Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija arrow Govori Nema knjiga – Gravura 3.

Govori Nema knjiga – Gravura 3.

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Na ovoj trećoj planši primećujemo koncentrične krugove koji su pod stražarenjem Sunca i Meseca. Podsetimo se da su ova dva nebeska tela (astrološki – zvezde) dve sile ravnoteže našeg makrokosmičkog neba i tako su živa reprezentacija erotičkog Sumpora Sunca i Merkura koji predstavlja srebrnaste vode Meseca. 

Gore, u gornjem delu, pojavljuje se Jupiter – Otac svih Bogova – kao simbol bele boje alhemijskih transformacija. Na početku, vode su crne i zbog toga su predstavljene od strane Saturna. Ove vode treba da se transformišu i iz njih treba da se izvuče beli želatin – drugo svedočanstvo Velikog Dela. Govori Mutus liber, Kwen Khan

Ovo je moguće, ponavljamo, kada se sublimira seksualni čin. Jupiter jaše Realnog orla koji simbolizuje isparavanje Merkura. Dotični orao ima glavu kao ptica Feniks, pokazujući potrebu da nastavimo da umiremo na psihološkom nivou da bismo kasnije vaskrsli neprikosnoveni i čisti. In Necis Renascere Integer – Posredstvom smrti se vaskrsava neprikosnoveno i čisto. 

Setimo se da ptica Feniks umire i iz sopstvenog pepela pobednički vaskrsava.

Dakako, naznačimo da su srednjevekovni alhemičari alegorično objašnjavali da su se između crne i bele boje pojavljivale mnoge boje u unutrašnjosti Hermetičke posude. Sve ovo nisu ništa drugo nego simboli koji su pokazivali rafiniranja kojima treba da podvrgavamo svoje haotične vode. Zbog toga se još kaže da će se u ovom prolaznom transu „umnožiti kiše“ dopuštajući nam da naziremo da u ovoj etapi seksualna praktika postaje intenzivna. Ovo je, ponavljamo, pre nego što se pojavljuje drugo alhemijsko svedočanstvo, bela boja.

Zbog toga vidimo Boginju Junonu, simbolizujući belu boju, kako podstiče onih deset ptica da lete i da označe da se dogodila još jedna sublimacija. Osvajajući bele vode, alhemičar je učinio veliki korak koji upliće svojevremeno veliku odgovornost.

Počevši od ovog momenta, onaj ko radi u delu treba da koristi blagu i sublimiranu vatru; odnosno, treba da rafinira još više seksualnu vezu kako se ne bi ponovo pojavila crna boja – životinjska seksualna želja.

Drugim rečima, potrebno je da sublimacija vôda ne kasni, da bismo ih vodili do momenta u kom će biti oplođene od Filozofskog Sumpora – Kundalini – i tako ćemo dobiti Sumporisani Merkur.

Razne boje koje slede nakon crne, pre nego što će se pojaviti bela, jesu simbolizovane bojama pauna kog vidimo pored Boginje Junone.

Na isti način, alhemičari označavaju ovu promenu posredstvom obojenih ribarskih štapova, koji prikazuju da su boje izmenjene. Ovo je razlog zbog kog se pojavljuje štap za pecanje u donjem delu prvog kruga.

Dotični ribarski štap se vidi u desnoj ruci jedne žene – Večito žensko – koja nam se pojavljuje u gornjem delu gola, kao da nas poziva da ponovo radimo u laboratoriji transcendentalne seksualnosti. Ona, žena, jeste jedina koja može da zapali našu tajnu vatru i, iz ovog razloga, ona je ta koja nosi u drugoj ruci Lampu Mudrosti, lampu Ermita iz devetog arkanuma Tarota.

Žena, koju smo opisali, gleda prema muškarcu koji sedi ispred nje. Muškarac joj pokazuje pomoću jednog prsta njegove desne ruke da je potrebna „samo jedna riba“ i da se koristi samo jedna trska za pecanje. Ovo treba da se razume; riba je simbol Merkura, seminalne vode sa kojima ne treba loše da postupamo. Trska, pored toga što je jedan falički simbol, predstavlja kičmeni stub duž kog se uzdiže Merkur oplođen Vatrom.

Iz svih ovih razloga neophodno je da razumemo da se alhemijski seksualni rad realizuje sa jednom jedinom ženom, a ako se odnosi na ženu, ona taj rad realizuje sa jednim jedinim muškarcem; u suprotnom slučaju, ako se realizuje sa više osoba, pada se u adulteraciju (preljubu) i gubi se čitav rad.

Sirena iz vode predstavlja ujedinjenje između dve prirode – ujedinjenje Sumpora i Merkura. Uhvaćena riba – delfin – od strane para ribara posredstvom seksualne udice, jeste ujedinjenje Sumpora sa Merkurom i Soli iz naših sekrecija (lučevina), u simbolima: muškarac-Sumpor, žena-Merkur i riba-Sunce.

Sva ova scena je pod vođstvom Neptuna koji ima zaustavljeni čamac. Neptun je Gospodar vode, tajni agent Velikog Dela.

Biće je Biće i razlog biti Bića je upravo Biće.

Barka je simbol Arke alijanse, zato što se sklapa tajni savez između ta dva elementa. Nojeva arka koja nas spašava od dezintegracije ili potopljene involucije. Ova barka ili arka je sveti Arkanum A.Z.F. – Sahaja Majtuna.

Neptun sa svojim tridentom, sa te tri sile kojima raspolaže Intiman, ukazuje prema paru iz trećeg kruga, muškarac – žena, Sumpor – Merkur, pokušavajući da ih pomiri.

U gornjem delu drugog kruga nalazimo jednu elegantnu ženu, između dve grančice cveća. Posredstvom žene mogu procvetati vrline simbolizovane cvećem.

Jedna grana ima šest cvetova. Ovih šest cvetova su šest boja o kojima govore alhemičari da se pojavljuju onda kada se radi sa kamenom: crna, siva, bela, narandžasta, žuta i crvena. Ali, govoreći hermetički, one se sintetizuju na četiri: crnu, belu, žutu i crvenu. Da bi se prešlo od jedne boje do druge uvek je potrebna uzvišena sublimacija coitusa reservatusa.

Oblaci koji okružuju čitavu sliku jesu perturbacije koje se mogu događati u radu, ako mi dopuštamo da se meša „zagušljivi dim“ životinjskog bluda u seksualnom transcendentalnom radu para. Iz ovog razloga je Altus tvrdio: „Alhemičar treba da izbegava da dopusti da bude nošen ovim pojavama, jer će to učiniti da kasni nebeska rosa – iz sublimnog isparavanja ens seminisa – i svojevremeno, poništiti ono što je bilo ranije transmutirano ili urađeno – zaglibljenje.“

Vide se još u drugom krugu životinje koje često alegorišu ova dva prvobitna elementa, odnosimo se na bika i ovna. Podsetimo se da je zodijački znak jarca znak zemlje, ovo nas navodi da mislimo na fiksni elemenat – Sumpor. Ovan nas povezuje sa zodijačkim znakom ovna čiji je elemenat vatra, vatra-Sumpor koja nas poziva da shvatimo vezu sa fiksnim elementom. Evo dakle ovde, one dve primarne prirode: Merkur i Sumpor.

U mudrom ujedinjenju dotičnih elemenata nalazi se ključ totalne regeneracije.

Takođe, u drugom krugu opažamo dve kućice, svaka od njih ima po jedno stablo. Ove kuće alegorišu „maleno boravište“ neofita, odnosno, njegova unutrašnja tela koja se još uvek nalaze u lunarnim stanjima. Kasnije, kada bude radio na dotičnim telima pomoću regeneratorske seksualne vatre, ona će postati solarna. Tada će alhemičar da osvoji Kaštel Bića, odnosno, prebivalište Oca koji se nalazi u tajnosti; unutrašnja tela od čistog Zlata – astral, mental i kauzal – potpuno prečišćena.

Čitaj više

Kwen Khan, Govori Nema knjiga

AddThis Social Bookmark Button
 
< Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 2.   Razotkrivena Apokalipsa >