Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
 • tumačenje snova,
 • kako i zašto sanjamo(?),
 • značaj snova,
 • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


Svi
Ima 556 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izraz Definicija
PEHAR

– Simbol Svetog Grala: žensko Joni (Yoni).

 • Ako je razbijen ili zarđao: problemi sa „Hermetičkom posudom“ i mogući je alhemijski zastoj.

– Takođe, simboliše Božansku Majku, našu unutrašnju Devicu.

– Ponekad može da predstavlja kristalisanu Pamet koja sadrži Vino Svetlosti, a koje seminizuje (usejava) Mozak.

– U zavisnosti od konteksta može da simboliše čemer kog ima da doživimo na Putu. Setimo se onog pehara gorčine na kog se odnosio Isus kada je rekao: „Oče moj! Ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet ne kako ja hoću nego neka bude volja Tvoja.


 
PELIKAN

– Predstavlja Intimnog Hrista koji hrani svojom crvenom Tinkturom onih sedam golubčeta (onih Sedam tela).

– Takođe simboliše Kosmokratore koji otvaraju svoje grudi u aurori ove Mahamvantare da bi hranili sopstvenim iznutricama sve što su oni sami stvorili.


 
PENJANJE

Na planinu, na lestvicu ili lift: Nivoi Bića koji smo na putu da osvojimo.


 
PEPEO

– Iskopana sećanja koja muče.

– Vidi i Smrt .


 
PERO

Za pisanje: simboliše faličku silu, filozofski lapis (kamen).

Ptičije: predstavlja isparljiv elemenat Alhemije – Merkur.


 
PETAO

– Predstavlja Merkur Tajne filozofije.

Ako ponovo oživi nakon smrti: transcendentne mutacije svog sopstvenog Merkura.

– Predstavlja i I.A.O., Verbum, Reč.


 
PEVATI

Ako neko peva operu: psihološka prefinjenost. Razumeju se muzičke oktave Puta (sublimacija našeg načina mišljenja, osećaja i delovanja).

Ako neko peva profanu muziku: neka se opaža tema pesme.


 
PILIĆI

– Duševne vrline kojima je potreban unutrašnji razvitak.


 
PIRAMIDA

– Predstavlja sanktuarijum Duše.

– Opšti simbol onih Triju sila Kreacije i Intimnog, na poseban način.

– Simboliše i ona Četiri Elementa, četiri strane sveta, četiri godišnja doba, itd.

– U drugim slučajevima predstavlja uzdizanje Materije prema Duhu.


 
PIRINAČ

– Vidi Seme .


 
PISMO

– Skore vesti.


 
PLAKATI

– Vidi Suze .


 
PLAMEN

– Vidi Vatra .


 
PLANINA

– Sakralno mesto gde prebiva Biće. Simboliše procese Inicijacije koji treba da nas odvedu do Njega.


 
PLATNA

– Simbolišu animička (duševna) odela: Solarna tela.

 • Ako nam se poklanjaju: pozvani smo da radimo na Drugom Rađanju kako bismo ih stvorili.

 • Ako plaćamo određenu cenu za njih: treba da analiziramo broj na kabalistički način da bismo znali koji nam je kvalitet potreban sa ciljem da stvorimo odelo za Dušu. Vidi u ovom slučaju Brojevi .

– Vidi i Odeća i Posteljina.


 
PLIVATI

Protiv struje: ići protiv mnogih cirkumstancija koje nam se suprotstavljaju. Može da označava da mi kršimo pravila Puta.

– Vidi i Kupati se i Voda.


 
PODRUM (vinski)

– Seksualna rezerva (zaliha).


 
POGRBLJEN ČOVEK

– Predstavlja abnormalnost naše psihe, odnosno Psihološke agregate.


 
POJAS

– Hipolitin pojas predstavlja kontrolisane ženske sile.

– To je i simbol Necaha (Netzah).


 
POLEGNUT (LEŽEĆI STAV)

– Ako se vidimo u ovom položaju, moguće da nam se pokazuju stanja lenjosti i pasivnosti.

– Moguće da se takođe pokazuje potreba da se traži unutrašnji mir i vedrina.


 
POLICAJCI

– Agenti Božanskog Zakona.

 • Ako je njihov stav neprijateljski: bliži se bol kao plata starih dugova.

 • Ako je njihov stav srdačan: pomoć od strane Tribunala Božanskog Zakona.


 
POMRAČENJE

– Predskazuje približavanje perioda konfuzije i nedostatka duhovne svetlosti.


 
PONIŽAVANJE

– Probe koje se približavaju, a ako ih prođemo, proslaviće nas.


 
POPLAVA

– Predviđa probleme različite vrste koji će neprekidno dolaziti da bi nam ugušili mir.

– Može da bude proba Vode koja se približava.


 
POŠTAR

– Vidi Pismo .


 
POSTELJINA

Kada sanjaš da si pokriven belom posteljinom: božanska zaštita.

– Ako ima druge boje, vidi tada Boje .

– Vidi i Platna .


 
POVRĆE

– Plodovi Filozofske Zemlje koji daju rađanje Merkura. Filozofska Zemlja smo mi sami; plodovi su rad koji činimo i ovaj, naravno, stvara jednu ili drugu vrstu Merkura.


 
POŽAR

– Konflikti oko nas koji prete da nas opeku.

– Ponekad predstavljaju klevetanja koja se oko nas pletu.

– Vidi i Vatra .


 
PRATI

Ako peremo odelo: Karma koja je na putu da bude očišćena.


 
PREPELICA

– Volatilni (isparljivi) elemenat Alhemije: Filozofski Merkur.


 
PRINC

– Simbol Intimnog.

– Ako se ovaj simbol pojavljuje u snu jednog muškarca, može da predstavlja Ljudsku Dušu. Gospođe bi trebalo da vide u ovom simbolu svog sopstvenog Budia (Duhovnu Dušu).


 
PROVALIJA

– Predviđanje opasnosti koje se približavaju.

 • Ako se samo približavamo: prisustvo nekih skorih opasnosti u našem materijalnom ili duhovnom životu. Treba da budemo veoma oprezni i budni kako ne bismo bili njihova žrtva.

 • Ako mi u nju padamo: neurednost, neopreznost i mogući neuspeh u Unutrašnjem Radu. To je opomena činjenice da smo na putu da padnemo, sa ezoteričke tačke gledišta, i da se moramo brzo popraviti.

 • Ako smo pozvani da u nju skačemo: može da bude najava jedne probe Vazduha koja se približava.


 
PRSTEN

– Unutrašnji stepeni.

 • Ako ima Solomonov pečat: Dovršeno Veliko Delo.


 
PŠENICA

Zlatna:

 • Kraj jednog procesa koji se dobro realizovao. U duhovnom domenu pokazuje da već postoji zrelost da se prime rezultati Rada.

 • Sa alhemijske tačke gledišta alegoriše Vode u žutom stanju.

– Vidi i Seme .


 
PTICA

– Isparljiv elemenat Alhemije: Filozofski Merkur. U zavisnosti od situacije u kojoj se nalazi ili oblika u kom je vidimo, pokazuje nam kako napreduju procesi sublimiranja naših Stvaralačkih energija.

– Takođe, može da označava skore promene kod Merkura.

– Može da bude predznak neke skore vesti koju ćemo da primimo.

– Po tome kako vidimo i druge stvari, na primer:

 • Ako su crne: treba da ubrzamo rad za unutrašnju Smrt.

 • Ako lete visoko: treba da više sublimiramo alhemijski rad.

 • Ako nas okružuju obojene ptice: skore pomoći od strane Majstora Belog Bratstva.


 
PUSTINJAK

– Potreba za smirivanjem i analizom.


 
PUT

– Unutrašnji Put.

 • Ako je prav i bez prepreka: olakšavajuće okolnosti ili pomoć u procesu Inicijacije.

 • Ako je u lošem stanju: suprotnosti (nedaće) i probe koje se približavaju.


 
PUTER

– Treće svedočanstvo Alhemije: žuti merkur.


 
PUTOVATI

– Poziv za poznavanje samoga sebe.

– Moguće je predskazivanje nekog fizičkog putovanja.


 
PUŽ (bez kućice)

– Početni stadijumi svesti.


 
PUŽ (sa kućicom)

– Simbol spiralnih etapa u okviru kojih se realizuju naši povraci. Po onome kako vidimo puža, može da nam naznači činjenicu da smo sada na jednoj višoj ili nižoj oktavi života.

– Predstavlja, takođe, Evoluciju i Involuciju.


 
RAĐANJE

– Kraj jedne neprijatne situacije.


 
RAK

– Životinja koja je u vezi sa voljom da se istraje.

– Simbol za alhemijske vode. Po onome kako ga vidimo, takve ima da budu vode. Na primer:

 • Bez nogu: hramlje alhemijski rad, nedostaje mu neki sastojak da bi dobro funkcionisao.

 • Sa biserom: najava skore kristalizacije Seminalnog Bisera (Prvobitna Esencija koja se oslobađa na početku procesa Smrti).


 
RANA

– Vidi Krv .


 
RASPRAVA (SVAĐA)

– Vidi Rat .


 
RAT

Ako ga vidimo ili dolazi na nas: konfliktna stanja koja vidimo u našoj sopstvenoj psihi koja pokušavaju da uspostave vlast nad našom Ljudskom mašinom.

Ako idemo u Rat: potreba da se umešamo u unutrašnju borbu da bismo se suprotstavili životinjskom Ego-u.


 
RATNIK

Ako sebe takvog vidimo: potreba da se preobrazimo u tog ratnika. Poziv da budemo manje tolerantni sa svojim defektima.

Ako ga vidimo: simboliše Intimnog.


 
RAZVOD

– Predviđanje mogućeg razilaženja.

– Može da predstavlja, takođe, zakonom suprotnosti, unutrašnje sporazumevanje sa parom.


 
REKA

– Vidi Voda .

– Predstavlja i struju Života.


 
REVOLUCIJA

– Vidi Rat .


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž