Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 17

Tarot – Arkanum 17

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_17_nada.jpg

OPIS GRAVURE: U Vodama Života su ta dva trougla, onaj Pozitivan i onaj Negativan. U srednjem delu, jedna žena, koja kvasi zemlju sa dva eliksira (Muškim i Ženskim); na njenoj glavi nalazi se lotosov cvet što pokazuje da su njene Čakre razvijene.

U gornjem delu sjaji zvezda Venera sa osam zrakova, simbolišući činjenicu da posle Inicijacije Vatre slede one Svetlosti.

EZOTERIČKO ZNAČENjE: Hijeroglif Arkanuma br.17 jeste Sjajna Zvezda i Večna Mladost. U ovom Arkanumu pojavljuje se gola žena koja prosipa na zemlju Sok Univerzalnog života, koji se izliva iz dva suda, jednog zlatnog i jednog srebrnog.

Ako pažljivo izučavamo ezoteričku sadržinu ovog Arkanuma, otkrićemo savršenu Alhemiju. Imamo potrebe da radimo sa Zlatom i Srebrom, sa Suncem i Mesecom, kako bismo inkarnirali Zvezdu sa Osam vrhova, Jutarnju zvezdu (Zvezdu Danicu, onu koja donosi Svetlost).

Realno, Zvezda sa Osam vrhova jeste Venera. Onaj ko stiže do Venerske Inicijacije, ima tu sreću da inkarnira Zmaja Mudrosti (Unutrašnjeg Hrista).

Treba da se radi sa Vatrom i sa Vodom da bi se primila Venerska Inicijacija. Zvezda Raspeta na Krstu je Hristos Abraksasovaca, Sin Čovečiji, Inkarnirani Verbum.

...

Arkanumu 17. odgovaraju:

 • Hebrejsko slovo: PHE
 • Raspored časova: 8. Sat Apolonijusa - „Astralne vrline Elemenata, semena svakojake vrste.“
  Transcendentalni aksiom: „Neki ljudi traže znake da bi verovali, a drugi traže mudrosti da bi delovali, ali srce koje se nada ima svega u svom verovanju.“

 • Transcendentalni aksiom: „Neki ljudi traže znake da bi verovali, a drugi traže mudrosti da bi delovali, ali srce koje se nada ima svega u svom verovanju.“
 • Predviđa: „Obećava Intuiciju, pomoć, iluminaciju, rađanja, kratke uznemirenosti i kratka zadovoljstva, srdžbe i pomirenja, lišavanja, napuštanja i zarade.“

SINTEZA:

 • Najuzvišeniji cilj je da se stigne do Venerske Inicijacije; Ovo je Arkanum br.1; Inkarnacija Hristosa.
 • Hristos nema Individualnost niti Personalitet, niti Ja, on je Istinski Učitelj (Instruktor), Vrhovni „Veliki Majstor“, Majstor Majstora.
 • Božije Jagnje je Hristos, on pere grehove sveta, a za to treba da Radimo.
 • On je istinski Instruktor sveta.
 • U Egiptu Hristos je Oziris; ko bi ga inkarnirao bio bi novi Ozirifikovani i trebalo je da se žrtvuje za čitavo čovečanstvo.
 • Treba da umemo da budemo strpljivi.
 • Treba da znamo da budemo iskreni.
Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun WeorTarot, Tarotul Egiptean, Arcanul 17, Speranţa
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 16   Tarot – Arkanum 18 >