Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 13

Tarot – Arkanum 13

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_13_besmrtnost.jpg

OPIS GRAVURE: U ovom arkanumu rukoveti pšenice predstavljaju Preporod, isto tako i cveće. Cveće, početak života; pšenica, kraj.

Jedan Hijerarh Zakona seče neke rukoveti Pšenice, koja ima krupna i sitna zrna nazvana Bobin Kaldenos (Caldenos), koja predstavljaju Vrednosti, Kapital koji svako ljudsko biće donosi u ona svoja Tri mozga (Intelektualani, Motorni, Emocionalni). Ko donosi mala zrna malo živi, umreće za nekoliko dana, meseci ili u prvim godinama života. Živi se sa trećinama i umire se sa trećinama; onaj ko rasipa Intelektualni kapital, pada u ludilo, šizofreniju, itd. Ko rasipa Motorni centar ili Kretanja, završava paralizovan, unakažen, itd; ko rasipa Emocionalni centar, pati od srčanih bolesti.

Ovaj Arkanum ima fizičko i unutrašnje predstavljanje, to je Arkanum Jude Iskariotskog, koji predstavlja Smrt „Ego-a“.

Kosa je smrtnički simbol Anđela Smrti.

EZOTERIČKO ZNAČENjE: Realno, Smrt je povratak materici. Život i Smrt su dve pojave iste stvari.

Smrt je oduzimanje delova, kada se jednom matematička operacija završi, ostaju samo Vrednosti Svesti. Oduzimaju se Vrednosti Personaliteta. Ne postoji nikakvo sutra za Personalitet mrtvaca, on ima svoj početak i svoj kraj. Vrednosti Svesti se nalaze ubuteljene u „Ego-u“, a ove, viđene posredstvom ultravidovitosti, liče na legije fantoma, ovo je to što se nastavlja.

Povratak Vrednosti je Mehanika Prirode. Realno, Duša se ne vraća zato što čovek nije inkarnirao Dušu. Samo Vrednosti se vraćaju.

Onda kada stigne čas smrti, kod kreveta agonizirajućeg prisustvuje Anđeo Smrti, koji je zadužen da odseče Nit Egzistencije. Tačno u momentu u kom ispuštamo poslednji dah, Anđeo Smrti vadi individuu iz njenog Fizičkog tela i seče kosom Srebrni kordon (neku misterioznu nit, srebrnaste boje koja povezuje Unutrašnja tela sa Fizičkim telom). Takav magnetski kordon može da se skrati ili izduži do beskonačnosti. Zahvaljujući pomenutoj niti moguće je da se ponovo otelotvorimo u Fizičkom telu u momentu buđenja, nakon spavanja.

...

Arkanumu 13. odgovaraju:

 • Hebrejsko slovo: „MEM”
 • Raspored časova: 4. Sat Apolonijusa – „Neofit ima da luta među grobovima, iskusiće horor vizija, biće žrtva Magije i Goecije.“ (Ovo znači da će se učenik videti napadnut od miliona Crnih magova u Astralnom svetu; isti Mračni magovi pokušavaju da udalje učenika sa Svetlosnog puta.)
 • Transcendentalni aksiom: „Prošla je noć i svanuo je novi dan, oblači se, dakle, Oružijem Svetlosti.“
 • Predviđa: „Obećava razočarenja, deziluzije, smrt osećanja, negativne odgovore za ono što se traži, paralizaciju, čiste radosti i prijatne Duši, poboljšanja iskorišćena bolom, pomoć od prijatelja.“

SINTEZA:

 • Treba da se preobrazimo u Sakralnog krokodila Sebeka posredstvom ogromnih ordalija (proba) i velikih požrtvovanja.
 • Radi ovoga nisu dovoljni napori, potrebni su nad-napori.
 • Mi treba da sami sebe modeliramo, ovo zahteva nadnapore posredstvom konstantnog intenzivnog dnevnog rada.
 • Treba da radimo i da svršimo sa Gnevom.
 • Mrtvi žive u sferi Jecirah (Yetzirah), mrtvi žive u svetu Nogah (Astralnom svetu).
 • Preminuli koji su bili fornikatori oni su hladni i mračni, žive u svetu Asijai (Assiyai), puni hladnoće i mraka.
 • Učenici koji su bili neporočni i koji su probudili Kundalini, nakon smrti, prepuni su mladosti i Vatre.
 • 13.sat jeste intimno povezan sa Smrću, ne može da postoji Vaskrsenje ako ne postoji Smrt; Oslobođenje je Trinaesti sat Apolonijusa.
 • Dvanaest vrata Milosrđa jesu onih 12 Zodijačkih znakova, 12 Oblasti ili 12 Supraosetljivih svetova; Vrata broj 13, Oslobođenje je radi bega u Apsolutnost.
 • Umiremo za Kosmos. Rađamo se za Apsolutnost.
 • Treba da Umremo da bismo Živeli. Treba da Umremo i da Vaskrsnemo.
Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun WeorEgipatski Tarot – Arkanum 13, Besmrtnost
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 12   Tarot – Arkanum 14 >