Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Ljudi su fascinirani svim životnim stvarima. Ljudi zaborave sami na sebe, zato što su fascinirani. Ljudi žive i umiru sanjajući
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 3

Tarot – Arkanum 3

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
03.tarot_arkan_3_kraljica.jpg

OPIS GRAVURE: U centralnom delu pojavljuje se krunisana žena sa 12 Zvezdi (1 + 2= 3) koja predstavlja onih 12 Zodijačkih znakova, onih 12 vrata Svetog Grada, onih 12 Ključeva Svetog Bazila Valentina, onih 12 Svetova Sunčevog sistema Ors. Na njezinoj glavi je Pehar, a iz ovog pojavljuje se Zmija, koja je uzdignuta – simbol Majstorstva.

U svojoj desnoj ruci ima Žezlo moći; levom rukom pokušava da dotakne goluba koji predstavlja Svetog Duha; njeno odelo je solarno, sve pokazuje de je Hristificirana Duša, rezultat Arkanuma 1. i 2. Sedi na već savršeno izrađenom Kockastom kamenu. U Vodama života nalazi se Luna, ispod nogu, pokazujući činjenicu da treba da bude gažena nogama kako bi se preobrazila u Sunce.

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: Br.3 jeste Carica, jeste Božanska Svetlost, Svetlost u sebi samoj, jeste „Majka Božanska“. Odgovara onom delu Geneze gde se kaže: „I reče Bog: Neka bude Svetlost. I bi Svetlost“, od prvog dana postanja.

Takođe je broj Trećeg Logosa, koji vlada u svakom obliku kreacije, to je ritam Tvorca.

Nebeska Majka, u materijalnoj sferi označava Materijalnu proizvodnju, a isto i u duhovnoj sferi simboliše Duhovnu proizvodnju.

Ako se dublje analizira, otkriva se veoma interesantan aspekat; br.1 jeste Otac koji se nalazi u Tajnosti, Monada, a odavde se rađa Božanska Majka Kundalini, Duada; ova se svojevremeno duplira u br.3 koji je Otac, Majka i Sin; ovo je Božanski i Besmrtni Duh svakog stvorenja, a onih troje, Oziris (Osiris) Otac, Izis (Isis) Majka i Horus (čita se Aurus) Sin – konstituišu ono što Sakralna knjiga Maja, Popol Vuh, naziva „Srce Neba“.

Sin se svojevremeno duplira u Animičku Dušu koju svako od nas unutar nosi.

...

Arkanumu 3. odgovaraju:

  • Kabalistički Sefirot: BINAH
  • Hebrejsko slovo: GHIMEL
  • Transcendentalni aksiom: „Tvoj razboj tka platna za tvoje potrebe, i platna koja ti nisu potrebna.”
  • Elemenat predviđanja: „Umnožavanje materijalnih dobara, prosperitet u poslovima, obilje, bogatstvo, uspeh. Prepreke koje treba prevazići i zadovoljstva srazmerna  njihovom savlađivanju.”

SINTEZA

  • Naši učenici treba da uče da izlaze sa Astralnim telom da bi posetili sve Bele Lože u Svetu, gde bi mogli da lično razgovaraju sa Hristom i svim Majstorima Bele Lože.
  • Atomi Lenjosti su ozbiljna prepreka progresu prema Višim svetovima.
  • Veliki Zakon je povratak života Višim svetovima.
  • Molite se i Meditirajte intenzivno. Božanska Majka uči svoje sinove. Molitva treba da se obavlja kombinujući Meditaciju sa Snom. Dolazi Božanska Majka devotu da bi ga instruisala o Velikim Misterijama.

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

Arkanum br.3, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 2   Tarot – Arkanum 4 >