Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Karma je lek koji nam se prepisuje
VOPUS | Gnoza arrow Tarot arrow Tarot – Arkanum 20

Tarot – Arkanum 20

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot_arkan_20_vaskresenje.jpg

OPIS GRAVURE: U Vodama Života nalazi se jedan stub, simbol gradnje, osnova stuba jeste Kockasti kamen. Od dve kolone, one Bele i one Crne, ostala je samo Bela, simbol Čistote (Purifikacije).

U sredini je mumija, a iz nje izlazi Soko sa čovečijom glavom, koji leti prema Svetovima Duha, predstavlja Dušu. Nema sumnje da Budeći Svest pretvaramo se u Sokolove sa čovečijom glavom, pa tako možemo da letimo kroz zvezdani prostor.

Na glavi sokola i mumije nalazi se reprezentativni simbol Pinealne žlezde, pokazatelj Iluminacije.

Duša svakog Egipatskog Hijerofanta ima Četiri tela:

 1.  MUMIJA
 2. KA (ASTRALNO TELO)
 3. BA (MENTALNO TELO)
 4. KU (KAUZALNO TELO)

Teško onima koji onda kada stignu do Drugog rođenja nastavljaju živi! Oni će se stvarno pretvoriti u Hanasmusene (pobačaje Božanske Majke Kundalini) sa Duplim centrom gravitacije.

EZOTERIČKO ZNAČENjE: Arkanum 20. jeste Vaskrsenje. Da bi postojalo Vaskrsenje potrebno je da pre toga postoji Smrt, bez nje nema Vaskrsenja.

Kako je lepo kada se umire tren za trenom!... Samo Smrću nastupa novo!

Potrebno je da umiremo tren za trenom ako zaista želimo da se individualizujemo. Umnogostručeno Ja isključuje bilo kakvu Individualizaciju. Ni u kom slučaju ne može da postoji Individualnost tamo gde su u zajedništvu mnogobrojni entiteti (Ja-ovi), koji se međusobno svađaju i koji stvaraju u nama razne psihološke protivrečnosti.

Kada Set (Ego) integralano umre, tada u nama ostaje samo Biće, ono koje nam daje autentičnu Individualnost.

Kada se Set totalno dezintegriše, tada se Svest, Duša oslobađa, korenito se budi i nastupa Unutrašnja iluminacija.

...

Arkanumu 20. odgovaraju:

 • Hebrejsko slovo: „RESCH
 • Raspored časova: 11. Sat Apolonijusa: „Anđeli, Heruvimi i Serafimi lete šuštanjem krila; postoji radost na Nebu, bude se Zemlja i Sunce koje izlazi iz Adama.“ (Ovaj proces pripada Velikim inicijacijama Majornih misterija, gde vlada samo teror Zakona.)
 • Transcendentalni aksiom: „Cvet na jabuci, plod na lozi, posejan u zrelosti.“
 • Predviđa: „Obećava harmonične izbore, srećne inicijative, radove, zarade. Kompenzacije za ono što je dobro i za ono što je loše. Verni prijatelji koji poništavaju akcije izdajničkih prijatelja. Ljubomore zbog dobra kome se radujemo. Srdžbe zbog gubitaka.“

SINTEZA:

 • Pitko Zlato je zapravo Kundalinijina Vatra. Univerzalna medicina nalazi se u Pitkom Zlatu.
 • Mi treba da završimo sa svim ljudskim slabostima. Zmije Ambisa pokušavaju da ukradu učeniku Pitko Zlato.
 • Učenik koji sebi dopušta da padne, treba zatim da se veoma mnogo bori da bi povratio ono što je izgubio.
Tekst je izvod iz dela Tarot i Kabala, Samael Aun WeorTarot, Arcanul Nr.20 al Tarotului, Tarotul Egiptean, Învierea
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot – Arkanum 19   Tarot – Arkanum 21 >