Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 9

Tarot – Arkanum 9

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Arkanum br.9, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

OPIS GRAVURE: U ovom Arkanumu u Vodama Života jeste Mesec u rastu. U srednjem delu je Stari Pustinjak u stavu napredovanja, koji drži u svojoj levoj ruci lampu koja mu pokazuje put, Hermesovu lampu, Mudrost. Svojom desnom rukom oslanja se na Palicu Patrijarha, koja predstavlja kičmeni stub sa svojih Sedam Crkava.

Pustinjak, oprezan i mudar, ogrnut je Apolonijevom Zaštitnom Mantijom, koja simboliše Opreznost. Iza njega se nalazi Palma Pobede.

U gornjem delu, Sunce koje sjaji sa tri zraka označavajući one Tri Primarne Sile, silazi da bi se ujedinilo sa Mesecom. Mesec se uzdiže, a Sunce silazi, što ukazuje na činjenicu da treba da transformišemo Mesec u Sunce posredstvom Transmutacije, da pretvorimo pomoću Arkanuma A.Z.F. Lunarna tela u Solarna tela.

Arkanum br.9 jasno pokazuje onih 9 Sfera atomskih paklova Prirode i onih 9 Sfera koje označavaju 9 Nebesa. Ovaj Arkanum pokazuje, takođe, 9 Planeta koje su predstavljene u onih 9 Sfera Planete Zemlje.

Inicijat treba da siđe u 9 Potopljenih Sfera da bi potom osvojio 9 Nebesa koja odgovaraju svakoj planeti.

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: Arkanum br.9 jeste Pustinjak, Samoća. Ovaj Arkanum, u višem obliku, jeste Deveta Sfera –„Seks”.

Silaženje u Devetu Sferu bilo je u antičkim Hramovima Maksimalna proba (kušnja) za najviše dostojanstvo Hijerofanta. Hermes, Buda, Isus, Zoroastro, Dante, itd., i mnogi drugi veliki Inicijati, trebalo je da prođu kroz Maksimalnu probu, da siđu u Devetu sferu, da bi radili sa Vatrom i Vodom, originacijom Svetova, Zveri, Ljudi i Bogova. Ovde počinje svaka autentična Bela Inicijacija.

U Devetoj Sferi ili u Devetom Sloju Zemlje, u centru Zemlje, u samom srcu Zemlje, nalazi se, u sjaju, znak Beskonačnosti. Ovaj znak ima oblik Osmice. Znak Beskonačnosti je Sveta Osmica. U ovom znaku nalaze se predstavljeni Srce, Mozak i Seks Genijusa Zemlje. Tajno ime ovog Genijusa je CHANGAM.

Zohar nas naglašeno upozorava da u dubini Ambisa živi Adam-Protoplastos, Princip Razvodnik (Diferencijator) Duša. Sa tim Principom treba da se nadmećemo u borbi na život i smrt. Borba je strašna: Mozak protiv Seksa i Seks protiv Mozga; a ono što je najužasnije to je Srce protiv Srca.

...

Arkanumu 9. odgovaraju:

 • Kabalistički Sefirot: YESOD
 • Hebrejsko slovo: TETH
 • Transcendentalni aksiom: „Popni se na planinu i kontempliraj obećanu zemlju, ali ti ne tvrdim da ćeš u nju ući.“
 •  Predviđa: Obećava nauku za vršenje otkrića, red za njihovu realizaciju i opreznost da se njima služimo. Povoljna i nepovoljna udruživanja. Prijatelji koji pomažu i prijatelji koji sprečavaju. Svetlost razuma i svetlost intuicije, prva za ono što sledi i druga za ono što treba da bude.

SINTEZA

 • Pod Autorealizovanim Bićem podrazumeva se neko ko je stvorio Solarna tela i ko je završio sa Ego-om.
 • Silazi se u Ambis samo po zapovesti Starca dana i to samo da bi se Uzdiglo.
 • Inicijacija je upravo sam tvoj život.
 • Intiman je taj ko prima Inicijacije.
 • Dakle, Inicijacija nema nikakve veze sa svim tim fantastičnim pripovetkama koje tako mnogo preplavljuju pojedine knjige.
 • Ovde nam se ništa ne daje na poklon, sve košta. Onome kome se ne duguje, ništa mu se ne plaća.
 • Inicijacije su nagrade koje Logos daje čoveku, kada se učenik žrtvovao za čovečanstvo.
 • Oni koji se zalažu samo za sopstveni duhovni progres i koji ne rade za druge, apsolutno ništa neće dobiti.
 • Onaj ko želi da napreduje, treba da se Žrtvuje za druge.
 • Inicijacija je sam život intenzivno doživljavan, sa Pravičnosti i Ljubavi.

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

Arkanum br.9, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 8   Tarot – Arkanum 10 >