Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

VODA (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


VODA

– Univerzalni simbol sopstvene seksualne vode.

– Po onome kako je vidimo može da pokazuje takođe stanja koja su u vezi sa našim zdravljem i sa raznim aspektima našeg sopstvenog života. Evo nekoliko takvih primera:

  • Ako je kristalna: rafiniran (prečišćen) Merkur. Takođe može da predviđa dobro zdravlje.

  • Ako je mutna i prljava: nedostaje prečišćavanje Merkura. Takođe, predviđa i bolesti.

  • Ako plovimo na njoj: pokazuje nam činjenicu da verovatno treba da više sublimiramo rad u Alhemiji ili da treba da izbegnemo opasnost jednog pada.

  • Ako je pijemo: podsticanje da se hranimo Merkurom.

  • Ako su mirne: kontrolisane strasti. Takođe je simbol činjenice da naš život prolazi kroz mirne momente.

  • Ako su uzburkane: nadražene su naše seksualne vode. Predstavlja takođe psihološke nemire.

  • Ako nas povlači tok: situacije u našem sopstvenom životu koje nas vuku i udaljuju od duhovnog sveta zbog manjka volje.

  • Ako nas vode dave ili poplave: protivna okruženja koja nas guše.

  • Ako se od nas traži da pređemo neku vodenu sredinu: može da bude upozorenje neke probe Vode, koja se približava. Prethodni simbol (vidi davljenje), može takođe da bude pokazatelj iste stvari (proba Vode).


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž