Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza

PTICA (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


PTICA

– Isparljiv elemenat Alhemije: Filozofski Merkur. U zavisnosti od situacije u kojoj se nalazi ili oblika u kom je vidimo, pokazuje nam kako napreduju procesi sublimiranja naših Stvaralačkih energija.

– Takođe, može da označava skore promene kod Merkura.

– Može da bude predznak neke skore vesti koju ćemo da primimo.

– Po tome kako vidimo i druge stvari, na primer:

  • Ako su crne: treba da ubrzamo rad za unutrašnju Smrt.

  • Ako lete visoko: treba da više sublimiramo alhemijski rad.

  • Ako nas okružuju obojene ptice: skore pomoći od strane Majstora Belog Bratstva.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž