Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 21

Tarot – Arkanum 21

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkanul_21_preobrazenje.jpg

OPIS GRAVURE: U gornjem delu nalazimo Crni Mesec i Beli Mesec – antiteze. U sredini je Mag sa Palicom Patrijarha u jednoj ruci i sa Ansata (Ank) ili Tao Krstom u drugoj ruci; on je na nogama i stoji na krokodilu koji otvara svoje vilice, sa namerom da ga proždere. Krokodil je Seth, Sotona. „Psihološko Ja“, Samo Ja, uvek čeka onog koji sebi dopušta da pada, kako bi ga prožderao. Mag hrabro grabi Tao Krst (Arkanum A.Z.F.) da bi se odbranio.

Mag je odeven tigrovim krznom. Nesumnjivo, Pas i Tigar su u ezoteričkoj asocijaciji sa istim radom Mističke smrti. Pas je Seksualna vatra, Erotički instinkt koji se nalazi u samom poreklu našeg seminalnog sistema. Tigar je drugačiji, a ovo znaju „Kavaljeri Tigrovi“, oni jaguari koji se bore protiv Ego-a, koji su se, kao neke autentične felide Revolucionarne psihologije, lansirali protiv sebe samih, protiv svojih sopstvenih psiholoških defekata. Realno su potrebni Veština i Svirepost Tigra da bi se ubio Ljudski personalitet i da se učini da u čoveku blista Zmaj Mudrosti sa 7 Zmija, Simbol Obezglavljenog (Dekapitiranog).

EZOTERIČKO ZNAČENjE: Arkanum br.21. bio je pobrkan sa Arkanumom br.22. koji je Kruna života. Arkanum br.21. jeste „Ludak Tarota“ ili „Transmutacija“. Kabalistički zbir nam daje 2 + 1 = 3. U 21. Arkanumu Inicijat treba da se bori protiv „3“ Izdajnika Hirama Abifa: Demona želje, Demona pameti i Demona zle-volje.

Nikada nismo u većoj opasnosti da budemo Demon, nego onda kada smo najbliže da postanemo Anđeo.

Svaki Inicijat koji dopušta sebi da pada, realno je Ludak Tarota. Kada Alhemičar prospe Hermesovu posudu, pretvara se stvarno u Ludu Tarota. „Neuračunljivost“.

Potrebno je da anihiliramo Želju ako želimo da izbegnemo da padnemo. Onaj ko želi da anihilira Želju treba da otkrije njene uzroke. Uzroci Želje nalaze se u Senzacijama. Živimo u svetu senzacija i potrebno je da ih razumemo. Postoje pet vrsti:

 1. VIZUELNE SENZACIJE,
 2. AUDITIVNE SENZACIJE,
 3. OLFAKTIVNE SENZACIJE,
 4. GUSTATIVNE SENZACIJE,
 5. TAKTILNE SENZACIJE.

Ovih Pet vrsta specijalnih senzacija pretvaraju se u Želju. Ne treba da sudimo Senzacijama, ne treba da ih opravdavamo, potrebno je da ih što dublje razumemo.

...

Arkanumu 21. odgovaraju:

 • Hebrejsko slovo: „SHIN
 • Raspored časova: 12. Sat Apolonijusa: „Tornjevi Vatre se smiruju.“ (Ovo je triumfalni ulaz Majstora u bezgraničnu sreću Nirvane, ili će odustati od sreće Nirvane iz ljubavi prema Čovečanstvu i preobraziti se u jednog Bodisatvu Kompasije.)
 • Transcendentalni aksiom: „U njegovu tajnu ne ulazi moje srce, niti u njegovu luku moj brod.“
 • Predviđa: „Obećava oduzimanje nečega čemu se radujemo, zaslepljenje u pokušaju da dobijemo ono što želimo, krah u onome što nas čini najgordijim, opasnost od izolacije, perfidni pokloni, varljiva obećanja, deziluzije, završetak nekih poslova i otpočinjanje drugih.“

SINTEZA:

 • Naši učenici celibateri oba pola mogu da praktikuju transmutirajući Seksualnu energiju sa Runom Olin.
 • Praktika. Na nogama, u položaju mirno učenik ima da obavi nekoliko ritmičkih udisaja i izdisaja.
 • Srazmerno sa udisanjem vazduha, treba da ujedini imaginaciju i volju u vibrantnoj harmoniji, da bi učinio da se uzdiže Seksualna energija kroz ona dva ganglijska kordona Moždine sve do Mozga, između Obrva, Vrata i Srca, po uzastopnom redosledu.
 • Potom, učenik ima da izdiše vazduh čvrsto imaginirajući da se Seksualna energija učvrstila u Srcu.
 • Izduvanjem vazduha učenik neka vokalizuje mantru „Thorn“, ovako: THOOOOOOORRRRRRRRNNNNNNN.
 • Praktikom Rune Olin treba da uradimo nekoliko pokreta rukama.
 • Učenik treba da stavi desnu ruku na struk.
 • Ispružiće obe ruke nalevo, levu ruku više od desne, tako da obe ruke grade oštar ugao sa telom.
 • Neka se ruke stave na struk.

Na ovaj način naši učenici celibateri oba pola mogu da transmutiraju Seksualnu energiju. Seksualne energije se još mogu transmutirati Estetskim osećanjima, Ljubavlju prema muzici, prema vajarstvu i dugim šetnjama, itd. Celibateri koji ne žele da imaju seksualne probleme, treba da budu apsolutno neporočni u mislima, govoru i u delima.

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun WeorTarot, Arcanul Nr.21 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Transmutaţia
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 20   Tarot – Arkanum 22 >