Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza

PAS (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž


PAS

–Erotski instinkt. Zbog toga je pas upravo taj koji nas vodi do samih vrata Apsoluta.

  • Ako napada: zverski seksualni instinkt. Ne postoji kontrola strasti.
  • Ako je suviše violentan: može da predstavlja Ja Lasciviteta. 

 –Ako je suviše violentan: može da predstavlja Ja Lasciviteta. –Još je i simbol prijateljstva.

  • Ako nam pomaže: pomaže nam jedan prijatelj.
  • Ako nas napada: izdajstvo jednog prijatelja.
  • Ako je bele ili crne boje: pored onih prethodnih može da predstavlja Belu magiju ili Crnu magiju.

 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž