lucifer-Bafomet daje veliki impuls, ali ako zabijemo Koplje volje u njegovo rebro, pobedićemo ga.

Iskušenje je vatra; pobeda nad kušnjom je svetlost.

Ako pobedimo kušnju, nicaće u našoj psihi dragoceno kamenje vrlina.

Ako dopustimo da nas nosi životinjska strast i bludnost Arkanuma 15, neizbežno propadamo.

Lucifer je iz ovog razloga lestvica za uzdizanje i lestvica za silaženje.

„Alhemičar treba da ukrade od Đavola Vatru."

Kada radimo sa Arkanumom A.Z.F., mi krademo od Đavola Vatru, i tako se preobražavamo u Bogove; ovo je misterija Alhemije.

 
 
Broj 16Broj 16

Arkanum br. 16 je Srušeni (gromom) Toranj, to je Babelov Toranj (Vavilonska kula). Mnogi Inicijati jesu Srušeni tornjevi. Svaki Inicijat koji prosipa Hermesovu Posudu, neizbežno pada.

Sakralni simbol Beskonačnosti predstavlja Mozak, Srce i Seks. Ako Seks vlada nad Mozgom, nailazi pad, Srušeni Toranj, obrnuta Zvezda sa pet vrhova, Pentagram sa glavom nadole; čovek sa glavom nadole, sa dve noge nagore, bačen je u dubinu Ambisa.

Arkanum 16 je veoma opasan. Potrebno je da Probudimo Svest kako ne bismo bili slepi i da ne padnemo u Ambis propasti. Slepi mogu da propadnu u Ambis.

Onaj ko prosipa Hermesovu posudu pada sa Arkanumom 16 koji je Srušeni Toranj; to su oni koji su neuspešni u Velikom Delu Oca.

 
 
Broj 17Broj 17

Ako pažljivo izučavamo ezoteričku sadržinu ovog Arkanuma, otkrićemo savršenu Alhemiju. Potrebno je da radimo sa Zlatom i Srebrom, sa Suncem i Mesecom, da bismo inkarnirali Zvezdu sa Osam vrhova, Jutarnjeg Svetlonošca (Zvezdu Danicu).

Realno, Zvezda sa Osam vrhova je Venera. Onaj koji prima Venersku Inicijaciju ima sreću da inkarnira Zmaja Mudrosti (Unutrašnjeg Hrista).

Arkanum br. 17, Zvezda Nade, jeste onaj koji je sposoban da stigne do Venerske Inicijacije. Ako sabiremo ovaj Arkanum daje nam 1 + 7 = 8, Jovov broj: strpljenje.

Arkanum 17 je nada i isčekivanje. Treba da umemo da budemo strpljivi, Treba da umemo da budemo vedri i spokojni.

 
 
Broj 18Broj 18

Arkanum 18 manifestuje fatalni ili negativni aspekat  Devete sfere. Pomenuti aspekat nalazi se u Sferama Lilit i Nahemah. Očevidno je da su Infernalni svetovi infraseksualni.

Mračni neprestano napadaju one koji pokušavaju da osvoje bilo koji stepen Okultne Masonerije u Kičmenom stubu.

U unutrašnjim svetovima Mračni Arkanuma 18 grubo napadaju studenta. „Nebo se jurišem osvaja, hrabri su ga osvojili."

Ovaj put je pun opasnosti iznutra i spolja. Mnogi su ti koji su ga započeli, malobrojni stižu na kraj. Najveći broj skreće prema Crnom putu. U Arkanumu 18 postoje  veoma suptilne opasnosti koje student ne poznaje.

U ovom strašnom Arkanumu  nalazimo sve začarane napitke i Vračarstvo iz Tesalije. Knjige Grimora prepune su mračnih recepata koji su vrlo specifični Arkanumu 18: erotične magične ceremonije, obredi da se učini voljenim, opasni začarani napitci, itd. Treba da upozorimo Gnostičke studente da je najopasniji začarani napitak, kog koriste Mračni da bi izvadili studenta sa Puta Sečiva noža, Intelekt, bilo pozivajući ga da ejakuliše Seminalnu tečnost, bilo da skrećući ga, čine da traži škole, teorije itd.

 
 
Broj 19Broj 19

Arkanum 19 je Arkanum „Sunčevog Dela". Muškarac i Žena koji se hvataju za ruke i Sunce sjaji nad njima, pokazuje nam činjenicu da se ovaj Arkanum povezuje sa Misterijom Vatre. Samo posredstvom Seksualne Transmutacije moguće je da se stigne do Autorealizacije; ovo je sakralna alijansa između Muškarca i Žene radi Velikog Dela.

Ovaj Arkanum br. 19 jeste Arkanum Alijanse ili Pobede. Ovaj veliki Savez ima mnogo aspekata.

Kao što ovde, dole, postoji jedna Velika Alijansa između muškarca i žene, da bi se osvojila Iluminacija, isto tako je potrebna druga Alijansa, tamo gore.

One dve Duše treba da se fuzionišu: Muška Ljudska Duša sa Ženskom Duhovnom Dušom. Ovo se ne može postići bez da se nije izbacilo Ja i izbacilo Telo Želje. One dve Duše treba da budu jedna.

 
 
Broj 20Broj 20

Arkanum 20 jeste Vaskrsenje. Da bi postojalo Vaskrsenje potrebno je da pre toga postoji Smrt, bez nje nema Vaskrsenja. Potrebno je da razumemo da iz Smrti izlazi Život.

Postoje tri vrste Vaskrsenja:

1. Duhovno Vaskrsenje: osvaja se zajedno sa Inicijacijom. Treba da Duhovno vaskrsnemo prvo u Vatri, a potom u Svetlosti. Odnosno, prvo da podignemo onih 7 Vatrenih Zmija i potom onih 7 Svetlosnih Zmija, osvajajući tako Venersku Inicijaciju i Duhovno Vaskrsenje.

2. Vaskrsenje sa Oslobodilačkim Telom: ovo se ostvaruje u Višim svetovima. Ovim Rajskim telom Adepti mogu da uđu u Fizički svet i da u njemu rade, čineći da budu vidljivi i dodirljivi po volji.

3. Vaskrsenje sa Fizičkim telom: trećeg dana, Inicijat u svom Astralnom telu dolazi ispred Svetog Groba. Inicijat doziva svoje telo, a ovo se, uz pomoć Božanskih jerarhija, podiže prodirući u Hiperprostor. Tako se čini da uspevamo da izađemo iz groba.

Niko ne može da prođe kroz drugu i treću vrstu Vaskrsenja bez da je prethodno prošao kroz Duhovno Vaskrsenje.

 
 
Broj 21Broj 21

Arkanum br. 21 jeste „Ludak Tarota". Kabalistički zbir nam daje 2 + 1 = 3. U ovom Arkanumu 21 Inicijat treba da se bori protiv onih Triju Izdajnika Hirama Abifa: Demona Želje, Demona Pameti i Demona Zle-Volje.

Nikada nismo bliže da postanemo Demon nego onda kada smo blizu da postanemo Anđeo.

Arkanum br. 21, „Transmutacija", pokazuje činjenicu da treba da transmutiramo. Onaj ko radi za Autorealizaciju, izložen je da čini ludosti.

Kada Alhemičar prospe Hermesovu posudu, pretvara se stvarno u Ludaka Tarota: „Nesmotrenost". Svaki Inicijat koji sebi dopušta  da pada jeste zaista Ludak Tarota.

Arkanum br.21 jeste Poraz i može se predstaviti posredstvom obrnute petokrake zvezde koja predstavlja Crnu magiju.

U Arkanumu 21 OPASNOST je predstavljena upravo putem Krokodila. Udaljiti se sa Puta jeste Ludilo, greška.

 
 
Broj 22Broj 22

Arkanum br. 22 jeste Kruna (Venac) Života, povratak ka Svetlosti, inkarnacija Istine u nama.

Arkanum 22 ako se sabire na kabalistički način daje: 2 + 2 = 4 (Tetragrammaton). Rezultat je Sveta Četvorka, misteriozni Tetragrammaton. Iod-He-Vau-He; Muškarac, Žena, Vatra i Voda; Muškarac, Žena, Falus i Uterus. Sada razumemo zašto je Arkanum 22 Kruna Života.

Apokalipsa kaže: „Budi veran do same smrti, i daću ti Venac Života".

Onaj ko prima Venac Života, oslobađa se od Točka Povrataka, Rekurencije i Karme.

Venac Života jeste naš Blistavi Zmaj Mudrosti, „Unutrašnji Hristos". Svaki Sveti koji prima Venersku Inicijaciju, prima Venac Života.

 
 


Svi | B