Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
 • tumačenje snova,
 • kako i zašto sanjamo(?),
 • značaj snova,
 • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž


P
Ima 67 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2
Izraz Definicija
POŠTAR

– Vidi Pismo .


 
POSTELJINA

Kada sanjaš da si pokriven belom posteljinom: božanska zaštita.

– Ako ima druge boje, vidi tada Boje .

– Vidi i Platna .


 
POVRĆE

– Plodovi Filozofske Zemlje koji daju rađanje Merkura. Filozofska Zemlja smo mi sami; plodovi su rad koji činimo i ovaj, naravno, stvara jednu ili drugu vrstu Merkura.


 
POŽAR

– Konflikti oko nas koji prete da nas opeku.

– Ponekad predstavljaju klevetanja koja se oko nas pletu.

– Vidi i Vatra .


 
PRATI

Ako peremo odelo: Karma koja je na putu da bude očišćena.


 
PREPELICA

– Volatilni (isparljivi) elemenat Alhemije: Filozofski Merkur.


 
PRINC

– Simbol Intimnog.

– Ako se ovaj simbol pojavljuje u snu jednog muškarca, može da predstavlja Ljudsku Dušu. Gospođe bi trebalo da vide u ovom simbolu svog sopstvenog Budia (Duhovnu Dušu).


 
PROVALIJA

– Predviđanje opasnosti koje se približavaju.

 • Ako se samo približavamo: prisustvo nekih skorih opasnosti u našem materijalnom ili duhovnom životu. Treba da budemo veoma oprezni i budni kako ne bismo bili njihova žrtva.

 • Ako mi u nju padamo: neurednost, neopreznost i mogući neuspeh u Unutrašnjem Radu. To je opomena činjenice da smo na putu da padnemo, sa ezoteričke tačke gledišta, i da se moramo brzo popraviti.

 • Ako smo pozvani da u nju skačemo: može da bude najava jedne probe Vazduha koja se približava.


 
PRSTEN

– Unutrašnji stepeni.

 • Ako ima Solomonov pečat: Dovršeno Veliko Delo.


 
PŠENICA

Zlatna:

 • Kraj jednog procesa koji se dobro realizovao. U duhovnom domenu pokazuje da već postoji zrelost da se prime rezultati Rada.

 • Sa alhemijske tačke gledišta alegoriše Vode u žutom stanju.

– Vidi i Seme .


 
PTICA

– Isparljiv elemenat Alhemije: Filozofski Merkur. U zavisnosti od situacije u kojoj se nalazi ili oblika u kom je vidimo, pokazuje nam kako napreduju procesi sublimiranja naših Stvaralačkih energija.

– Takođe, može da označava skore promene kod Merkura.

– Može da bude predznak neke skore vesti koju ćemo da primimo.

– Po tome kako vidimo i druge stvari, na primer:

 • Ako su crne: treba da ubrzamo rad za unutrašnju Smrt.

 • Ako lete visoko: treba da više sublimiramo alhemijski rad.

 • Ako nas okružuju obojene ptice: skore pomoći od strane Majstora Belog Bratstva.


 
PUSTINJAK

– Potreba za smirivanjem i analizom.


 
PUT

– Unutrašnji Put.

 • Ako je prav i bez prepreka: olakšavajuće okolnosti ili pomoć u procesu Inicijacije.

 • Ako je u lošem stanju: suprotnosti (nedaće) i probe koje se približavaju.


 
PUTER

– Treće svedočanstvo Alhemije: žuti merkur.


 
PUTOVATI

– Poziv za poznavanje samoga sebe.

– Moguće je predskazivanje nekog fizičkog putovanja.


 
PUŽ (bez kućice)

– Početni stadijumi svesti.


 
PUŽ (sa kućicom)

– Simbol spiralnih etapa u okviru kojih se realizuju naši povraci. Po onome kako vidimo puža, može da nam naznači činjenicu da smo sada na jednoj višoj ili nižoj oktavi života.

– Predstavlja, takođe, Evoluciju i Involuciju.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž