Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
  • tumačenje snova,
  • kako i zašto sanjamo(?),
  • značaj snova,
  • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


Z
Ima 19 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
ZABAVA

– Vidi Bal .


 
ZASEDA

– Zavera Ja-ova protiv nas.


 
ZASLEPLJIVANJE

– Vidi Slepac .


 
ZATVOR

– Vidi Tamnica .


 
ZAVESE

– Simbol okultnog, nepoznatog.


 
ZEBRE

– Instinktivna divlja stanja u fizičkom telu.


 
ZEC

– Simbol Merkura. Može da bude poziv da se kontrolišu seksualne vode.

– Takođe, može da predstavlja potrebu da učimo da slušamo.


 
ZEMLJA

– U višem smislu predstavlja Filozofsku Zemlju, odnosno, našu ljudsku osobu: upravo čovek je taj koji treba da traži da u sebi uzgaja vrline Duše.

– Kao i svi onirički simboli, kontekst u kom se manifestuje, podešava mu smer. Na primer:

  • Ako je plodna: postoji duhovna zrelost – stalnost ciljeva pomoći će nam da sabiramo plodove Rada.

  • Ako je neplodna: postoje okolnosti u životu, možda seksualne, koje sprečavaju duhovni napredak.


 
ZEMLJOTRES

– Neočekivane neprijatne situacije koje će da stave u opasnost našu psihološku stabilnost. Opstinantni Ego i Lav Zakona postavljaju u funkciju svoju moć da bi učinili da se devotan poljulja.

– Može da bude i najava probe Zemlje koja nailazi.


 
ZLATO

– Predstavlja vrednosti Duha.

– Takođe je Kundalinina Sakralna Vatra koja je već oplodila Merkur Mudraca.

– Ovaj je metal u vezi sa lavom.


 
ZMAJ (DRAGON)

– Simbol Lucifera i Erotskog instinkta, nad kojima bi trebalo da na inteligentan način vladamo.

– U svom inferiornom stanju predstavlja unutrašnju Zver, životinjski Ego.


 
ZMIJA ()

–Ako je lepa (obojena, na primer) ili je njen stav miran: onda je Devi Kundalini, lična Božanska Majka svakoga.

–Ako grize svoj rep stvarajući krug: predstavlja Maha-Kundalini, Kosmičku Majku.

–Ako nas preteći vreba: životinjska žudnja i fornikacija. Predskazuje i fatalno iskušenje suprotnog pola.

–U zavisnosti od konteksta simboliše Mudrost i Okultnu Spoznaju. Od najstarijih vremena, zmija je u vezi sa Božanstvom Mudrosti.


 
ZOLJA

– Negativne misli.


 
ZRNA (ZRNEVLJE)

– Vidi Vegetal .


 
ZUBI

– Povezani su sa zdravljem (fizičkim i moralnim).

  • Ako nas bole: tuga.

  • Ako nam ispadaju: bolesti, uključujući rizik smrti (ovo, ako gubimo sve zube).

  • Takođe, pokazuje rasprave i konflikte.


 
ZVERI

– Psihološki agregati.


 
ZVEZDA

Ako nas vodi: Biće koje nas usmerava.

Kada pada na nebu: neko nama blizak će se udaljiti od nas ili će se definitivno dezinkarnirati.

Sa pet krakova: simbol za Intimnog.

Solomonova: na mikrokosmičkom nivou predstavlja ujedinjenje dva polariteta: muškog i ženskog. Na makrokosmičkom nivou simboliše ujedinjenje čoveka sa svojom Monadom: to je dovršeno Veliko Delo.


 
ZVONČIĆ

– Vidi Muzika .


 
ZVONO

– Simbol Lingam-Joni.

– Predstavlja i potrebu da se psihološki rafiniramo posredstvom Zakona Muzičkih oktava.


 


Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž