Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 18

Tarot – Arkanum 18

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_18_suton.jpg

OPIS GRAVURE: U Vodama Života nalazi se škorpija, unutar jednog obrnutog trougla, što označava činjenicu da onda kada prosipamo Hermesovu posudu, ubijamo Majku Božansku isto kao i škorpija.

U sredini su dve piramide, jedna Bela i jedna Crna, koje simbolišu Pozitivno i Negativno. Dva psa ili vuka, jedan Beo i drugi Crn, laju na Mesec; onaj Beo je Pozitivan, simboliše Prijateljstvo, onaj Crni je Negativan, simboliše „Psihološko JA“. Predstavlja strašnu borbu između Mračnih sila. Mesec (Luna) sam po sebi je Seks, treba da radimo sa Mesecom da bismo ga pretvorili u Sunce. Pas predstavlja još i Seksualni instinkt, zbog toga je pas taj koji nas vodi čak do vrata Apsolutnosti.

EZOTERIČKO ZNAČENjE: Potrebno je da izučavamo, da analiziramo i da duboko reflektujemo o ezoteričkoj sadržini ovog Arkanuma.

Arkanum br.18 je Svetlost i Senka, Bela magija i Crna magija, a ova stvar je predstavljena pomoću Crnog psa i Belog psa, Crne piramide i Bele piramide.

Ako kabalistički sabiremo Arkanum 18. nalazimo da 1 + 8 = 9, Deveta sfera, Seks. Već smo bili rekli da unutar našeg planetarnog organizma postoji 9 unutrašnjih slojeva; ovo su onih 9 svodova Okultne Masonerije, a Deveti odgovara srži planetarnog organizma, tamo se nalazi grob Hirama Abifa, ili Chirama Osirisa koji je Unutrašnji Hristos svakoga, svake osobe koja dolazi na ovaj svet.

Greška je da se veruje ili da se pretpostavlja da je Hristos samo Jeshua Ben Pandira, ime Isusa Hrista; ne odbijamo činjenicu da je on živa inkarnacija Verbuma, Logosa.

Svi mi imamo potrebe da oživimo onog Intimnog Hrista, a da bismo ovo uspeli, jasno je da treba da siđemo u Devetu sferu, u Seks. Zbog toga se kaže da se Hiram Abif nalazi u Devetom krugu, na Devetom svodu.

...

Arkanumu 18. odgovaraju:

  • Hebrejsko slovo: „THADE
  • Raspored časova: 9. Sat Apolonijusa: „Ovde još ništa nije gotovo. Inicijat povećava svoju percepciju sve dok ne prevaziđe granice Sunčevog sistema, s one strane Zodijaka. Stiže do Praga Beskonačnosti. Dodiruje granice Razumnog sveta. Revelira se Božanska Svetlost i sa njom se pojavljuju nove bojazni i opasnosti.“ (Studija Minornih Misterija, onih Devet Arkada kroz koje treba da se diže student.)
  • Transcendentalni aksiom: „Tvoje dobročinstvo neka bude neiscrpan ambar, a tvoje strpljenje ne manje neiscrprno od tvog dobročinstva.“
  • Predviđa: „Obećava nestabilnost, nekonstantnost, zamke, konfuziju, promene, nesigurne situacije, duge deliberacije, neočekivane prepreke, zakasnele rezultate i prividne poraze.”

SINTEZA:

  • Onaj ko pobeđuje Satanu u Seksu, pobeđuje ga u svim aspektima.
  • Izvaditi psa Kerbera označava osloboditi Seksualnu energiju, koristiti je na transcendentalan način.
  • Oči su prozori Duše. Muškarac koji dopušta da je uhvaćen očima svih žena, treba da bude pomiren da živi u Ambisu.
  • Postoje žene koje čine čari muškarcima. Ove žrtve treba da se neprestano brane sa Konjuracijama onih Četiri i Sedam.
  • Mi možemo da se branimo od vračarstva invocirajući načeg Elementalnog intercesora. Dozivamo ga iz sveg srca pre spavanja.
Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun WeorTarot, Arcanul Nr.18 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Speranţa
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 17   Tarot – Arkanum 19 >