Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
  • tumačenje snova,
  • kako i zašto sanjamo(?),
  • značaj snova,
  • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


J
Ima 12 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
JABUKA

–Simbolizuje seksualnu silu iz Edena.


 
JABUKA (Drvo)

–Drvo nauke Dobra i Zla: seks.


 
JAGNjE

&

–Intimni Hristos.
–To je i simbol Četvrtog alhemijskog svedočanstva.
–Može da bude predlog da budemo kao jagnje: blagi i ponizni.


 
JAGODE

–Čemer koji se približava.


 
JAGUAR

–Vidi Tigar .


 
JAJE

–To je Filozofsko Jaje (Seks). To je klica svakog života u kom se nalazi sav rad Velikog Dela. Predskazuje, kao posledica toga, rađanje unutrašnjih vrednosti.

  • Ako se razbije: gubitak ovih vrednosti.

–U drugim slučajevima predstavlja Kandu, mesto gde se pojavljuje Sakralna Zmija u repnoj kosti.
–Takođe, simboliše svet.


 
JAMA

–Vidi Rupa .


 
JARE

–Vidi Koza .
–Predstavlja još i stanje nesvesnosti u kom živi čovečanstvo koje treba da čezne da se preobrazi u jagnjad.


 
JASTREB

–Duša.
–Može da predstavlja i potrebu da razvija osećaj (čulo) samoopažanja.


 
JEDNOROG

JEDNOROG (Inorog)
–Drugo svedočanstvo Alhemije: izbeljene merkurske vode.


 
JELEN

–Uzvišena stanja Duše.


 
JEZERO

–Vidi More i Voda .


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž