Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 8

Tarot – Arkanum 8

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Arkanum br.8, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

OPIS GRAVURE: U ovom Arkanumu pojavljuje se u Vodama Života Zmija koja grize svoj rep, formirajući znak Kosmičke Majke, Beskonačnost (0), (nula).

Jedna žena kleči na uzvišenju od tri stepenika, predstavljajući Arkanum A.Z.F. (Voda plus Vatra ravno Svest). Žena drži levom rukom Mač Moći orijentisan nagore, a drugom rukom uravnotežuje vagu, ukazujući na ravnotežu koja treba da postoji između Pameti, Srca i Seksa. U gornjem delu pojavljuje se Ra (to je pored krila, drugi simbol za Ra).

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: Arkanum br.8 je Pravosuđe, br.8 jeste Jovov broj, probe i boli; predstavljen je pomoću mača, koji odgovara ezoteričaru.

Broj 8 je broj Beskonačnosti. Vitalne sile Vatre Flegetona i Vode Akerona struje ukrštavajući se u Devetoj Sferi, u srcu Zemlje, u obliku osmice. U kičmenom stubu stvara se takođe znak Beskonačnosti. Znak Beskonačnosti znači raditi u Devetoj Sferi, a ova je Seks.

Arkanum br.8 Tarota jeste žena sa mačem u ruci, pred Vagom Kosmičkog pravosuđa. Realno, samo ona može da uruči Magu Mač; bez žene ni jedan inicijat neće uspeti da primi Mač. Postoji Eva-Venera, instinktivna žena. Venera-Eva je plemenita žena doma. Postoji Venera-Uranija, žena inicirana u Velike Misterije i na kraju, tvrdimo postojanje Uranije-Venere, žene adepta, duboko realizovane žene.

Žena Arkanuma br.8 Tarota drži u jednoj ruci Vagu, a u drugoj Mač. Neophodno je da uravnotežimo sile, potrebno je i hitno da se na apsolutan način prosvetimo i da praktikujemo Arkanum A.Z.F.; sile muškarca i žene treba da se uravnoteže u Ljubavi i u Mudrosti.

...

Arkanumu 8. odgovaraju:

  • Kabalistički Sefirot: HOD
  • Hebrejsko slovo: CHETH
  • Transcendentalni aksiom: „Sagradi oltar u tvom srcu, ali nemoj napraviti od tvog srca oltar.“
  • Predviđa: Obećava isplaćivanja, kazne i nagrade, zahvalnosti i nezahvalnosti. Nadoknada za obavljene usluge.
 SINTEZA
  • Kada naši učenici žele da traže pomoć od Gospode Karme, crtaju dole Zvezdu sa Šest krakova, rašire ruke u vidu vage i pokreću ih nagore i nadole, imajući pamet koncentrisanu na Anubisa.
  • Tada možemo da tražimo mentalno od Gospode Karme željenu pomoć. Mašući rukama poput Vage, neka se vokalizuju slogovi: NI, NE, NO, NU, NA.
  • Na ovaj način može da se traži pomoć od Gospode Karme u željenim momentima ili kada smo u opasnost. Svaki kredit mora da se plati.

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

Arkanum br.8, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 7   Tarot – Arkanum 9 >