Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 15

Tarot – Arkanum 15

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_15_strast.jpg

OPIS GRAVURE: U Vodama Života stoji reprezentacija Geburaha (Zakon). U sredini se pojavljuje Tifon Bafomet (Tiphon Baphomet) držeći u svojoj levoj ruci Palicu Zapovesti, a u svojoj desnoj ruci Zmiju koja se diže. Njegova desna ruka je muška, a leva je ženska, njegove grudi pokazuju činjenicu da je Androgin. Keceljom pokriva Mudrost, a iz iste kecelje se pojavljuje rep.

Njegovo je lice unakaženo, zbog grešaka ili grehova. Bafomet je bio predstavljen posredstvom mesinga kog je sada čovečanstvo pocrnilo zbog degenerisanja. Mora da „izbelimo mesing“, Đavola, tog koji je Psihološki Trener i Stražar pred vratima Hrama da bi ušli samo oni odabrani, oni koji su mogli da prevaziđu sve probe koje je Đavo nametnuo.

EZOTERIČKO ZNAČENjE: Arkanum 15. Tarota predstavlja Mendezovog jarca, Lucifera, Tifon Bafometa, Đavola.

Alhemičar mora da ukrade od Đavola Vatru.

Onda kada radimo sa Arkanumom A.Z.F., krademo Đavolu Vatru, tako se preobražavamo u Bogove i tako će da sjaji Zvezda sa Pet Vrhova.

Rogovi se završavaju sa 6 Vrhova. Arkanum 6. jeste Seks, koji pokazuje činjenicu da se u Seksu nalazi oslobođenje posredstvom neporočnosti, ili čovekovo ropstvo zbog strasti. Postoji jedna razlika prema Arkanumu br.1, desna ruka je nagore, a leva prema zemlji.

Misterija Bafometa jeste Seksualna Alhemija, na osnovu razumevanja i transmutacije Stvaralačkih energija.

Bafomet (Baphomet) Templara treba da se čita obrnuto, Tem-o-h-p-ab, simbol latinskih reči: TEMPLI OMMUN HOMINUN PACIS ABBAS. Ovo znači: „Otac Hrama, Univerzalni Mir Ljudima“.

...

Arkanumu 15. odgovaraju:

  • Hebrejsko slovo: SAMECH
  • Raspored časova: 6. Sat Apolonijusa: „Ovde je potrebno da se ostaje miran, nepokretan, zbog straha.“ (Ovo znači strašna proba Stražara Praga, pred kojim je potrebno mnogo hrabrosti da bi ga pobedio.)
  • Transcendentalni aksiom: „Postavili me za čuvara vinograda, a vinograd koji je bio moj nisam čuvao.“
  • Predviđa: „Obećava protivrečja, strasti, fatalnosti. Blagostanje putem legaliteta i fatalnosti. Štetna osećanja onog koji ih oseća i onog koji je njihov objekat. Žestoke želje i nasilne situacije.”

SINTEZA:

  • U svetu Asijai (Assiyai) postoje milioni Crnih loža.
  • Najopasniji Crni magovi u Univerzumu nalaze se u Mentalnom Svetu.
  • Svaki Okultist koji preporučuje seminalnu ejakulaciju jeste Crni mag.
  • Svaki fornikator je Crni mag. Svako udruženje fornikatora stvara Crnu ložu.
  • Naši učenici treba da uče da Proklinju mračne, da bi učinili da ovi zastrašeni beže. Neka se koriste Konjuracije onih Četiri i onih Sedam.
  • Mračne treba da proklinjemo Mačem.
Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun WeorTarot, Arcanul Nr.15 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun Weor, Pasiunea
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 14   Tarot – Arkanum 16 >