Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza

SATI (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


SATI

– Sati jednog časovnika treba da se ispitaju pod svetlošću Kabale (vidi Brojevi ). Prvo će se analizirati glavni sat, a potom minuti. Tako da imamo dve informacije: jedna generična (sat) i druga detaljnija (minuti) koja razvija prethodnu.

Kada su tačni, mogu da budu analizirani pomoću učenja Apolonijusa iz Tijane. Onih Dvanaest sati o kojima nam se govori, jesu Put Inicijacije.

Prvi sat:Transcendentalno izučavanje Okultizma.

2. sat: Sila. Ambisi Vatre. Astralne vrline stvaraju krug posredstvom Zmajeva i Vatre.” Izučavanje Okultnih sila.

3. sat: Zmije, Psi i Vatra.” Seksualna Alhemija. Rad sa Kundalini (Seksualna magija).

4. sat:Neofit (početnik) će noću lutati između grobova, iskusiće stravu vizija, biće žrtva Magije i Goetije”. Ovo znači da će se učenik naći napadnut od miliona Crnih magova u Astralnom svetu; oni Crni magovi pokušavaju da udalje učenika sa Svetlosnog Puta.

5. sat:Superiorne Vode Neba”. U ovom razdoblju učenik ima da uči da bude čist i neporočan, jer razume vrednost svoje seminalne tečnosti.

6. sat:Ovde je potrebno da se ostaje tih, nepomičan, zbog straha”. Ovo znači strašne probe Stražara praga, pred kojim je potrebno mnogo hrabrosti da bi se pobedilo.

7. sat:Vatra donosi ponovnu ugodnost oduševljenim bićima, ali ako je neki sacerdot, dovoljno pročišćen muškarac, ukrade i potom projektuje, a ako je pomeša sa Svetim Uljem i zatim je osveti, uspeće da izleči sve bolesti čim je primeni na obolelo mesto”. Inicijat vidi ovde da je njegovo materijalno bogatstvo u opasnosti i njegovi poslovi propadaju.

8. sat:Astralne vrline Elemenata, svakojakog Semena”.

9. sat: Ovde se još ništa nije završilo. Inicijat povećava svoju percepciju sve dok ne prevaziđe granice Sunčevog sistema, onostrano od Zodijaka. Stiže do Praga Beskonačnosti. Dotiče granice Razumljivog sveta. Otkriva se Božanska Svetlost i zajedno sa njom pojavljuju se nove bojaznosti i opasnosti.” Izučavanje Nižih, Minornih Misterija, onih 9 arkada kroz koje treba da se uzdiže student.

– 10. sat:Otvaraju se vrata Neba i čovek izlazi iz letargije”. Ovo je broj 10 Druge Velike Inicijacije Viših (Majornih) Misterija, koji dopušta Inicijatu da putuje Eteričkim telom. Ovo je mudrost Jovana Krstitelja.

11. sat: Anđeli, Heruvimi i Serafimi lete šušteći krilima; postoji radost na Nebu, budi se Zemlja i Sunce koje izvire iz Adama”. Ovaj proces pripada Velikim Majornim Inicijacijama gde vlada samo teror Zakona.

12. sat: „Smiruju se povorke Vatre”. Ovo je pobedonosni ulaz u bezgraničnu sreću Nirvane, gde se Majstor oblači u blistavo odelo Darmakaje (Dharmakaya) ili odustaje od sreće Nirvane iz ljubavi prema čovečanstvu i pretvara se u Bodisatvu Samilosti (Kompasije).


 


Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž