Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo naučiti da živimo iz trena u tren. Život je večito sad, večita sadašnjost
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
 • tumačenje snova,
 • kako i zašto sanjamo(?),
 • značaj snova,
 • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


Svi
Ima 556 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izraz Definicija
RIBE

– Predstavlja Merkur Tajne Filozofije. Pomoću Zakona Analogija, u zavisnosti od situacije u kojoj ih vidimo, znaćemo kako napreduje naš rad u Alhemiji. Na primer:

 • Ako su obojene: transcendentalne promene Merkura.

 • Ako hvatamo ili jedemo: potreba da se duševno hranimo plodovima Alhemije.

– Na višoj oktavi nas podseća na kaldejsku Ribu Dari, simbol Hrista koji izlazi iz Vode. (Put Inicijacije je u potpunosti seksualan.)

– Takođe mogu da budu u vezi sa našim zdravljem. Na primer:

 • Ako su žive: predviđaju vitalnost.

 • Ako su mrtve: opominju nas o mogućoj bolesti..


 
RODA

– Predskazuje duhovna rađanja.


 
RODBINA

Ako se manifestuju višim psihološkim stavom: delovi Bića. Vidi Imena.

Ako se manifestuju niskim stavom: psihološka rodbina. Ja-ovi.


 
RODITELJI

Ako su obavijeni aurom misterije i mudrosti: naši unutrašnji Roditelji i njihovi pokušaji da nam pomognu.

Ako se manifestuju kao i obično: naši fizički roditelji koji deluju u astralnoj oblasti.


 
ROGOVI

Kod životinja: u vezi su sa virilnom snagom životinje koja je u pitanju. Obično predstavlja sirovinu u životinjskom stanju, u stanju truleži.

Kod osoba:

 • Ako izlaze iz šlema ili ako su svetlosni: simbolišu Oca. Takođe su simbol vrlina i moći.

 • Ako izlaze iz čela: simbolišu Psihološko Ja.


 
RUKA

Koja nam se pruža: milost i pomoć od nama jednakih ili superiornijih.

Gvozdena: predviđa da ćemo biti disciplinovani prilikom rigoroznih događaja.


 
RUKAVICE

– Potreba da se upotrebi umetnost diplomatije.


 
RUPA

Videti veliku rupu na putu: prepreke koje treba da se pređu ili predvide. Može da predstavlja i naglo opadanje moralne ili duhovne snage.


 
RUŠEVINE

– Izgubljena duhovna borba.

– Psihološka stanja koja treba ponovo izgraditi.

– Izgubljena duševna stanja koje bismo morali obnoviti.


 
RUŽA

– Ovaj lepi cvet predstavlja Dušu.

– To je simbol Necaha (sefirota) i unutrašnje pobede.

Ako je crna: alegoriše Prvo svedočanstvo Alhemije – Ens Seminis u primarnom stanju, bez rafiniranja.


 
SAFIR

– Duhovnost.


 
ŠAFRAN

– Isto kao i pčele, simboliše Unutrašnji rad.


 
ŠAH

– Predstavlja ešikje života i borbu koju treba da vodimo u našoj egzistenciji: svi mora da se svakodnevno borimo, ali je razlika u tome da li to činimo belim figurama ili crnim, da li smo pešaci u službi Majstora Belog Bratstva ili smo pešaci u službi Mračnih sila.

– Ovo je opšti smisao Šaha, takođe, dobro je da znamo smisao svake od njegovih figura:

 • Kralj: Realno Unutrašnje Biće.o nas obasjava: pomoć od strane Oca koji se nalazi u tajnosti.

 • Kraljica: Božanska Majka Kundalini.

 • Lovac(Ludak): Sakralno koplje, Seksualna sila.

 • Skakač (Konj): Pravičnost i Zakon.

 • Top (Toranj): Stanje budne percepcije.

 • Pešaci (Pijuni): Početnici na Putu.


 
SAHRANA

– Vidi Smrt .


 
ŠAKAL

– Simbol Anubisa i Božanskog Zakona.


 
ŠAL

– Božanska zaštita.

– Može da bude aluzija na potrebu da se pažljivo koristi Verbum (Reč).


 
SALATA

– Vidi Vegetal .


 
SANDALE

– Pripremanje za Ezoterički Put.

– Takođe je simbol Jesoda (sefirota).


 
SANDUK (mrtvački)

– Poziv na Unutrašnju smrt.


 
SAPUN

– Potreba za prečišćavanjem.


 
SATI

– Sati jednog časovnika treba da se ispitaju pod svetlošću Kabale (vidi Brojevi ). Prvo će se analizirati glavni sat, a potom minuti. Tako da imamo dve informacije: jedna generična (sat) i druga detaljnija (minuti) koja razvija prethodnu.

Kada su tačni, mogu da budu analizirani pomoću učenja Apolonijusa iz Tijane. Onih Dvanaest sati o kojima nam se govori, jesu Put Inicijacije.

Prvi sat:Transcendentalno izučavanje Okultizma.

2. sat: Sila. Ambisi Vatre. Astralne vrline stvaraju krug posredstvom Zmajeva i Vatre.” Izučavanje Okultnih sila.

3. sat: Zmije, Psi i Vatra.” Seksualna Alhemija. Rad sa Kundalini (Seksualna magija).

4. sat:Neofit (početnik) će noću lutati između grobova, iskusiće stravu vizija, biće žrtva Magije i Goetije”. Ovo znači da će se učenik naći napadnut od miliona Crnih magova u Astralnom svetu; oni Crni magovi pokušavaju da udalje učenika sa Svetlosnog Puta.

5. sat:Superiorne Vode Neba”. U ovom razdoblju učenik ima da uči da bude čist i neporočan, jer razume vrednost svoje seminalne tečnosti.

6. sat:Ovde je potrebno da se ostaje tih, nepomičan, zbog straha”. Ovo znači strašne probe Stražara praga, pred kojim je potrebno mnogo hrabrosti da bi se pobedilo.

7. sat:Vatra donosi ponovnu ugodnost oduševljenim bićima, ali ako je neki sacerdot, dovoljno pročišćen muškarac, ukrade i potom projektuje, a ako je pomeša sa Svetim Uljem i zatim je osveti, uspeće da izleči sve bolesti čim je primeni na obolelo mesto”. Inicijat vidi ovde da je njegovo materijalno bogatstvo u opasnosti i njegovi poslovi propadaju.

8. sat:Astralne vrline Elemenata, svakojakog Semena”.

9. sat: Ovde se još ništa nije završilo. Inicijat povećava svoju percepciju sve dok ne prevaziđe granice Sunčevog sistema, onostrano od Zodijaka. Stiže do Praga Beskonačnosti. Dotiče granice Razumljivog sveta. Otkriva se Božanska Svetlost i zajedno sa njom pojavljuju se nove bojaznosti i opasnosti.” Izučavanje Nižih, Minornih Misterija, onih 9 arkada kroz koje treba da se uzdiže student.

– 10. sat:Otvaraju se vrata Neba i čovek izlazi iz letargije”. Ovo je broj 10 Druge Velike Inicijacije Viših (Majornih) Misterija, koji dopušta Inicijatu da putuje Eteričkim telom. Ovo je mudrost Jovana Krstitelja.

11. sat: Anđeli, Heruvimi i Serafimi lete šušteći krilima; postoji radost na Nebu, budi se Zemlja i Sunce koje izvire iz Adama”. Ovaj proces pripada Velikim Majornim Inicijacijama gde vlada samo teror Zakona.

12. sat: „Smiruju se povorke Vatre”. Ovo je pobedonosni ulaz u bezgraničnu sreću Nirvane, gde se Majstor oblači u blistavo odelo Darmakaje (Dharmakaya) ili odustaje od sreće Nirvane iz ljubavi prema čovečanstvu i pretvara se u Bodisatvu Samilosti (Kompasije).


 
ŠEĆER

– Vidi Slatkiši .


 
SEKIRA

– Simboliše psihološku smrt. Pokazuje nam potrebu da obezglavimo unutrašnji Holofren (EGO).


 
SELJAK

– Poziv da se radi sopstvena Filozofska zemlja (fizičko telo), kako bi seme (seksualno) postalo zrelo i da bi dalo roda.


 
SEME

– Univerzalan simbol Seksualnog Semena. Pouka koja nam se daje kada nam se prikazuje ovaj simbol, zavisi od konteksta i oblika pod kojim ga vidimo. Na primer:

 • Ako je zeleno: seksualno seme nije pripremljeno. Treba da nastavimo da transmutiramo i, sa druge strane, da se maturiziramo i kalimo u životu.

 • Ako je zrelo: alhemijski radovi su spremni da daju rezultate. Postojanost će nam omogućiti da uskoro vidimo kristalisane duhovne čežnje.

 • Ako je trulo: naša seksualnost ili uloga koju imamo u životu ne daje nikakav rod. Potrebno je da opažamo koji su to aspekti koji nam onemogućavaju duhovni napredak.


 
ŠEŠIR

– Predskazuje putovanja.


 
ŠESTAR ()

– Tačnost u Unutrašnjem radu.


 
SFINKS (SVINGA)

– Simboliše Četiri elementa Solarne Alhemije.

– Predstavlja i četiri vrline koje su potrebne da bi se postigla Intimna Autorealizacija Bića: hrabrost lava, inteligencija čoveka, krila duha i upornost bika.

 • Beli Sfinks: simboliše blagoslovenu Boginju Majku Sveta.

 • Crni Sfinks: simboliše senku Božanske Majke Hekate, Proserpine, Kraljice atomskih paklova ove Prirode.


 
SIDRO

– Živi simbol onih Triju Primarnih sila.

 • Ako ga bacamo: sa onim Trima silama biva paralisan.


 
SILAŽENJE

– Ako neko silazi niz stepeništa, lestvice, planine ili liftom: gubitak Duševnih vrednosti. Može da bude i poziv da se silazi u Devetu sferu.


 
SIN

– Vidi Rodbina  ili Beba .


 
SKALPEL

– Potreba da se izvrši psihološki rez skalpelom samokritike.


 
SKARABEJ

– Predstavlja Dušu. Kada se ovaj simbol vidi, to je obično poziv za njeno fabrikovanje.


 
SKELA (za rad)

– Skora psihološka zbunjenost.

– Takođe može da bude u vezi sa uzdizanjem i spuštanjem Nivoa Bića.


 
ŠKOLA

– To je sam život u kom je psihološka gimnazija ispit sa kojim treba da se svakodnevno suočavamo.

– Može da alegoriše Adiatmički (Adhyatmic) Univerzitet u kom nas Majstori Belog Bratstva ispituju kako bi spoznali naše duhovne progrese.


 
ŠKOLJKA

– Aluzija na Filozofski Merkur. Može da je poziv za Seksualnu transmutaciju.


 
ŠKORPIJA

– Predskazivanje jedne seksualne eksplozije. Napadi bluda kog proizvodi Ego ili neko strani.

– Predskazuje, takođe, mračne napade.


 
SLATKIŠI

– Predskazuju moralnu bol. Približavaju nam se gorčine.


 
SLEPAC

– Videti nekog da je slep: može da bude podstrek da se bolje otvore oči, da se sa pažnjom osmatraju događaji koji se približavaju. Vidi Ime .

Ako sebe slepim vidimo: pokazatelj činjenice da postoji duboki san u Svesti i da idemo loše po putu.


 
SLEPI MIŠEVI

– Mračni napadi.

– Takođe mogu da alegorišu astralne larve.


 
ŠLJIVE

– To su plodovi Alhemije.

– Može da bude konkretna najava činjenice da su vode već počele da poprimaju crvenu boju.


 
SLON

– Logos.

– Predstavlja, takođe, Svetog Duha.


 
SMARAGD

– Predstavlja Zelenog Lava Alhemije: početnu Vatru.


 
SMIRNA

– Simbol Mističke smrti.


 
SMOKVA (drvo)

– Predstavlja seksualne sile koje nas mogu uzdići ili poniziti, sve zavisi od načina na koji ih upotrebljavamo. Zbog toga je Veliki Kabir Isus, kada je video smokvu koja ne daje roda, (duhovnog), prokleo i ova se zauvek osušila. Stoji zabeleženo da drvo koje ne daje roda bude posečeno i bačeno u vatru. Vidi i Smokve-plodovi .


 
SMOKVE (plodovi)

– To je sinteza dobrog ili lošeg korišćenja erotičke sile (vidi Smokva drvo ). Po onome kako vidimo smokve, zakonom analogija, tako ide (izgleda) naša seksualnost. Na primer:

 • Ako su trule: loše radimo ili jednostavno nedovoljno radimo u Ognjištu Kiklopa.

 • Ako jedemo i one su ukusne: realizujemo dobar seksualni rad i uskoro ćemo se sladiti rezultatima.

– Konkretno je, takođe, simbol ženske seksualne sile.


 
SMRT

– Poziv na Psihološku Smrt. Agregati koji treba da umru ili koji su na putu da umru. Samo posredstvom alhemijskog truljenja (Smrt Ja) može da se pojavi novi čovek. Evo nekoliko varijanata ovog oniričkog simbola:

 • Ako igramo sa smrću erotičku igru: poziv da nađemo smrt posredstvom  erotičke sile.
 • Ako je reč o sinu: subjektivni elementi koji treba da budu žrtvovani u našoj unutrašnjosti. Moguće je da se tumači i kada je reč o nekoj rodbini. (vidi što sledi).
 • Ako je reč o nekoj rodbini ili bliskom prijatelju: jedan deo Bića (koji je u vezi sa imenom ove osobe) poziva nas na Unutrašnju Smrt. Može da bude reč i o opomeni da zbog nedostatka unutrašnjeg rada u nama je na putu da umre jedan deo Bića u asocijaciji sa imenom umrlog. (Vidi Ime .)

U zavisnosti od konteksta, može da se odnosi u drugim situacijama na fizičku smrt osobe koja je u pitanju.


 
SNEG

– Vidi Led .


 
SO

– Merkur tajne filozofije.

– Predstavlja i Mudrost.


 
SOČIVO (Vegetal)

– Vidi Seme  .


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž