Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Život je kao film; kada se završi projekcija, namotamo traku na kalem i ponesemo je u večnost
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
 • tumačenje snova,
 • kako i zašto sanjamo(?),
 • značaj snova,
 • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


Svi
Ima 556 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izraz Definicija
KOŠULJA

– Božanska zaštita.

– Takođe alegoriše duševna odela.


 
KOVAČ

– Podstrek na rad u Užarenom Vulkanovom ognjištu.


 
KOVČEG (mrtvački)

– Vidi Sanduk .


 
KOZA ili JARAC

– Saturnov simbol.

– Ptredstavlja, takođe, Lucifera i Seksualnu silu.

Ako je aspekat mračan: predstavlja Crnu magiju.


 
KRALJ

– Biće u našoj unutrašnjosti.


 
KRASTAVA ŽABA

– Vidi Žaba .


 
KRASTI

– Vidi Lopov .


 
KRAVA

– Božanska Majka koja hrani onoga koji brine o njoj. U Indiji predstavlja Ženski princip.

 • Ako je crna: mračni napadi.

 • Ako je debela ili slaba: može da predstavlja (kao u faraonovom snu kog je tumačio Josif) rodnu godinu ili sušnu.


 
KREJA

– Potreba da uči da kontroliše Verbum.


 
KRIPTA (GROBNICA)
 • U crkvi: Duhovne sposbnosti koje treba da obožavamo kako bismo nastavili da ih kristalizujemo u samoj svojoj unutrašnjosti..

 • Na groblju: Umrle duhovne vrednosti koje treba da ponovo oživimo.


 
KROKODIL

– U svom negativnom aspektu to je Seth, Satan u našoj unutrašnjosti, Psihološko Ja.

– U svojoj superiornoj manifestaciji to je sakralni krokodil Sebek, živi simbol Intimusa.


 
KRPE

Ako smo odeveni u njih: nedostatak unutrašnjeg rada. Poziv da stvorimo Tela.


 
KRST+

–Karma koju nosimo na svojim plećima i koju treba da očistimo.

–Seksualni simbol koji predstavlja ujedinjenje Lingam-Yoni.

 • Sa jednakim kracima: Simboliše Malkuta i Intimusa.
 • Ankasti krst, anker: Simbol života Venere. To je fundament, a ova reč je ključ Vitalnog sveta. Drevni Egipćani su poznavali okultni Sefirot Daath koji se nalazi u tom svetu; zbog toga je, za njih, Krst Ank alegorisao Tantrizam.

 
KRŠTENJE

– Potreba da se radi sa Seksualnim Vodama kako bi se primila Sakralna Vatra.


 
KRUG

– Simbol Večnosti.

– Početak i kraj jednog projekta. Jedan plan se ostvario zahvaljujući činjenici da su stvari bile učinjene na pravilan način. Završila se jedna etapa života.

Magični krug: simbol Malkuta (Malchuth) (okrugla Filozofska zemlja).

Dva kruga: predstavlja večite Muški i Ženski princip.

– Vidi i Zmija (koja grize sama sebi rep).


 
KRUNA

– Vrednosti Duše.

– Takođe je simbol Starca Dana.


 
KRUPA (GRAD)

– Vidi Led .


 
KRUŠKA

– Plod rada u Devetoj sferi.


 
KRV

Ako nam teče krv: patnja i moralni bol.

– U Alhemiji predstavlja Kundalinijinu Sakralnu Vatru.


 
KRVARENJE

– Vidi Krv .


 
KUĆA

– Predstavlja naše Fizičko telo, u unutračnjosti, našu ličnu psihologiju. Na primer:

 • Ako se ruši: opasnosti po naše zdravlje ili loše generalno psihološko stanje.

 • Ako je uredna, čista: postoji duševni red i čistota. Ovo ima da se očevidno odslikava u našem svakodnevnom životu.

 • Ako je prljava: postoji mnogo lenjosti za Unutrašnji rad.

 • Ako ima pokvaren krov: negativna mentalna psihološka stanja.

 • Ako se neko seli iz kuće: psihološke promene koje nailaze, ili koje mi treba da proizvedemo.

 • Ako se trese: suprotne (neprijatne) okolnosti psihološke vrste.


 
KUKURUZ

– Vidi Seme .


 
KUP

– Vidi Pehar .


 
KUPA (KONUS)

– Kiselo-slatka stanja koja će se pojaviti u našem životu.


 
KUPATI SE

– Potreba za Prečišćavanjem. Treba da očistimo psihu od svih defekata sa Vodama Života.

Ako se neko kupa pred svetom: vidi Nagost.

– Vidi i Voda .


 
KUPINA

– Vidi Trnje .


 
KUPOVATI

– Zarada dobara koja nam nedostaju na unutrašnjem nivou. Stvar koja se dobija je pokazatelj onoga što nam nedostaje. Ako nam se traži određena plata, treba da se obratimo Kabali i da sabiremo cifre broja da bismo znali kakvi nam se uslovi traže da bismo zaradili ta unutrašnja dobra.

– Vidi: Brojevi .


 
LABUDICA

– Labudica Kala-Hamsa je živi simbol Svetog Duha.


 
LAĐA

– Brak i Alhemija.


 
LAMPA

Ako pokazuje Put: Hermesova lampa, Mudrost.

– Simbol Necaha.

– Vidi i Svetlost .


 
LANCI

– Predstavljaju karmičke veze koje nas vezuju za život. Tako, na pimer, imamo sledeće:

 • Ako ih vučemo: biti vezan za lanac događaja koji stvaraju Samsaru.

 • Kidati ih: Kidati Rekurencije.


 
LASTA

– Božanska podrška.


 
LAV

– Agent Božanskog Zakona.

– Takođe jeste živi simbol erotičke vatre. Iz ovog duplog značenja lava, proizilazi sledeće:

 • Ako nas napada: Božanski Zakon ima da ponovo vrati od nas, posredstvom bola, stare dugove iz prošlosti. Može da nam pokazuje, takođe, naše instinkte i strasti bez ikakve kontrole.

 • Ako se sa njim igramo: Arhonti Sudbine su na našoj strani. Predstavlja i Seksualnu vatru koja se nalazi pod našom kontrolom.

 • Ako je zelen: početnička Vatra, bez unutrašnjeg razvoja.

 • Ako je crven: Sumpor kompletno pomešan sa Merkurom.

– Ova je životinja, takođe, u vezi sa Zlatom.

Sa dve glave: predstavlja one dve Zemlje, onu Vidljivu i onu Nevidljivu.


 
LAVIRINT

– Moguća je aluzija na stanje opšte konfuzije zbog tovara koji je naš život.

– Može da bude i pokazatelj nekog konkretnog stanja kog smo razumeli i zbog kog smo dezorijentisani.


 
LED

– Simbol ravnodušnosti, apatije i entropije.

– Moguće je da predstavlja i seksualnu hladnoću.


 
LENJIR

Ako nam je dat: poziv na unutrašnju disciplinu.

Ako nas sa njim mere: procenjuju nam se unutrašnje ezoteričke vrednosti.


 
LEOPARD

– Vidi Tigar .


 
LEPEZA

– Veliki Univerzalni Dah Života.


 
LEPTIR

– Duša.

 • Ako se rađa: unutrašnja rađanja u Duši.
 • Ako umire: gubitak vrednosti Duše.

 
LEŠ

– Vidi Smrt .


 
LEŠNIK

– Vidi Seme .


 
LESTVICA

– Duhovni nivoi. Vidi Uzdizanje i Silaženje.


 
LETETI

– Može da predstavlja duhovna uzdizanja.

– Takođe, može da bude reč, ne o nekom simbolu, nego o činjenici da u Astralnom svetu, gde ne postoji Zakon gravitacije, sva tela mogu da levitiraju ili lebde bez teškoće.


 
LIMUN

– Simbol koji definiše ezoteričku disciplinu. To je poziv da budemo oštri sami sa sobom.


 
LISICA

– Predstavlja JA-ovu pamet i lukavstvo.


 
LISICE

– Vidi Lanci .


 
LITICA

– Vidi Provalija .


 
LOKOMOTIVA

– Vidi Voz .


 
LOPOV

– Ego koji je spreman da pokrade energiju onih pet centara.

– Ako smo mi ti koji krademo, trebalo bi da analiziramo šta predstavlja ukradeni predmet.


 
LOPTA

– Lopta Alhemije: Seksualna sila.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž