Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
 • tumačenje snova,
 • kako i zašto sanjamo(?),
 • značaj snova,
 • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


V
Ima 25 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
VAGA

– Božansko Pravosuđe: Inicijatova Karma i Darma.

– Alhemijska merenja Merkura i Sumpora kojima Božanska Majka proporcionalno rukuje.

– Simbol pravičnosti i preciznosti. Obično je podstrek da se traži ravnoteža između pameti, srca i seksa.


 
VAMPIR

– Crni mag. To su Tmine koje nas žele napadati.


 
VAŠI

– Vidi Buve .


 
VATRA

– Univerzalni simbol Božanstva, koje je, isto kao i vatra, misteriozno i veoma velikodušno da nam daje svetlost i toplotu koja hrani naše živote. Često, na konkretan način, predstavlja Sakralnu Vatru Devi-Kundalini.

– Na nižoj oktavi alegoriše strastvenu vatru.

 • Ako sebe vidimo da je palimo: poziv na rad sa erotskom vatrom sa ciljem da jednoga dana zapalimo Sakralnu Vatru.

 • Ako se opečemo: prevelika strast je na putu da sagori naše duhovno napredovanje. Može da bude i opomena da nas jedna teška psihološka situacija može sagoreti.

Kada se vidimo opkoljeni njome: klevetanja koja su nama namenjena. Može da bude, takođe, najava probe Vatre koja se približava.


 
VEGETAL

 BILjKA

– To je Vegetalna tinktura Alhemičara. Predstavlja Filozofski Merkur u samom početničkom stanju. To je jasni poziv da devotan nastavi da rafinira sakrament Crkve iz Rima: Ljubav (Amor). 


 
VEHIKL

– –Kada se vidimo opkoljeni njome: klevetanja koja su nama namenjena. Može da bude, takođe, najava probe Vatre koja se približava.


 
VELIKA NUŽDA

– Izbacivanje nekih negativnih situacija iz svoje unutrašnjosti.


 
VENTILATOR

– Vidi Vetar .


 
VEO

– Simboliše činjenicu da su tajne Majke Prirode skrivene za profana. To je veo misterije.

– Predstavlja i Adamov seksualni veo: vrednosti neporočnosti (seksualne) koje treba da obožavamo.


 
VEŠANJE

– Vidi Smrt .


 
VETAR

– Povezan je sa Velikim Dahom, Božanskim Dahom, Reči.

Ako je koristan i prijatan: najavljuje blagostanje koje nam se približava.ovezan je sa Velikim Dahom, Božanskim Dahom, Reči.

Ako smo nošeni vetrom: može da najavljuje probu Vazduha koja je blizu.

Ako je kao uragan: vidi Ciklon.


 
VEVERICA

– Fiksni elemenat Alhemije: Seksualna Vatra.


 
VIHOR

– Teške situacije za nas koje se približavaju. U pojedinim slučajevima uzrok je upravo Ja, u drugim, okolnosti su pokretane od Karme.


 
VILJUŠKA

– U obliku tridenta: predstavlja Tri Primarne sile Kreacije.


 
VINO

– Divni simbol Vatre, Krvi Života koja se manifestuje u Supstanci.


 
VINOGRAD

– Vidi Grožđe .


 
VLASTI

– Vidi Policajci .


 
VO

– Predstavlja Apisa: Biće u našoj unutrašnjosti i Filozofski kamen.

– Takođe, može da bude preporuka da budemo kao i vo: borbeni i uporni.


 
VOĆE

– Univerzalni simbol rezultata kojeg postiže naš unutrašnji rad. Prema tome, po onome kako vidimo voće, pokazuje nam se jedna ili druga stvar. Da vidimo primere:

 • Ako je zeleno: ne postoji potrebna zrelost u našem duhovnom životu, da bismo imali nekakav rezultat.

 • Ako je zrelo: postoji duhovna zrelost. Uskoro ćemo moći da okusimo rod uloženog napora.


 
VODA

– Univerzalni simbol sopstvene seksualne vode.

– Po onome kako je vidimo može da pokazuje takođe stanja koja su u vezi sa našim zdravljem i sa raznim aspektima našeg sopstvenog života. Evo nekoliko takvih primera:

 • Ako je kristalna: rafiniran (prečišćen) Merkur. Takođe može da predviđa dobro zdravlje.

 • Ako je mutna i prljava: nedostaje prečišćavanje Merkura. Takođe, predviđa i bolesti.

 • Ako plovimo na njoj: pokazuje nam činjenicu da verovatno treba da više sublimiramo rad u Alhemiji ili da treba da izbegnemo opasnost jednog pada.

 • Ako je pijemo: podsticanje da se hranimo Merkurom.

 • Ako su mirne: kontrolisane strasti. Takođe je simbol činjenice da naš život prolazi kroz mirne momente.

 • Ako su uzburkane: nadražene su naše seksualne vode. Predstavlja takođe psihološke nemire.

 • Ako nas povlači tok: situacije u našem sopstvenom životu koje nas vuku i udaljuju od duhovnog sveta zbog manjka volje.

 • Ako nas vode dave ili poplave: protivna okruženja koja nas guše.

 • Ako se od nas traži da pređemo neku vodenu sredinu: može da bude upozorenje neke probe Vode, koja se približava. Prethodni simbol (vidi davljenje), može takođe da bude pokazatelj iste stvari (proba Vode).


 
VODOPAD

– Bujica života.

– Vidi i Voda .


 
VOJSKA

– Veliki Zakon.

– Vojska Svetskog spasa.


 
VOZ

– Gnostička Spoznaja u pokretu.

 • Ako se penjemo: naš život se vraća Učenju.

 • Ako silazimo: odmor (pauza) za Unutrašnji rad ili je čak definitivno napuštanje ovog Rada.

 • Ako je izbačen iz šina i mi smo u njemu: konflikti koje ćemo doživljavati u Gnozi.


 
VUK

– Predstavlja Božanski Zakon i njegovu bistrinu.

– Može da predstavlja Pamet.

– U svom zverskom stanju alegoriše okrutnost, nemilosrdnost koju u sebi nosimo.


 
VULKAN

– Strasti koje treba da opažamo.


 


Svi | A | B | C | Č | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž