Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mudrost je Stablo Nauke Dobra i Zla, a Ljubav je Stablo Života
VOPUS | Gnoza

ZVEZDA (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


ZVEZDA

Ako nas vodi: Biće koje nas usmerava.

Kada pada na nebu: neko nama blizak će se udaljiti od nas ili će se definitivno dezinkarnirati.

Sa pet krakova: simbol za Intimnog.

Solomonova: na mikrokosmičkom nivou predstavlja ujedinjenje dva polariteta: muškog i ženskog. Na makrokosmičkom nivou simboliše ujedinjenje čoveka sa svojom Monadom: to je dovršeno Veliko Delo.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž