Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

ŠAH (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


ŠAH

– Predstavlja ešikje života i borbu koju treba da vodimo u našoj egzistenciji: svi mora da se svakodnevno borimo, ali je razlika u tome da li to činimo belim figurama ili crnim, da li smo pešaci u službi Majstora Belog Bratstva ili smo pešaci u službi Mračnih sila.

– Ovo je opšti smisao Šaha, takođe, dobro je da znamo smisao svake od njegovih figura:

  • Kralj: Realno Unutrašnje Biće.o nas obasjava: pomoć od strane Oca koji se nalazi u tajnosti.

  • Kraljica: Božanska Majka Kundalini.

  • Lovac(Ludak): Sakralno koplje, Seksualna sila.

  • Skakač (Konj): Pravičnost i Zakon.

  • Top (Toranj): Stanje budne percepcije.

  • Pešaci (Pijuni): Početnici na Putu.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž