Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza

SUNCE (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


SUNCE

– Simbol Večitog Muškog principa. To je Realno Biće koje nas osvetljava.

– U pojedinim slučajevima može da ima drugačiji smisao. Na primer:

  • Ako se uzdiže sjajno na nebu: ezoterički uspesi.

  • Ako zalazi u vodu: poziv za spuštanje u Devetu sferu.

  • Ako ga skrivaju olujni oblaci: nesigurnosti i konflikti na Unutrašnjem Putu.

  • Ako zalazi na horizontu: poziv da se izbaci sve što je suvišno, odnosno, psihološki defekti.

  • Ako ujutru izlazi: podstrek da se kultivišu vrline i kvaliteti Duše.


 


Svi | A | B | Ć | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž