Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
  • tumačenje snova,
  • kako i zašto sanjamo(?),
  • značaj snova,
  • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


I
Ima 12 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
IBIS

–Besmrtni Ibis ili Ptica Feniks (Phoenix) predstavlja Svetog Duha.
–Ove ptice simbolišu Merkur tajne filozofije.
–Vidi i Ptica .


 
IGLA

–Potreba da se tkaju na razboju egzistencije stvari koje se tiču Duše.
–Ako se ubodemo: moralna bol.


 
IGRA (PLES)

–Vidi Bal .


 
IGRAČKA

–Unutrašnja bezazlena stanja.


 
IME

IME
–    Aleksandar: Sa fonetičke tačke gledišta podseća nas na špansku reč „Alejarse“ (udaljavati se). Može da pokazuje udaljavanje od opasnosti ili udaljavanje od puta, itd.
–    Alfons: Predstavlja stanje pripravnosti ili borbu protiv Ja.
–    Alicija: Svest. (Prisetimo se „Alisa u zemlji čuda“.)
–    Almudena: Simbol Božanske Majke i raja.
–    Ana: Simboliše Vode.
–    Andrej (Andrija): Ptredstavlja tri faktora i posebno kapacitet žrtvovanja.
–    Angel: Deo Bića ili Majstor Bele Lože.
–    Anton: Znači vesnik. Vidi I.A.O.
–    Artur: Predstavlja Biće.
–    Aurelije (Zlatko,...): Egzaltacije i Unutrašnji uspesi. Alhemijsko zlato.
–    Avgustin: Slava, pobeda.
–    Bartolomej: Hrabrost, smelost.
–    Beatris: Duhovna Duša. Božanska Valkirija.
–    Begonija: jedno među imenima za Božansku Majku kod starih Baska.
–    Cecilija: Nebo, a isto tako uzvišenost.
–    Deziderije: Čežnje da se spozna Bog.
–    Dolores: Gorčine, bol.
–    Edvard: Staražar.
–    Ekaterina: Unutrašnja čistota.
–    Emilija(n): Obožavalac I.O.: Božanske Majke.
–    Enkarna (špan.): Potreba da se otelotvori Božanstvo u nama.
–    Ernest (špan.): Čvrstina.
–    Eva: Simbol ženskog prototipa i seksualnih sila.
–    Feliks (Srećko): Unutrašnja sreća.
–    Ferdinand: Hrabrost i volja.
–    Fermin (špan.): Odlučnost na Putu.
–    Filip: Astralna i Džinas nauka.
–    Gabriel (Gavrilo): Blagovest, revelacija (otkkrovenje).
–    Gema (špan.): Dragocenosti Duha.
–    Georgije (Đorđe): Onaj koji radi Filozofsku Zemlju, onaj koji pobeđuje Aždaju.
–    Grigorije: Stanje pripravnosti i molitva.
–    Henrih:  Onaj koji obogaćuje.
–    I.A.O.: I: Ignis (Vatra). A: Aqua (Voda). O: Origo (Originacija). Vatra Voda su poreklo ukupne kreacije. U Alhemiji je fundamentalna mantra. Kada se vidi u oniričkom svetu osoba čije ime sadrži ova tri slova, tada je jasan poziv da se radi u Ognjištu Kiklopa.
–    Ignjat, Ignjatije (Ognjen): Onaj koji se rađa iz Vatre. Sublimacija Vatre. Vidi I.A.O.
–    Irina: Tražitelj mira i harmonije.
–    Isidora: Onaj koji traži zlatnu Izis.
–    Isus: Izabranik. Takođe predstavlja Intimnog Hrista.
–    Izabela: To je kombinacija između Izis i Abel. Ljudska Duša (Abel) koja intenzivno voli svoju Budi (ovde je predstavljena od strane Izis).
–    Izmael: Proroštvo. Poslušnost prema Izis i prema El (Intimnom).
–    Jakov: Patron, pokrovitelj Velikog Dela, onaj koji je zaštitnik Alhemije. Vidi I.A.O.
–    Jelena: To je Budi u našoj unutrašnjosti.
–    Jelisaveta: Ima isti smisao kao i Izabela.
–    Jezekilj: Onaj koji ima dar proroštva.
–    Joakim: Vidi I.A.O.
–    Josif: Obnavljanje života. Predstavlja i Unutrašnjeg Oca.
–    Jovan: Verbum, proroštvo, otkrovenje.
–    Justo: Pravda i ravnoteža.
–    Karmen: Zakon Karme u akciji. Takođe je Devica koja za nas interveniše pred Božanskim Zakonom.
–    Karol: Primanje svetlosti.
–    Klara (Jasna): Unutrašnja jasnoća.
–    Kristina: Ona koja traži Hrista.
–    Kristofor: Taj koji ima unutra Hrista.
–    Laurencije: Antičko zlato.
–    Lučija (Svetlana): Unutrašnja svetlost.
–    Ludvig (Luj): Izisova svetlost.
–    Luka: Svetlosni, Zakon.
–    Margareta: Nada prema čistoti.
–    Marija: More filozofa. Božanska Majka. I.O.: večito muško-žensko.
–    Marijus: Milost i pomoć.
–    Marko: Mars, rat protiv Ego-a.
–    Marsel: Sublimirani Merkur. Vidi I.A.O.
–    Marta: Poniznost.
–    Matej: Nauka. Spoznaja.
–    Mercedes: Milost i pomoć.
–    Mihailo: Božija moć. Vatra.
–    Monika: Jedina moja. Monaški život i duhovni mir. Vidi i I.A.O.
–    Montserat: Zarezana planina: to je suva planina ili „suvi Put“ Alhemije. Predstavlja i Božansku Majku.
–    Nada: Potreba da imamo nadu i strpljenje.
–    Narcis: Predstavlja manu narcizma, samoobožavanje. Vidi i I.A.O.
–    Nikolaj: Nepobedivi. Vidi i I.A.O.
–    Paloma: Sveti Duh.
–    Patricija: Ona koja traži domovinu.
–    Petar(Kamenko): Kamen – Seks.
–    Pilar: Stub (Kolona), podrška.
–    Rafael: Božija medicina.
–    Ramon: Vatra Amona.
–    Ričard: Vidi I.A.O.
–    Robert: Pobednik, famozni.
–    Roza (Ruža): Duša.
–    Rozario: Vidi I.A.O.
–    Salvator(Slobodan): Onaj koji oslobađa – Intimni Hristos.
–    Simeon: Vernost prema Bogu.
–    Soledad: Usamljenost, tuga.
–    Stevan: Pobedom posredstvom bola.
–    Tereza: Ona koja je posvećena magiji.
–    Toma: Proveravanje okultnog.
–    Valentin: Hrabar, smeo.
–    Veronika: Ona koja diže kult istini, ona koja traži istinsku ikonu, istiniti lik Bića.
–    Vikentije: Pobednik.
–    Viljam: Vodič i zaštitnik.
–    Zaharije: Podsećanje na Boga.

(Napomena: u mnogim slučajevima može da se prelazi od muškog na žensko ime i obrnuto, bez da se time menja značenje.)


 
INDIJANAC

Ako je mudar: predstavlja Biće ili nekog Majstora Bele Lože.
Ako je instinktivan: divlja stanja u samoj svojoj unutrašnjosti.


 
INFILTRACIJA (u kuću zbog kiše)

–Nedostatak detaljne samoopservacije: provlače se negativne impresije iz sveta u našu unutrašnjost.
–Može da predstavlja i nedostatak psihološkog predviđanja (čiji uzroci mogu da budu naivnost, strah, nedostatak iskustva, itd.), koji nas čini da budemo izloženi neprijatnim spoljašnjim okolnostima.


 
INSEKTI

INSEKTI (sa nekim izuzecima kao, na primer, Leptiri)
–Astralne larve.
–Veoma negativna psihološka stanja.


 
ISKOPAVATI

–Činiti da u život izađu naši delovi koji su mrtvi.


 
IZGNANSTVO (EGZIL)

–Može da predstavlja potrebu da se traže novi psihološki horizonti u samoj našoj unutrašnjosti, odnosno, da se otkriju nama još nepoznati psihološki aspekti naše psihologije.


 
IZMET

–Ako vršimo veliku nuždu, ako gazimo na izmet ili ga vidimo na našem telu: uskoro ćemo dobiti novac.
–Ako vršimo veliku nuždu i voda iz neke cisterne, na primer, odnosi izmet: novac će doći, ali će brzo otići ili uopšte neće doći.
–Ako su zidovi njime umazani: problemi i nekomotnosti.


 
IZVOR

–Simbol seksualne rezerve, koja je izvor života.
–Vidi Voda .


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž