Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 19

Tarot – Arkanum 19

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_19_inspiracija.jpg

OPIS GRAVURE: U vodama Života nalaze se tri cveta koja predstavljaju Tri Primarne sile. U srednjem delu nalazi se par koji se drži za ruke, formirajući Ključ Tao. U superiornom delu nalazi se sjajno Sunce iznad njihovih glava, sa 7 Zrakova, što nas podseća na Sedam stepeni Moći Vatre.

Ovaj Arkanum nas uči da posredstvom transmutacije stižemo do Finalnog Oslobođenja.

EZOTERIČKO ZNAČENjE: Ovaj Arkanum br.19 jeste Arkanum Alijanse. Predstavlja „Stvaralačku Vatru“, Filozofski Kamen. Da bi se ostvario rad Velikog Dela, treba da radimo sa Filozofskim Kamenom.

Oni iz antikviteta obožavali su Sunce u obliku simboličke slike jednog Crnog kamena. Ovo je Heliogabalinski (Heliogabal – razvratni rimski car, nap.prev.) kamen! Ovo je Kamen kog treba da stavimo kao fundament Hrama. Ovaj Kamen je Seks, koji je predstavljen posredstvom Filozofskog kamena, Heliogabalinskog kamena.

Bez ovog kamena ne može da se dobije Eliksir Dugog života. Ona dva stuba Hrama, Jakin i Boaz, jesu Muškarac i Žena, u savezu da bi radili sa Filozofskim kamenom. Onaj ko nađe Filozofski kamen pretvara se u jednog Boga.

Oni koji će graditi na živom Kamenu, ima da inkarniru Verbum. Oni koji budu gradili na pesku, ima da propadnu, a njihove gradnje će se stropoštati u Ambis. Ovaj pesak to su Teorije, Mrtve religije, itd., itd.

Arkanum 19. jeste Arkanum „Sunčevog dela“. Muškarac i Žena koji se drže za ruke i Sunce koje nad njima sija, pokazuje nam činjenicu da se ovaj Arkanum povezuje sa Misterijiom Vatre. Seksualni aspekat ovog Arkanuma nalazimo u kabalističkom zbiru: 1 + 9 = 10; ovo je duboko seksualni broj, ovde se nalazi Krug i Linija, misterije Lingam-Joni (Yoni); može da se stigne do Autorealizacije samo posredstvom Seksualne transmutacije, ovo je sakralna alijansa između Muškarca i Žene radi Velikog Dela.

...

Arkanumu 19. odgovaraju:

  • Hebrejsko slovo: „COPH
  • Raspored časova: 10. Sat Apolonijusa - „Otvorila su se vrata neba i čovek izlazi iz svoje letargije.” (Ovo je broj 10 2. Velike inicijacije Majornih misterija, koja dopušta inicijatu da putuje Eteričkim telom ili stanju Džinas. Ovo je Mudrost Jovana Krstitelja: Dekapitacija.)
  • Transcendentalni aksiom: „Prihvati štit tvoga verovanja i napreduj čvrstim korakom, bilo da je u pravcu vetra ili protiv svih vetrova.”
  • Predviđa: „Obećava porast snage, uspehe u naporima. Radosti u akcijama koje se ostvaruju. Koristi posredstvom sopstvenih napora i napora drugih. Nasledstva. Jasnoća onoga što se želi, vatra koja troši ono što se želi.“

SINTEZA:

  • Filozofski kamen je Seme.
  • Onaj ko praktikuje svakodnevno Seksualnu magiju, radi sa Filozofskim kamenom.
  • Sve što je potrebno da se radi sa Filozofskim kamenom to je da se ima dobra žena.
Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun WeorTarot, Arcanul Nr.19 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Inspiraţia
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 18   Tarot – Arkanum 20 >