Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Život je kao film; kada se završi projekcija, namotamo traku na kalem i ponesemo je u večnost
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 16

Tarot – Arkanum 16

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_16_krhkost.jpg

OPIS GRAVURE: U Vodama Života nalazi se Palica Moći, Palica za Komandovanje i bič (Cilicij) koji predstavlja Krhkost. Sa obe strane simbola nalaze se dve zmije, Pozitivna i Negativna.

Sa gornje strane je Grom Kosmičkog Pravosuđa, koji uništava toranj koga kabalisti nazivaju Babelov (Vavilonski) toranj. Dve su osobe bačene u dubine Ambisa, jedna na desnu i druga na levu stranu, padaju i čine znak obrnute Plamene Zvezde rukama, nogama i svojim glavama orijentisanim prema nadole; označavaju pad Bodisatvi: pada se posredstvom Seksa; zbog prosipanja Hermesove Posude.

Treba da razlikujemo „Pad“ od „Silaženja“, Inicijat silazi u Devetu Sferu za vreme rada u ognjištu da bi uništio Svoje Defekte u Inferiornim oblastima i da bi se posle podigao na Nebesa; po jedno osvojeno Nebo posle svakog obrađenog Pakla. Inicijat pada, onda kada rasipa seme.

EZOTERIČKO ZNAČENjE: Arkanum br.16 jeste onaj od Srušenog tornja, Babelovog tornja.

Mnogo je Inicijata koji dopuštaju sebi da padnu. Mnogo je Srušenih tornjeva. Svaki Inicijat koji prosipa Hermesovu posudu, neizbežno pada. Ponovila se Legenda Palih anđela i nastaviće večito da se ponavlja.

Sada živi u svetu mnogo Palih Bogova. Oni su sada prerušeni u tela ljudi.

Potrebno je da Probudimo Svest kako ne bismo pali u ambis propasti; postoje sada mnogi Rukovodioci ezoteričkih grupa čija je Svest duboko uspavana. „Slepi vođe slepih, svi će da se u ambis stropoštaju.“ Ovakav je Zakon. Ljudska stvorenja žive apsolutno uspavana. Potrebno je da probudimo Svest da ne bismo hodali kao slepi. Slepi mogu da padnu u Ambis. Arkanum 16. jeste veoma opasan.

...

Arkanumu 16. odgovaraju:

  • Hebrejsko slovo: HAIN
  • Raspored časova: 7. Sat Apolonijusa – „Vatra osvežava oduševljena bića, a ako je jedan Sveštenik, dosta pročišćen Muškarac, ukrade i potom je projektuje, i ako je pomeša sa Svetim Uljem i osvešta je, on će uspeti da leči sve bolesti samo primenjujući je na obolelo mesto.“ (Ovde Inicijat vidi svoje materijalno bogatstvo ugroženo i njegovi poslovi propadaju.)
  • Transcendentalni aksiom: „Svetlost zore, Svetlost podnevna, Svetlost zalaska, važno je da bude Svetlosti.“
  • Predviđa: „Obećava nepredviđene udese, oluje, agitacije, mrtve. Zarade koje se mogu dobiti u dobrim ili lošim okolnostima. Recipročnost u ljubavi i u mržnji, u indiferentnosti i u ljubomori, u izdajstvu i u odanosti.“

SINTEZA:

  • Kada se Astralna svetlost koaguliše u cvet mi se zaljubljujemo u cvet. Ako se Astralna svetlost sakupi u jednu ženu, zaljubljujemo se u ženu.
  • Onaj ko živi očaran raznim ženama, nije drugo nego slaba utučena ptičica zavodljivim očima iskušivačice, Astralne svetlosti.
  • Opasni su Vračari Astralne svetlosti.
  • „Nesrećnik je Samson Kabale koji dozvoljava da ga Dalila uspavljuje; Herakles nauke koji zamenjuje žezlo moći sa Omfalinim Vretenom, vrlo brzo će da snosi Dejanirine osvete i neće mu drugo ostati osim lomače na planini Etna, da bi se spasao od strašnih muka Nesusove tunike.”
Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun WeorTarot, Arcanul Nr.16 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun Weor, Fragilitatea
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 15   Tarot – Arkanum 17 >