Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Neka je blagoslovena ljubav. Neka su blagoslovena bića koja se stvarno vole
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 7

Tarot – Arkanum 7

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Arkanum br.7, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

OPIS GRAVURE: Na ovoj gravuri pojavljuju se u Vodama Života dve sfinge, Bela i Crna, koje vuku svoja kola; simbolišu Muške i Ženske sile. Ratnik, koji simboliše Intimnog, stoji na nogama u svojim Bojnim Kolima, u Kockastom Kamenu (Seksu) i između ona 4 Stuba, koji predstavljaju Nauku, Umetnost, Filozofiju i Religiju, gde se on razvija. Četiri Stuba predstavljaju takođe i 4 Elementa, označavajući činjenicu da vlada nad njima.

U svojoj desnoj ruci ima Plameni Mač, a u levoj Žezlo Moći. Oklop je Božanska Nauka koja nas čini moćnim. Ratnik treba da uči da koristi Palicu i Mač, tako će da izvojuje Veliku Pobedu.

Na njegovoj glavi je kapa sa 3 vrha i predstavlja 3 Primarne sile; na gornjem delu pojavljuje se RA, Kosmički Hristos (Krila).

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: Arkanum 7 predstavlja onih 7 Nota Orfejeve Lire, onih 7 Muzičkih nota, onih 7 Boja solarne prizme, onih 7 Planeta, onih 7 Poroka koje treba da transmutiramo u 7 Vrlina, onih 7 Sideralnih Genijusa, onih 7 Tela, onih 7 Dimenzija, onih 7 Stepeni moći Vatre, onih 7 Tajnih reči izgovorenih od Solarnog Logosa (na Kalvariji), itd.

Arkanum br. 7 jesu Borbena Kola koja je stvorila Monada da bi delovala snažno u ovom svetu, radeći na ovom polju života. To je već realizovana Monada, koja se manifestuje posredstvom onih svojih 7 Tela. Sa drugog aspekta, 7 predstavlja borbe, bitke, tegobe; ali uvek pobeđuje, uprkos borbi.

Otac koji se nalazi u tajnosti, odnosno Božanska Monada, on je Svemoćnik Besmrtnik, ali bez Autorealizacije, ne može dominirati Fizičko, nema autoriteta nad Elementima; izgleda neverovatna činjenica da mi, jadni crvi, „treba da učinimo da Otac bude jak”, izgleda kao skrnavljenje, ali On treba da se Autorealizuje.

...

Arkanumu 7. odgovaraju:

  • Kabalistički Sefirot: NETZAH
  • Hebrejsko slovo: ZAIN
  • Transcendentalni aksiom: „Kada bude nauka stupila u tvoje srce i kada mudrost bude prijala tvojoj duši, išti pa će ti se dati.“
  •  Predviđa: Obećava magnetsku moć, adekvatno razumevanje (ujedinjenje intelekta i intuicije), pravdu i oštete, čast i beščašće, dobijanje onoga što se istrajno očekuje, zadovoljstva i nezadovoljstva.

SINTEZA

  • Oče Naš je najsavršenija molitva. Među magičnim molitvama nalizi se Otac Naš sa onih Sedam ezoteričkih molbi. Treba da se meditira o svakoj molbi.
  • Ko želi da bude Mag, treba da osvoji Mač.
  • Mač je Kundalini. Mač je Vatra Svetog Duha. Treba da se radi sa Arkanumom A.Z.F. da bi se osvojio Mač. Borba je strašna. Ratnk se može osloboditi od onih Sedam grešnih tela samo posredstvom Arkanuma A.Z.F.
  • Ništa nećemo da zaradimo ako punimo glavu teorijama.
  • Bolje je da volimo jednu dobru ženu i da sa njom svakodnevno praktikujemo Seksualnu Magiju, nego da gubimo vreme sa polemikama, intelektualizmom i teorijama.
  • Tako osvajamo Kundalinijin Mač i budimo sve svoje Magične moći da bismo ušli kroz vrata Pobedničkog grada.

Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

Arkanum br.7, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 6   Tarot – Arkanum 8 >