Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 1

Tarot – Arkanum 1

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Arkanum br.1, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

OPIS GRAVURE: U gornjem delu, oči predstavljaju Oči Oca, na unutrašnjem nivou predstavljaju Intimnog, Svetu Osmicu, Merkurov kaduceus, onih 8 Kabira koji rukovode planetom.

Mag se vidi u profilu, desna strana označava da je za njega manifestacija sva desna strana. Na njegovom čelu ističe se Zmija, koja pokazuje da je jedan Autorealizovani Majstor.

U levoj ruci, Žezlo Moći, koje simboliše Kičmenu moždinu, pokazuje beskonačnost; desnom rukom pokazuje Zemlju, označavajući da nad njom vlada naukom, da treba da podizanje počinje odozdo, „ne može se dizati ako se prvo ne silazi“, potrebno je da se silazi u Devetu sferu, koja ima dve reprezentacije: prva, Seks, Kockasti kamen; druga je onih Devet Krugova, Atomski paklovi gde Inicijat mora da silazi, simbolizuje „spustiti se radi uzdizanja“.

U njegovoj odeći nalazi se trougao sa vrhom nagore, ovo predstavlja 3 Primordijalne sile ujedinjene u Keteru, Jedinici. Na jednoj strani nalazi se sto koji predstavlja 4 Elementa (Zemlja, Voda, Vatra, Vazduh), Fizički svet.

Na stolu se nalaze u neurednom stanju razni elementi: Mač moći, Lingam (muški seksualni organ), Pehar koji predstavlja fizički mozak, a sa druge strane Joni (Yoni – ženski seksualni organ), i Luna (Mesec) koju treba da pretvorimo u Sunce.

Ispod stola nalazi se besmrtna Ibis, Ptica Feniks (Phoenix), Labud Kala-Hamsa, Sveti Duh koji simboliše Ljubav; nalazi se ispod stola da pokaže da posredstvom Trećeg Logosa treba da uredimo neuredne elemente na stolu.

U donjem delu, u Vodama života nalazimo Kockasti kamen Jesoda, Seks: „Kamen spoticanja i stena skandala“.

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: Ezoteričko izučavanje Tarota podeljeno je na dva dela: EZOTERIČKI i MATEMATIČKI. Prvi je sastavljen od 22 Arkanuma, potom nastupa napredovanje posredstvom Matematike.

Arkanum br. 1 jeste Mag, onaj koji Inicira, onaj koji započinje, Jedan, on je Jedinica, Božanski Duh svake osobe, Monada ili Besmrtna Iskra svakog ljudskog bića, svakog stvorenja. Jedan je Majka svih Jedinica, Jedan se duplira u Dva, koji je sledeći Arkanum: Sveštenica.

U Arkanum br. 1 ulazimo u Sveti Regat Magije; iznad glave vidi se Sveta Osmica predstavljena od dva oka, to je Simbol Beskonačnosti, predstavljajući 8 Kabira, simbol Života i Smrti.

U centru Zemlje, u Devetoj sferi nalazi se sakralni simbol Beskonačnosti.

Arkanumu 1. odgovaraju:

 • Kabalistički Sefirot: KETER
 • Hebrejsko slovo: ALEPH
 • Transcendentalni aksiom: „Budi u tvojim delima takav kao što si u tvojim mislima.”
 • Predviđa: Obećava dominaciju materijalnih prepreka, nove društvene odnose, srećne inicijative, podrška vernih prijatelja koji pomažu da se razviju projekti, i ljubomornih prijatelja koji to ometaju.

SINTEZA:

 • Ovaj Arkanum, Mag, predstavlja Muškarca. To je Muški princip.
 • Br.1 označava ono što inicira, što započinje.
 • U Tarotu je sadržan sav rad, ovde se odvijaju svi psihički procesi.
 • Jedinica je stvaralačka sinteza Ternara (Trojstva).
 • Sve dok sami sebe ne spoznamo, ne možemo ništa znati o Duši i Duhu.
 • Četiri uslova, koji su potrebni da budeš Mag, jesu sledeća:
 1. DA ZNAŠ DA PATIŠ
 2. DA ZNAŠ DA ĆUTIŠ
 3. DA ZNAŠ DA SE UZDRŽIŠ
 4. DA ZNAŠ DA UMREŠ

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

Arkanum br.1, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor
AddThis Social Bookmark Button
 
< Galerija – Egipatski Tarot – Glavni Arkanumi   Tarot – Arkanum 2 >