Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Egipatski Tarot

Egipatski Tarot

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot egipt.1.jpg

Svemir je stvoren uz pomoć Zakona Brojeva, Mera i Težina; Matematika stvara Univerzum, Brojevi  su živi entiteti.

 

Tarot

Autor Tarota bio je angeo Metraton, poznat u to vreme u  Egiptu kao Hermes Mercurius Trismegistus. Takođe, angeo Metraton  je bio poznat i kao profeta Enoh, o kome nam govori Biblija. Patrijarh Enoh nam je takođe ostavio 22 slova Hebrejske Azbuke. Postoji čvrsta veza između 22 velikih arkanuma Tarota i  22  hebrejskih slova. U Tarotu jeste sadržana sva božanska mudrost. Svi kabalisti se oslanjuju na Tarot, zato je potrebno da bude poznat i dublje proučavan.

Svemir je stvoren uz pomoć Zakona Brojeva, Mera i Težina; Matematika stvara Univerzum, Brojevi  su živi entiteti.

Onaj koji uđe u Hesedu, Svet čistog i neopisivog Duha, može proveriti u toj oblasti da se tamo sve svodi na brojeve, to je strašno realna oblast.

U ovoj oblasti ne vidimo stvari onako kako one jesi, već njihove slike.

U Hesedu se zna koliko atoma ima sto, koliko Karme duguje Svet, kolilo molecula žive u svakom telu, to je svet Matematike, Realni Svet; u tom svetu neko misli da nije u realnosti ali ustvari tamo je prava Realnost. U nekom hramu se zna koliko ljudi su autorealizovani i koliko nisu. Ako neko uđe u kuhinju zna se koja je količina atoma u sastavu namirnica koje će se pojesti. To je Strašno Realan Svet. U Svetu Heseda zna se ko je pravi Čovek.

Neko od inicijata je želeo da sazna u nekom momentu kako napreduje u svojim ezoteričkim studijama a njegov Guru mu je odgovorio kabalističkim načinom rekavši:  „Nedostaju ti 58 minuta da bi završio delo i treba da doneseš 36 bolivara od po 32 kg, a inicijacije treba da budu kvalifikovane”. Tarot 09- Pustinjak-   Egipatski Tarot

MINUTA 58 = 13- SMRT

OSLOBODILACA 36 = 9-DEVETA SFERA

KILOGRAMA 32 = 5- PENTALFA (pentagram) 

Ako nekom inicijatu fale 58 minuta znači da mu ne preostaje ni sat vremena da se oslobodi (što naravno nije tako) 5 + 8 = 13- Smrt. Ako se razgovara o minutima reč je o tome da preostaje malo vremena.

Onih 36 Bolivara, San Martines ili Morelos su oslobodioci 3 + 6 = 9, Deveta Sfera, Seks; rad sa kopljem, jesu 36 osnovnih fundamentalnih radnji.

ONIH 32 KILOGRAMA EKVIVALIRAJU SA ONIH 32 PUTA, PENTALFA.
58 + 36 + 32 = 126 = 1 + 2 + 6 = 9

Ceo rad je taj u Devetoj Sferi, ovo je Kabalistički jezik. Ne treba da zaboravimo da su  ovi zbirovi kabalistički, trebamo biti stoposto praktični.

Kada će biti poznata značenja svih 22 Arkanuma, izučavaće se praktična strana Predviđanja, kako bi se inteligentno iskoristilla u slučaju potreba od većeg značaja. 22 Arkanuma trebamo upamtiti, ako želimo biti potpuni kabalisti treba da izučavamo, treba da upamtimo ova učenja.

Samael Aun Weor. Tarot i Kabala, odlomci

Tarot

   

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Galerija – Egipatski Tarot – Glavni Arkanumi >