Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
  • tumačenje snova,
  • kako i zašto sanjamo(?),
  • značaj snova,
  • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


N
Ima 14 izraza u Rečniku.
Strana: 1
Izraz Definicija
NAGOST

– Nedostatak Unutrašnjeg rada. Poziv da se duhovno obučemo, odnosno, stvaranje Solarnih tela.

– Pokazatelj moralne patnje i neprijatnih psiholoških situacija, zbog nedostatka duhovne zaštite.

– Može da bude i najava jedne rigorozne ezoteričke probe.


 
NAKITI (DRAGULJI)

– Može da bud Unutrašnje vrednosti. Uspesi Duha.e i najava jedne rigorozne ezoteričke probe.


 
NAKOVANJ

– Poziv da se razvija Volja.


 
NAOČARI

– Potreba za Samoopažanjem.


 
NAPLATA

– Vidi Novac .


 
NAR

– Predstavlja prijateljstvo i dom.

– To je i simbol bračnog mira.


 
NARANDŽA

– Simboliše nadu.


 
NEBO
  • Ako sa neba pada vatra: Božanska kazna.

– U odnosu na boju, može da nam pokazuje jedno konkretno psihološko stanje:

  • Ako je belo: unutrašnja jasnoća.
  • Ako je sivo: nedoumice.
  • Ako je crno: konfuzija i potpuni haos.

 
NIT (KONAC)

– Nit koju je Arijadna dala Tezeju predstavlja nit Spoznaje i unutrašnjeg Rada, i koja je sposobna da nas izvadi iz lavirinta teorija u kom se nalazimo.


 
NOJ

– Životinjska stanja koja treba da se otkriju jer ona, isto kao i ova životinja, skrivaju glavu da ne budu primećena.


 
NOKTI

Veliki: može da bude znak opuštanja u radu. Potrebno je, dakle, da uložimo mnogo psihološkog rada.

Prljavi: Karma, koju treba da operemo.


 
NOVAC

– Simbol kosmičke monete. Kapital kojim rukovodi Veliki zakon.

– Isto tako, alegoriše Unutrašnje vrednosti.

– Iz dvostrukog smisla ovog simbola proizilazi sledeće:

  • Ako nam se daje ili ga nalazimo: Darma na našem računu. Moguće je rađanje onih Vrednosti.

  • Ako se daje ili se gubi: dugovi koje treba da platimo. Moguće je da se gube pomenute Vrednosti.


 
NOVINA

– Predviđa vesti koje će doći.


 
NOŽ

– Simbol psihološke smrti. Postoji potreba da se žrtvuje unutrašnja zver.


 


Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž