Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Spoljašnjost je samo projekcija unutrašnjosti; ko se menja u sebi stvara novi red stvari
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 11

Tarot – Arkanum 11

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_11_uverenost.jpgOPIS GRAVURE: U Vodama Života je Kockasti Kamen, unutar kamena ptica sa dugim nogama, iznad ove golub Svetog Duha.

U sredini jedna žena zatvara usta ljutog Lava, ukazujući na činjenicu da je ona superiornija od nasilja. Na glavi ima krunu, a na čelu se pojavljuje Zmija, ukazujući na Majstorstvo.

Lav je Elemenat Vatra, a takođe predstavlja Zlato; u stara vremena kočije kraljeva vukli su lavovi, a u ezoteričkoj simbologiji borbena kola sa lavljom vučom simbolizuju Solarna tela.

EZOTERIČKO ZNAČENjE: U Kabali ovaj Arkanum 11 poznat je kao Uverenost (Persuazija). Hijeroglif ovog Arkanuma jeste lepa žena koja, na miran način i olimpijskom hladnokrvnošću, sopstvenim rukama zatvara vilice ljutom Lavu.

Prestoli Božanskih Kraljeva bili su ukrašeni lavovima od masivnog zlata. Zlato označava Kundalinijinu Sakralnu Vatru. Ova stvar nas podseća na Horusa = Zlato.

Potrebno je da se transmutira Olovo Personaliteta u Zlato Duha, a ova radnja je moguća samo u Laboratorijumu Alhemičara.

Kada golupče Alhemičara bude krunisano, pretvara se u jednog Boga Vatre, tada sopstvenim rukama otvara strašne vilice ljutog Lava. Pitko Zlato Alhemičara jeste Sakralna Vatra Svetog Duha. Bilo bi nemoguće Stapanje Krsta-Čovek sa Trouglom-Duh (Arkanum br.12), bez Pitkog Zlata.

...

Arkanumu 11. odgovaraju:

 • Hebrejsko slovo: „ KHAPH"
 • Raspored časova: 2. Sat Apolonijusa: „Ambisi Vatre i Astralne Vrline stvaraju Krug posredstvom Zmajeva i Vatre.“ (Izučavanje Okultnih sila.)
 • Transcendentalniă aksiom: „Radostan u nadanju, strpljiv u nevolji, budi stalno u molitvi.“
 • Duhovna sfera: Duhovnost ima prvenstvo
 • Mentalna sfera: Dominare prin intermediul intelectului
 • Fizička sfera: Vlast nad niskim strastima
 • Predviđa: „Obećava kontrolu pravca koji se sledi, vladanje nad elementima, vitalnost, podmlađivanje, sticanje i gubljenje prijatelja iz porodičnih razloga. Patnje, prepreke, ljubomore, izdajstva i pomirenje da bi se prebrodile nevolje.“

SINTEZA:

 • Arkanum 11 je Rad sa Vatrom, sa snagom Ljubavi, da bismo se preobrazili u Žive Vatre.
 • Ondine rade u „Ens Seminisu”.
 • Salamandre održavaju Zapaljenu Vatra.
 • Silfi uzdižu paru.
 • Gnomi destilišu „Ens Seminis” u Mozgu.
 • Kreature Vode se preklinju Peharom u ruci.
 • Kreaturama Vazduha se naređuje Ptičijim perom.
 • Kreature Zemlje se preklinju Palicom ili Žezlom.
 • Kreature Vatre se preklinju Mačem.

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

Tarot, Arkanuum Nr.11 Tarota, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor, Persuazija
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 10   Tarot – Arkanum 12 >