Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 6

Tarot – Arkanum 6

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Arkanum br.6, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

OPIS GRAVURE: Na nogama, u Vodama Života, učenik se nalazi pred jednim trouglom sa vrhom nadole. Njegova leva ruka nalazi se preko desne. Sve to označava činjenicu da je učenik pao; iz ovog razloga oseća veću privlačnost prema Meduzi (psihološko Ja), koja se nalazi na njegovoj levoj strani. Na njegovoj desnoj strani nalazi se jedna Majstorka. Ovaj Arkanum se zove „Neodlučnost” zbog toga što učenik ne zna za koji put da se opredeli.

U gornjem delu, Hijerarh Zakona u trouglu, stvoren lukom, sa vrhom nagore, cilja svojom strelom glavu Meduze, u skladu sa aksiomom: „Treba da se Obezglavi Meduza”.

Svako lice pokazuje neofitu (novajliji) drugačiji put. Put Leve strane i Put Desne strane. Strela Pravosuđa gađa protiv Levog Puta.

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: Arkanum Šesti jeste Zaljubljenik Tarota, znači Realizaciju. Ljudsko Biće nalazi se između Poroka i Vrline, Device i Prostitutke, Uranija-Venere i Meduze. Nalazi se u situaciji da treba da bira ovaj ili onaj put.

Arkanum br. 6 jeste opojnost, ravnoteža, harmonično ujedinjenje između Muškarca i Žene. Strašna bobra između Ljubavi i Želje. Ovde nailazimo Misterije Lingam-Joni. To je ulančanost. 

U Arkanumu br. 6 nalazi se bitka između dva Ternara, to je Afirmacija Unutrašnjeg Hrista i Supremna Negacija Satane. Arkanum br.6, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

Arkanum br. 6 je borba između Duha i Životinjske Zveri. Broj Šest predstavlja borbu između Boga i Đavola. Ovaj se Arkanum izražava posredstvom Solomonovog Pečata. Gornji trougao predstavlja Ketera, Hokmaha i Binaha, Sjajnog Zmaja Mudrosti (Otac, Sin i Sveti Duh); donji trougao predstavlja Tri Izdajnika koji su antiteza Božanske Trijade, a kojim Demoni Želje, Pameti i Zle Volje, trenutak za trenutkom izdaju Unutrašnjeg Hrista i koji su osnova Ego-a (Juda, Pilat i Kajafa); ovaj unutrašnji trougao je Crna Aždaja.

...

Arkanumu 6. odgovaraju:

  • Kabalistički Sefirot: TIPHERETH
  • Hebrejsko slovo: VAU
  • Transcendentalni aksiom: „Radnje mi daj Bože, ali sa njima i moći.“ 
  • Predviđa: Privilegije i dužnosti u odnosima među polovima. Antagonizmi sila. Razilaženja i Razvodi. Posedovanja onoga što se priželjkuje i žarke želje koje se ispunjavaju, neke koje zadovoljavaju i neke koje razočaravaju. 

SINTEZA

  • Ušli smo u svet Volje i Ljubavi.
  • Da bismo ušli u teatar Kosmičke nauke, treba da Đavolu ukrademo Vatru.
  • Zaljubljenik treba da Tminama ukrade Svetlost.
  • Treba da se intenzivno sa ženom praktikuje Seksualna Magija.
  • Treba da se ponovo osvoji Plameni mač iz Edena.

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

Arkanum br.6, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 5   Tarot – Arkanum 7 >