Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
 • tumačenje snova,
 • kako i zašto sanjamo(?),
 • značaj snova,
 • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


P
Ima 67 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2
Izraz Definicija
PACOV

– Simbol životinjskog Ego-a. Ponekad konkretno predstavlja zverske seksualne strasti.


 
PADOBRAN

– Simbol činjenice da umemo da se održavamo u neprijateljskim okolnostima.

 • Ako smo pozvani da skačemo sa njim: može da bude najava probe Vazduha koja se približava.


 
PAJAC

– To je Ja koje nam se ismejava.


 
PAKAO

– Ambis. Inferiorne oblasti Prirode.


 
PALATA

– Vidi Kaštel .


 
PALICA

– Vidi Štap .


 
PANTALONE

– Može da bude poziv da se stvore duhovna tela.

– Predstavlja i hrabrost koju treba da zadobijemo.


 
PANTER (Crni)

– Erotička vatra u životinjskom stanju.


 
PAPAGAJ

– Verbum. Pokazuje potrebu da edukujemo Reč.


 
PARADAJZ

– U vezi je na neposredan način sa našim zdravljem. Da vidimo:

 • Ako vidimo ali ne jedemo: to je predskazivanje bolesti koje su oko nas ali koje verovatno neće dospeti da se kristališu.
 • Ako jedemo: zdravlje nam je u ozbiljnoj opasnosti.

 
PARFEM (Miris)

– To je seksualni miris.

– Takođe je simbol sefirota Jesoda.


 
PAS

–Erotski instinkt. Zbog toga je pas upravo taj koji nas vodi do samih vrata Apsoluta.

 • Ako napada: zverski seksualni instinkt. Ne postoji kontrola strasti.
 • Ako je suviše violentan: može da predstavlja Ja Lasciviteta. 

 –Ako je suviše violentan: može da predstavlja Ja Lasciviteta. –Još je i simbol prijateljstva.

 • Ako nam pomaže: pomaže nam jedan prijatelj.
 • Ako nas napada: izdajstvo jednog prijatelja.
 • Ako je bele ili crne boje: pored onih prethodnih može da predstavlja Belu magiju ili Crnu magiju.

 
PASTIR

– Biće i Adepti Bele Lože koji rukovode duše.


 
PASULJ

Ako je reč o zrnevlju: vidi Seme .

Ako je reč o zelenom pasulju: vidi Vegetal .


 
PATKA

– Vidi Ptica ..


 
PATLIDŽAN

– Vidi Voće .

– Svojom ljubičastom bojom može da nam pokazuje, takođe, potrebu da se napajamo posredstvom volje.


 
PATULJCI

– Predstavljaju abnormalnost naše psihe, odnosno, Psihološke agregate.


 
PAUK

– Predstavlja Dušu kako čini napore na mreži egzistencije da bi stvorila nove okolnosti da nas pune svetlošću.

– U mnogim slučajevima simboliše unutrašnje larve.

– Vidi i Paukova mreža .


 
PAUKOVA MREŽA

Ako nas obavija ili preti da to uradi: predstavlja rekurenciju koja pokušava da nas ponovo uhvati.

– Ponekad simboliše stanje ateizma ili mentalne komplikacije koje nas zahvataju ili pokušavaju to.

– Vidi i Pauk .


 
PAUN

– Simboliše psihičke agregate sujete, gordosti, uobraženosti, arogancije.

– Može da još predstavlja, u zavisnosti od boja, promene Vode.


 
PČELE

– Marljivost u Ezoteričkom radu.

 • Ako ubadaju: bolne situacije koje ima da nastupe u našem Unutrašnjem radu.


 
PECANJE

– Vidi Ribe .

– Može da predstavlja i Apostolat: pecanje duša u Vodama Života da bismo ih vodili prema Svetlosti.


 
PEČAT

Ako nam se daje instrument: mogući poziv da budemo više hermetički.

Ako nam se daje instrument: mogući poziv da budemo više hermetički.


 
PEĆINA

– Vidi Kaverna i Tunel .


 
PEĆINA (KAVERNA)

– Po onome kakva je ova pećina i šta se u njoj nalazi, može da predstavlja:

 • Okultna stanja pameti.
 • Unutrašnji elementi naše Filozofske Zemlje.
 • Okultniji nivoi Spoznaje.
 • Pećina našeg Oca, te prema tome poziv da tražimo utočište u njemu.
 • Pećina pustinjaka (ermita), a tada je podsticaj da se duboko reflektuje o ovim stvarima.

 
PEGAZ

– Već stvorena Unutrašnja tela.


 
PEHAR

– Simbol Svetog Grala: žensko Joni (Yoni).

 • Ako je razbijen ili zarđao: problemi sa „Hermetičkom posudom“ i mogući je alhemijski zastoj.

– Takođe, simboliše Božansku Majku, našu unutrašnju Devicu.

– Ponekad može da predstavlja kristalisanu Pamet koja sadrži Vino Svetlosti, a koje seminizuje (usejava) Mozak.

– U zavisnosti od konteksta može da simboliše čemer kog ima da doživimo na Putu. Setimo se onog pehara gorčine na kog se odnosio Isus kada je rekao: „Oče moj! Ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet ne kako ja hoću nego neka bude volja Tvoja.


 
PELIKAN

– Predstavlja Intimnog Hrista koji hrani svojom crvenom Tinkturom onih sedam golubčeta (onih Sedam tela).

– Takođe simboliše Kosmokratore koji otvaraju svoje grudi u aurori ove Mahamvantare da bi hranili sopstvenim iznutricama sve što su oni sami stvorili.


 
PENJANJE

Na planinu, na lestvicu ili lift: Nivoi Bića koji smo na putu da osvojimo.


 
PEPEO

– Iskopana sećanja koja muče.

– Vidi i Smrt .


 
PERO

Za pisanje: simboliše faličku silu, filozofski lapis (kamen).

Ptičije: predstavlja isparljiv elemenat Alhemije – Merkur.


 
PETAO

– Predstavlja Merkur Tajne filozofije.

Ako ponovo oživi nakon smrti: transcendentne mutacije svog sopstvenog Merkura.

– Predstavlja i I.A.O., Verbum, Reč.


 
PEVATI

Ako neko peva operu: psihološka prefinjenost. Razumeju se muzičke oktave Puta (sublimacija našeg načina mišljenja, osećaja i delovanja).

Ako neko peva profanu muziku: neka se opaža tema pesme.


 
PILIĆI

– Duševne vrline kojima je potreban unutrašnji razvitak.


 
PIRAMIDA

– Predstavlja sanktuarijum Duše.

– Opšti simbol onih Triju sila Kreacije i Intimnog, na poseban način.

– Simboliše i ona Četiri Elementa, četiri strane sveta, četiri godišnja doba, itd.

– U drugim slučajevima predstavlja uzdizanje Materije prema Duhu.


 
PIRINAČ

– Vidi Seme .


 
PISMO

– Skore vesti.


 
PLAKATI

– Vidi Suze .


 
PLAMEN

– Vidi Vatra .


 
PLANINA

– Sakralno mesto gde prebiva Biće. Simboliše procese Inicijacije koji treba da nas odvedu do Njega.


 
PLATNA

– Simbolišu animička (duševna) odela: Solarna tela.

 • Ako nam se poklanjaju: pozvani smo da radimo na Drugom Rađanju kako bismo ih stvorili.

 • Ako plaćamo određenu cenu za njih: treba da analiziramo broj na kabalistički način da bismo znali koji nam je kvalitet potreban sa ciljem da stvorimo odelo za Dušu. Vidi u ovom slučaju Brojevi .

– Vidi i Odeća i Posteljina.


 
PLIVATI

Protiv struje: ići protiv mnogih cirkumstancija koje nam se suprotstavljaju. Može da označava da mi kršimo pravila Puta.

– Vidi i Kupati se i Voda.


 
PODRUM (vinski)

– Seksualna rezerva (zaliha).


 
POGRBLJEN ČOVEK

– Predstavlja abnormalnost naše psihe, odnosno Psihološke agregate.


 
POJAS

– Hipolitin pojas predstavlja kontrolisane ženske sile.

– To je i simbol Necaha (Netzah).


 
POLEGNUT (LEŽEĆI STAV)

– Ako se vidimo u ovom položaju, moguće da nam se pokazuju stanja lenjosti i pasivnosti.

– Moguće da se takođe pokazuje potreba da se traži unutrašnji mir i vedrina.


 
POLICAJCI

– Agenti Božanskog Zakona.

 • Ako je njihov stav neprijateljski: bliži se bol kao plata starih dugova.

 • Ako je njihov stav srdačan: pomoć od strane Tribunala Božanskog Zakona.


 
POMRAČENJE

– Predskazuje približavanje perioda konfuzije i nedostatka duhovne svetlosti.


 
PONIŽAVANJE

– Probe koje se približavaju, a ako ih prođemo, proslaviće nas.


 
POPLAVA

– Predviđa probleme različite vrste koji će neprekidno dolaziti da bi nam ugušili mir.

– Može da bude proba Vode koja se približava.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž