Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
  • tumačenje snova,
  • kako i zašto sanjamo(?),
  • značaj snova,
  • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


Svi
Ima 556 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izraz Definicija
ZRNA (ZRNEVLJE)

– Vidi Vegetal .


 
ZUBI

– Povezani su sa zdravljem (fizičkim i moralnim).

  • Ako nas bole: tuga.

  • Ako nam ispadaju: bolesti, uključujući rizik smrti (ovo, ako gubimo sve zube).

  • Takođe, pokazuje rasprave i konflikte.


 
ZVERI

– Psihološki agregati.


 
ZVEZDA

Ako nas vodi: Biće koje nas usmerava.

Kada pada na nebu: neko nama blizak će se udaljiti od nas ili će se definitivno dezinkarnirati.

Sa pet krakova: simbol za Intimnog.

Solomonova: na mikrokosmičkom nivou predstavlja ujedinjenje dva polariteta: muškog i ženskog. Na makrokosmičkom nivou simboliše ujedinjenje čoveka sa svojom Monadom: to je dovršeno Veliko Delo.


 
ZVONČIĆ

– Vidi Muzika .


 
ZVONO

– Simbol Lingam-Joni.

– Predstavlja i potrebu da se psihološki rafiniramo posredstvom Zakona Muzičkih oktava.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž