Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 5

Tarot – Arkanum 5

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Arkanum br.5, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

OPIS GRAVURE: Na ovoj gravuri vidimo Jerarha sa bojnim oklopom, koji drži u svojoj desnoj ruci Palicu Moći. Koristi Šakalovu masku samo kada služi, da bi delio Pravdu, simbolišući Najvišu Milost i Najvišu Nemilost Zakona. U Vodama Života nalazi se Vaga Pravosuđa, pokazujući činjenicu da se kretanja, akcije i reakcije Fizičkog tela zasnivaju na Energiji.

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: Broj 5 je grandiozan, subliman, to je broj strogosti i Zakona, broj Marsa i rata. Arkanum br.5 Tarota pokazuje nam Učenje, Karmu. Simboliše 5. Ciklus, 5. Rasu. 5. Sunce. Onih 5 tatvi, 5 prstiju, 5 jevanđelja, 5 čula, 5 komorica mozga i jajnika, onih 5 aspekata Božanske Majke.

Karta br.5 Tarota jeste Inicijacija, Demonstracija, Učenje, Zakon Karme, Filozofija, Nauka, Umetnost. Živimo u Epohi Samaela, 5. među onih 7; počeo je povratak prema Velikoj Svetlosti. Život je počeo da teče od spoljašnjosti prema unutrašnjosti, nalazimo se pred dilemom Biti ili Ne biti, treba da se odlučimo bilo Anđeli bilo Demoni, bilo Orlovi bilo Gmizavci, da se suočimo sa svojom sopstvenom sudbinom.

Arkanum br.5 je Hijerofant, Zakon, Strogost, jeste Užareni Pentagram, Plamena Zvezda, znak Božanske Svemoći (Omnipotencije); ovo je neizreciv simbol Reči pretvorene u meso, strašni Lucifer Magova.

Pentagram, Plamena Zvezda
Pentagram predstavlja Čoveka. Mikrokosmos Čovek koji je, raširenih ruku i nogu, Zvezda sa Pet krakova.

Pentagram sa ona dva vrha nagore predstavlja Satanu, koriste ga u Crnoj Magiji radi invokacije mračnih. Superiornim uglom nagore, predstavlja Unutrašnjeg Hrista svakog čoveka koji dolazi na ovaj svet; simboliše Božanstvo, koristimo ga sa Belom Magijom da bismo dozivali Božanska Bića. Položen pored vrata sa one dve noge prema spoljašnjosti, sprečava ulazak mračnih entiteta, naprotiv, obrnuti Pentagram sa dve noge prema unutrašnjosti, dopušta ulazak mračnih.

...

Arkanumu 5. odgovaraju:

 • Kabalistički Sefirot: GEBURAH
 • Hebrejsko slovo: HE
 • Transcendentalni aksiom: „Da, čuo sam o tebi, ali sada te moje oči vide i moje srce oseća.“
 •  Predviđa: Sloboda i ograničenja, nova iskustva koja su osvojena unosnim učenjem, ljubav i ljubavne veze, neuspešna putovanja radi prosperiteta. Povoljni i nepovoljni prijatelji. Bića i stvari koje dolaze i odlaze, prvi da bi otišli, drugi da bi se vratili.

SINTEZA

 • Ne plaća se Karma samo za zlo koje se čini, već i za dobro koje se ne čini, onda kada je to moguće.
 • Svaka loša akcija je menica koju potpisujemo da bi je platili u sledećoj egzistenciji.
 • „Kada viši zakon transcenduje niži zakon, viši zakon briše niži zakon.“
 • Niko ne treba sebe zavaravati; ono što čovek seje, to će i žnjeti i slediće ga njegova dela.
 • Gospoda Karme, u tribunalima Objektivne Pravde, sude dušama za akte, za njihova konkretna dela, jasna i definitivna, a ne za dobre namere.
 • Uvek su rezultati ti koji govore; ničemu neće služiti da imaš dobre namere, a da su činjenice katastrofalne.

U toku inicijatičkih ezoteričkih procesa vatre, trebalo je potpuno razumeti sledeće postavke:

 • „PROTIV LAVA ZAKONA BORI SE SA VAGOM.“
 • „KO IMA KAPITALA SA KOJIM DA PLATI, PLAĆA I PROLAZI DOBRO U PREGOVORIMA. ONAJ KO NEMA ČIME PLAĆATI, TREBA DA PLATI BOLOM.“
 • „ČINI DOBRA DELA DA BI PLATIO DUGOVE!“

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

Arkanum br.5, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 4   Tarot – Arkanum 6 >