Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 2

Tarot – Arkanum 2

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Arkanum br.2, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

OPIS GRAVURE: Na njenom krilu nalazi se poluotvorena knjiga čija je polovina prekrivena njenim velom, pokazujući da je ona Mudrost, ona predaje Kabalu. Na njenim grudima nalazi se Krst Ansata (Ank), simbol života, fundament, Venera, Tao Krst. Krst na otkrivenim grudima označava činjenicu da njen proizvod, mleko, predstavlja Vrline.

Zmija na čelu, koja je uzdignuta, pokazuje Majstorstvo.

Na njenoj glavi su rogovi Sakralnog Apisa, supruga Božanske Krave; rogovi simbolizuju u unutrašnjosti Oca, a u spoljašnjosti „Psihološko JA“ (Naše defekte). Susrećemo, takođe, atribute Teleščeta ili Kabira. Krug je zmija koja grize sebi rep, predstavlja Kosmičku Majku, Sakralnu Kravu. Veo koji pada na njen lik jeste Izisin Veo.

EZOTERIČKO ZNAČENjE ARKANUMA: Arkanum br.2 jeste „Sveštenica“, Okultna Nauka. Na terenu Duha, Jedan je Otac koji se nalazi u tajnosti, Dva je Božanska Majka, koja je dupliranje Oca.

Sakralna knjiga Maja, Popol Vuh, govori da je Bog stvorio čoveka od blata, a potom od drveta (atlantiđanska rasa), ali su oni zaboravili na svoje „Očeve i Majke“, zaboravili su na „Srce Neba“, zatim je naišao veliki potop i svi su poginuli; ulazili su u pećine da bi se sklonili, ali su se ove rušile (odnosi se na potapanje Atlantide). Tako, dakle, svako ima svog Oca i svoju Božansku Majku, koji su veoma sakralni.

U Ocu i u Majci Kundalini vidimo one dve kolone, Jakin i Boaz, koje su te što drže Hram.

Hebrejsko slovo Bet izražava dualizam onih dveju kolona Hrama; Jakin, desna kolona, Bele boje, Muškarac, Muški princip; a Boaz, leva kolona, Crna, Žena, Ženski Princip.

Između te dve kolone J. i B. nalazi se Veliki Arkanum, upravo ovu stvar ne razumeju mnogi od braće Masona.

...

Arkanumu 2. odgovaraju:
 • Kabalistički Sefirot: HOKMAH
 • Hebrejsko slovo: BETH
 • Transcendentalni aksiom: „Vetar i talasi su uvek od koristi onome ko zna ploviti.”
 • Predviđa: Privlačenja i odbijanja, dobici i gubici, uzlaženja i silaženja. Inspiracije koje su povoljne inicijativi i tajna suprotstavljanja drugih uspešnom dovršetku onoga što je započeto.

  SINTEZA

  • Žena je Atanor Seksualne Alhemije. Čovek je izašao iz Raja kroz vrata Edena, a Eden je upravo sam „Seks“.
  • Vrata Raja su Seks. Žena su vrata.
  • „Kundalini“ je Sakralna Vatra Svetog Duha, Vatra Rusalija, to je Igniska „Zmija“ naših Magičnih moći.
  • Kundalini je zatvorena u Čakru Muladaru koja se nalazi u repnoj kosti.
  • Arkanum A.Z.F., Seksualna magija ili Majtuna može da se praktikuje samo između supruga i supruge u legitimno osnovanim brakovima.

  Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun Weor

  Arkanum br.2, Egipatski Tarot, Samael Aun Weor

   

AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 1   Tarot – Arkanum 3 >