Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza

PEĆINA (KAVERNA) (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž


PEĆINA (KAVERNA)

– Po onome kakva je ova pećina i šta se u njoj nalazi, može da predstavlja:

  • Okultna stanja pameti.
  • Unutrašnji elementi naše Filozofske Zemlje.
  • Okultniji nivoi Spoznaje.
  • Pećina našeg Oca, te prema tome poziv da tražimo utočište u njemu.
  • Pećina pustinjaka (ermita), a tada je podsticaj da se duboko reflektuje o ovim stvarima.

 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž