Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Jazbina želje je u pameti
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
 • tumačenje snova,
 • kako i zašto sanjamo(?),
 • značaj snova,
 • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


Svi
Ima 556 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izraz Definicija
SOKO

– Simbol Horusa (Aurusa), Intimnog.


 
SOM

– Vidi Ribe .


 
SOVA

– Poziv na razvijanje Samoopažanja (Auto-Opservacije).


 
ŠPANAĆ

– Vidi Vegetal .


 
SPAVATI

– Kada se vidimo da spavamo, moguće je da nam pokazuje hitnost za izvlačenje naše Svesti iz hipnotičnog sna koji je obavija.

– Moguće je da pokazuje i stanja pasivnosti i lenjosti.


 
SREBRO

– Filozofski Merkur.


 
SRP

– Vidi Kosa .


 
ŠTAP

– Štap ili Palica Patrijarha predstavlja Kičmeni stub sa svojih Sedam Crkava.

– Predstavlja i moć koju poseduje Mag.


 
STARCI

Ako je njihov stav plemenit: mudri delovi Bića koji žele da nam pomažu.

Ako su agresivni: veoma stari Psihološki agregati koji traže da se ponovo manifestuju.

– Takođe, moguća je aluzija na činjenicu da treba da požurimo sa Unutrašnjim radom.


 
STEPENICE

– Vidi Lestvica .


 
STIRAKS (drvo)

– Simbolizuje mudrost i pravosuđe.


 
STRAŽAR

– Poziv da se ne spušta gard ispred Ego-a. Treba da više razvijemo čulo samoopažanja da ne budemo iznenađeni od strane Psiholoških agregata.


 
STRELA

Ako je neko baca prema osobi suprotnog pola: ubod bluda kog jedna osoba usmerava drugoj.

Ako se baca nagore: uzvišenje duhovnih stremljenja.


 
SUĐENJE

– Podstrek na samosuđenje i da ne opravdavamo greške.

– Predstavlja i Suđenje koje može da nam priredi Veliki Zakon.


 
SUNCE

– Simbol Večitog Muškog principa. To je Realno Biće koje nas osvetljava.

– U pojedinim slučajevima može da ima drugačiji smisao. Na primer:

 • Ako se uzdiže sjajno na nebu: ezoterički uspesi.

 • Ako zalazi u vodu: poziv za spuštanje u Devetu sferu.

 • Ako ga skrivaju olujni oblaci: nesigurnosti i konflikti na Unutrašnjem Putu.

 • Ako zalazi na horizontu: poziv da se izbaci sve što je suvišno, odnosno, psihološki defekti.

 • Ako ujutru izlazi: podstrek da se kultivišu vrline i kvaliteti Duše.


 
SUNCOKRET

– Potreba da se traži solarna sila.

– Vidi i Seme .


 
SUZE

– Mogu da simbolišu skora stanja kajanja.

– U zavisnosti od konteksta mogu da predskazuju neka stanja sreće u fizičkom svetu i ezoterički uspeh.


 
SVADBA

Ako neko vidi sebe pored supružnika odevenog u svadbeno odelo: naša moguća dezinkarnacija.

– Može, takođe, da predstavlja i Duhovne Saveze supružnika, ili naše, sa unutrašnjim delovima Bića.


 
SVEĆA

– Vidi Svetlost i Vatra .


 
SVEĆNJAK

– Sedam Čakri i kičmeni stub.

– Vidi, takođe, Svetlost i Vatra .


 
SVETIONIK

– Božanstvo koje nas osvetljava.

– Učenje koje nas rukovodi.


 
SVETLOST

– Univerzalni simbol Božanske Svetlosti.

 • Ako se njome orijentišemo u mraku: Mudrost Bića koja nas rukovodi.

 • Ako nas obasjava: pomoć od strane Oca koji se nalazi u tajnosti.


 
SVINJA

– Životinjski Ego u našoj unutrašnjosti. U nekim situacijama može da bude na konkretan način aluzija na gnusnu Razvratnost ili Blud.


 
SVITAC

– Potreba da se traži Svetlost u tami.


 
SVRAKA

– Ja varalice (šarlatansko Ja).


 
TALASI

– Neobuzdana seksualna sila koju je potrebno kontrolisati.

– Pokazuje i stanje psihološkog nemira koji nas udaljuje od spokojnosti koje stvara mirno srce.

– Vidi i Voda .


 
TAMJAN

Ako nas dim ovoga obavija: unutrašnja pomoć. Pročišćavanje.

Ako ga mirišemo: potreba za dobrim mislima.


 
TAMNICA

– Psihološke tamnice.

– Karma koja treba da se uskoro plati.


 
TAŠNA

– Predstavlja Veliki Arkanum A.Z.F.


 
TEATAR

– To je naša egzistencija. Scena koja je predstavljena, zakonom analogija, pokazuje nam psihološke aspekte koji se manifestuju u našem životu ili, u drugim slučajevima, one koje treba da doživimo.


 
TELE

– Tele ili Kabir je Intimni Hristos.


 
TELEFON

– Potreba da komuniciramo sami sa sobom, drugim rečima, treba da učimo da se povežemo sa raznim delovima Bića.


 
TELEVIZIJA

– Pamet. Na očigledan način, ono što se projektuje njenim posredstvom govori nam o tome kakva je naša sopstvena unutrašnja psiha.


 
TEPIH

– Pamet. Na očigledan način, ono što se projektuje njenim posredstvom govori nam o tome kakva je naša sopstvena unutrašnja psiha.


 
TEREN

Ako nije stabilan: nedostatak psihološke osnove.

– Vidi i Zemlja .


 
TESAR ili STOLAR
 • Simbol Bića. Setimo se Josifa, Isusovog oca, i onog astečkog kodeksa koji kaže: „Bogovi su načinili čoveka od drveta...


 
TESTERA
 • Posmrtni simbol. Poziva nas da pretvorimo u parčad nepoželjne Psihološke elemente.


 
TIGAR

– Svačije Unutrašnje Biće.

– Predstavlja i Majstore Belog Bratstva (pogotovo ako ih je više).

 • Ako nas brane: božanska zaštita.

 • Ako nas napadaju: Adepti nam skreću pažnju i pozivaju nas na urednost.

– Isto tako, simbolišu hitrost i svirepost onih koji su se, kao autentični tigrovi, lansirali protiv sebe samih, protiv svojih sopstvenih psiholoških defekata. Setimo se „Kavaljera Tigrova“ u asteškom Meksiku.


 
TMINE

– Vidi Magla .


 
TOČAK

– Simbolizuje Točak Samsare i Zakon antičkog povratka.


 
TREŠNJE

– Predviđaju moralne bolove.

– Može da bude i najavljivanje činjenice da će vode da poprime crvenu boju.


 
TRIBUNAL

– U Makrokosmosu predstavlja Tribunal Božanskog Zakona.


 
TRNJE

– Bol radi stvaranja Volje. Setimo se trnovite krune Nazarećana.


 
TROUGAO

– Univerzalni simbol Triju sila: Sveta Afirmacija, Sveta Negacija i Sveta Koncilijacija.

– Predstavlja i Pravilno mišljenje, pravilno osećanje i pravilno delovanje.

Trougao Magične umetnosti: simbol Malkuta. Tri sile koje treba da se kombinuju u fizičkom svetu.


 
TROUGAO (Pravougli)

– Pravilan način misliti, pravilan način osećati i pravilan način delovati.


 
TRSKA

– Naš Kičmeni stub.


 
TUČA

– Unutrašnji konflikti ili protivurečnosti.

– Vidi, takođe, Rat .


 
TUNEL

– Simboliše period samoće, opskuriteta, nesigurnosti, nedostatka ezoteričke informacije.

 • Ako ulazimo: započinje onaj opskurni period u našem životu.

 • Ako izlazimo: završava se onaj period konfuzije da bi se ponovo videla svetlost Oca. o ulazimo: započinje onaj opskurni period u našem životu.


 
TUNIKA

Simb Bela: predstavlja neporočnost i svetost.oliše period samoće, opskuriteta, nesigurnosti, nedostatka ezoteričke informacije.

Purpurna ili slavna: Intimnog Hrista.

Skrivena: simboliše Devicu.


 
UGALJ

– Simbol je na univerzalan način povezan sa alhemijskim procesima. Po onome kako ga vidimo ima ovo ili ono značenje. Na primer:

 • Ugašen (crn): nepobeljena luciferička sila. Može da predstavlja Vodu u crnom i trulom stanju.

 • Zapaljen: Erotska Vatra. Očevidno je da ako ga vidimo jako zapaljenog, pozvani smo da kontrolišemo strast. Naprotiv, kada je u stanju da se ugasi, podstaknuti smo da dodajemo duhovnim čežnjama više doze seksualne želje u okviru Devete sfere.

 • Ako se nekome traži da pređe preko užarenog ugljevlja: može da bude najava jedne probe Vatre koja se približava.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž