Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 14

Tarot – Arkanum 14

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_14_uravnotezenost.jpg

OPIS GRAVURE: U Vodama Života nalazimo tri cveta, a na njima u sredini zmiju koja se uzdiže; ova tri cveta predstavljaju Sat-a: Intimnog, Atmana; Čita-a (Chit): Budi-a, Duhovnu Dušu; Anandu: Ljudsku Dušu.

Ona tri cveta predstavljaju takođe:

SAKRALNU VATRU, PRVOBITNU MATERIJU, SMEŠU.

U sredini Anđeo nam prikazuje na svojoj odeći Trijadu i Kvaternarnu figuru (4 Grešna tela). Na njegovom čelu sjaji Sunce sa 14 zrakova, 7 vidljivih i 7 nevidljivih; oni vidljivi predstavljaju 7 Planeta, a oni nevidljivi 7 Čakri. Anđeo ima dve kupe ili dva bokala sa kojima meša dva eliksira; jedan kup od Zlata koji sardži Crveni eliksir; onaj drugi je od Srebra i sadrži Beli eliksir. Zajedno proizvode Eliksir Dugog života. Mnogi su Majstori osvojili Besmrtnost: Babaji, Sanat Kumara, Paracelzijus, itd.

EZOTERIČKO ZNAČENjE: U Arkanumu br.14 pojavljuje se Anđeo sa Suncem na čelu, sa po jednom kupom u svakoj ruci, realizujući smešu Crvenog i Belog eliksira, od koje smeše proizilazi Eliksir Dugog života; nesumnjivo, ovaj Eliksir je onaj koga su toliko mnogo želeli srednjovekovni alhemičari. Beli eliksir je Žena, a Crveni eliksir je Muškarac, bez kojih je nemoguće ostvarivanje Eliksira Dugog života. Onaj ženski dolazi od Meseca, a muški od Sunca, odatle je i boja.

Onda kada se Septenar Muškarac ujedini seksualno sa Septenarom Ženom, dobija se zbir koji daje rezultat Arkanum 14. Tarota. Vredi da siguramo, uzgred, činjenicu da Muškarac ima Sedam principa, isto tako i Žena. Seks je najvažniji centar i najbrži kod ljudskog bića.

...

Duboka Mudrost Arkanuma 14. deli se na klasičan način na tri dela:

  1. TRANSMUTACIJA STVARALAČKE ENERGIJE,
  2. TRANSFORMACIJA,
  3. TRANSSUPSTANCIJACIJA.

Arkanumu 14. odgovaraju:

  • Hebrejsko slovo: „NUN”
  • Raspored časova: 5. Sat Apolonijusa  „Superiorne vode Neba.“ (U ovom periodu učenik uči da bude Čist i Neporočan da bi razumeo vrednost svoje Seminalne tečnosti.)
  • Transcendentalni aksiom: „Ne budi kao slamka ispred vetra, niti kao vetar ispred slamke.“
  • Predviđa: „Obećava prijateljstva, recipročne ljubavi, obaveze, hemijske i interesne kombinacije, bolne ljubavi, verne ljubavi, izdajničke ljubavi. Stvari koje ostaju i stvari koje odlaze, prve da bi otišle druge da bi se povratile.“

SINTEZA:

  • Majstor koji odustaje od Nirvane iz ljubavi prema čovečanstvu, potvrđen je kao tri puta Časni.
  • Majstor koji odustaje od Nirvane da bi ostao u Fizičkom svetu treba da traži Eliksir Dugog života.
Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun WeorTarot, Arcanul Nr.14 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Samael Aun Weor, Cumpătarea
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 13   Tarot – Arkanum 15 >