Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

IME (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


IME

IME
–    Aleksandar: Sa fonetičke tačke gledišta podseća nas na špansku reč „Alejarse“ (udaljavati se). Može da pokazuje udaljavanje od opasnosti ili udaljavanje od puta, itd.
–    Alfons: Predstavlja stanje pripravnosti ili borbu protiv Ja.
–    Alicija: Svest. (Prisetimo se „Alisa u zemlji čuda“.)
–    Almudena: Simbol Božanske Majke i raja.
–    Ana: Simboliše Vode.
–    Andrej (Andrija): Ptredstavlja tri faktora i posebno kapacitet žrtvovanja.
–    Angel: Deo Bića ili Majstor Bele Lože.
–    Anton: Znači vesnik. Vidi I.A.O.
–    Artur: Predstavlja Biće.
–    Aurelije (Zlatko,...): Egzaltacije i Unutrašnji uspesi. Alhemijsko zlato.
–    Avgustin: Slava, pobeda.
–    Bartolomej: Hrabrost, smelost.
–    Beatris: Duhovna Duša. Božanska Valkirija.
–    Begonija: jedno među imenima za Božansku Majku kod starih Baska.
–    Cecilija: Nebo, a isto tako uzvišenost.
–    Deziderije: Čežnje da se spozna Bog.
–    Dolores: Gorčine, bol.
–    Edvard: Staražar.
–    Ekaterina: Unutrašnja čistota.
–    Emilija(n): Obožavalac I.O.: Božanske Majke.
–    Enkarna (špan.): Potreba da se otelotvori Božanstvo u nama.
–    Ernest (špan.): Čvrstina.
–    Eva: Simbol ženskog prototipa i seksualnih sila.
–    Feliks (Srećko): Unutrašnja sreća.
–    Ferdinand: Hrabrost i volja.
–    Fermin (špan.): Odlučnost na Putu.
–    Filip: Astralna i Džinas nauka.
–    Gabriel (Gavrilo): Blagovest, revelacija (otkkrovenje).
–    Gema (špan.): Dragocenosti Duha.
–    Georgije (Đorđe): Onaj koji radi Filozofsku Zemlju, onaj koji pobeđuje Aždaju.
–    Grigorije: Stanje pripravnosti i molitva.
–    Henrih:  Onaj koji obogaćuje.
–    I.A.O.: I: Ignis (Vatra). A: Aqua (Voda). O: Origo (Originacija). Vatra Voda su poreklo ukupne kreacije. U Alhemiji je fundamentalna mantra. Kada se vidi u oniričkom svetu osoba čije ime sadrži ova tri slova, tada je jasan poziv da se radi u Ognjištu Kiklopa.
–    Ignjat, Ignjatije (Ognjen): Onaj koji se rađa iz Vatre. Sublimacija Vatre. Vidi I.A.O.
–    Irina: Tražitelj mira i harmonije.
–    Isidora: Onaj koji traži zlatnu Izis.
–    Isus: Izabranik. Takođe predstavlja Intimnog Hrista.
–    Izabela: To je kombinacija između Izis i Abel. Ljudska Duša (Abel) koja intenzivno voli svoju Budi (ovde je predstavljena od strane Izis).
–    Izmael: Proroštvo. Poslušnost prema Izis i prema El (Intimnom).
–    Jakov: Patron, pokrovitelj Velikog Dela, onaj koji je zaštitnik Alhemije. Vidi I.A.O.
–    Jelena: To je Budi u našoj unutrašnjosti.
–    Jelisaveta: Ima isti smisao kao i Izabela.
–    Jezekilj: Onaj koji ima dar proroštva.
–    Joakim: Vidi I.A.O.
–    Josif: Obnavljanje života. Predstavlja i Unutrašnjeg Oca.
–    Jovan: Verbum, proroštvo, otkrovenje.
–    Justo: Pravda i ravnoteža.
–    Karmen: Zakon Karme u akciji. Takođe je Devica koja za nas interveniše pred Božanskim Zakonom.
–    Karol: Primanje svetlosti.
–    Klara (Jasna): Unutrašnja jasnoća.
–    Kristina: Ona koja traži Hrista.
–    Kristofor: Taj koji ima unutra Hrista.
–    Laurencije: Antičko zlato.
–    Lučija (Svetlana): Unutrašnja svetlost.
–    Ludvig (Luj): Izisova svetlost.
–    Luka: Svetlosni, Zakon.
–    Margareta: Nada prema čistoti.
–    Marija: More filozofa. Božanska Majka. I.O.: večito muško-žensko.
–    Marijus: Milost i pomoć.
–    Marko: Mars, rat protiv Ego-a.
–    Marsel: Sublimirani Merkur. Vidi I.A.O.
–    Marta: Poniznost.
–    Matej: Nauka. Spoznaja.
–    Mercedes: Milost i pomoć.
–    Mihailo: Božija moć. Vatra.
–    Monika: Jedina moja. Monaški život i duhovni mir. Vidi i I.A.O.
–    Montserat: Zarezana planina: to je suva planina ili „suvi Put“ Alhemije. Predstavlja i Božansku Majku.
–    Nada: Potreba da imamo nadu i strpljenje.
–    Narcis: Predstavlja manu narcizma, samoobožavanje. Vidi i I.A.O.
–    Nikolaj: Nepobedivi. Vidi i I.A.O.
–    Paloma: Sveti Duh.
–    Patricija: Ona koja traži domovinu.
–    Petar(Kamenko): Kamen – Seks.
–    Pilar: Stub (Kolona), podrška.
–    Rafael: Božija medicina.
–    Ramon: Vatra Amona.
–    Ričard: Vidi I.A.O.
–    Robert: Pobednik, famozni.
–    Roza (Ruža): Duša.
–    Rozario: Vidi I.A.O.
–    Salvator(Slobodan): Onaj koji oslobađa – Intimni Hristos.
–    Simeon: Vernost prema Bogu.
–    Soledad: Usamljenost, tuga.
–    Stevan: Pobedom posredstvom bola.
–    Tereza: Ona koja je posvećena magiji.
–    Toma: Proveravanje okultnog.
–    Valentin: Hrabar, smeo.
–    Veronika: Ona koja diže kult istini, ona koja traži istinsku ikonu, istiniti lik Bića.
–    Vikentije: Pobednik.
–    Viljam: Vodič i zaštitnik.
–    Zaharije: Podsećanje na Boga.

(Napomena: u mnogim slučajevima može da se prelazi od muškog na žensko ime i obrnuto, bez da se time menja značenje.)


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž