Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza

SMRT (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


SMRT

– Poziv na Psihološku Smrt. Agregati koji treba da umru ili koji su na putu da umru. Samo posredstvom alhemijskog truljenja (Smrt Ja) može da se pojavi novi čovek. Evo nekoliko varijanata ovog oniričkog simbola:

  • Ako igramo sa smrću erotičku igru: poziv da nađemo smrt posredstvom  erotičke sile.
  • Ako je reč o sinu: subjektivni elementi koji treba da budu žrtvovani u našoj unutrašnjosti. Moguće je da se tumači i kada je reč o nekoj rodbini. (vidi što sledi).
  • Ako je reč o nekoj rodbini ili bliskom prijatelju: jedan deo Bića (koji je u vezi sa imenom ove osobe) poziva nas na Unutrašnju Smrt. Može da bude reč i o opomeni da zbog nedostatka unutrašnjeg rada u nama je na putu da umre jedan deo Bića u asocijaciji sa imenom umrlog. (Vidi Ime .)

U zavisnosti od konteksta, može da se odnosi u drugim situacijama na fizičku smrt osobe koja je u pitanju.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž