Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 4

Tarot – Arkanum 4

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Arkanum br.4, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

OPIS GRAVURE: Na čelu Imperatora istaknuta je Zmija, simbol Majstorstva; kruna sastavljena od guje, Thermuthis, pripada Izis, našoj Ličnoj Majci Božanskoj Kundalini. Na njegovoj glavi je kapa sa 4 vrha, 4 ugla, koji predstavljaju ona 4 Elementa, 4 Jevanđelja, 4 Veda, itd. Na kapi imamo takođe Kazan (Destilator), Posudu: seksualne organe; Peć, Čakra Muladara: kičmeni stub i Destilator: mozak.

U svojoj desnoj ruci drži Žezlo Moći. Sedi na savršeno isklesanom Kockastom Kamenu, proizvodu prethodnih Arkanuma.

Unutar Kamena je mačka, Vatra. U Vodama Života nalazi se Palica Zapovesti, Kičmeni Stub.

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: Krst ima 4 vrha. Krst Inicijacije je falički; unošenjem vertikalnog falusa u ženski kteis (cteis) grade Krst. To je Ključ Inicijacije kog mi treba da uzmemo na naša ramema.

Treba da razumemo činjenicu da sa 4 svoja vrha simbolizuje 4 Kardinalne tačke Zemlje: Sever, Jug, Istok i Zapad. Ona 4 Doba: Zlatno, Srebrno, Bronzano i Gvozdeno; 4 Godišnja doba; 4 faze Meseca; 4 Puta: Nauka, Filozofija, Umetnost i Religija; kada govorimo o 4 Puta treba da razumemo da su svi oni jedan jedini, ovaj put jeste Uzak i Tesan Put Sečiva noža, Put Revolucije Svesti.

Znak Krsta, sublimni monogram našeg Gospoda Hrista, čije su divne replike, istih Alhemijskih i Kabalističkih vrednosti, a to su ključ Svetog Andreja i čudesni Ključ Svetog Petra. On je, dakle, ključ sposoban da obezbedi pobedu onima koji rade u „Velikom Delu“.

...

Arkanumu 4. odgovaraju:

 • Kabalistički Sefirot: HESED
 • Hebrejsko slovo: DALETH
 • Transcendentalni aksiom: „Blagoslovi rad svojih ruku, a u radu pameti budi srdačan.“
 • Predviđa: Obećava materijalne uspehe, osnove za više akcije, povoljne rezultete za uloženi trud i teške uslove da bi se ostvarili. Prijatelji su istovremeno pomoć i prepreka. Šansa je istovremeno povoljna i protivna.“

SINTEZA

 • Majstor je sastavljen od Atman-Budi (Buddhi).
 • Atman je Intiman (Intimus).
 • Budi je Božanska Duša, tj. Božanska Svest Intimnog.
 • Kada jedan Logos želi da spase jedan svet, odvoji iz sebe samog nebeski prototip sačinjen iz Atman-Budi.
 • Logos je Sefirotska kruna, individualni zrak odakle izvire sam Intiman. Ovaj je zrak trijedan, jeste Presveto Trojstvo iz naše unutrašnjosti.
 • Tako je svaki Logos trijedan.
 • Otac je Keter, Starac dana.
 • Sin je Kosmički Hristos u nama.
 • Majka nosi u ruci jednu lampu. Ova lampa je Intiman, koji gori unutar našeg srca.

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

Arkanum br.4, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 3   Tarot – Arkanum 5 >