Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo osloboditi pamet od svih pretpojmovnih ideja, želja, strahova , mržnji, škola, itd. Sve ove greške usidravaju pamet u spoljna čula
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija arrow Govori Nema Knjiga (Mutus Liber)

Govori Nema Knjiga (Mutus Liber)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
govori mrtva knjiga - mutus_liber.jpg

Za one koji proučavaju Nauku alhemijskih Transmutacija, nauku koja dodiruje lepote starih kultura i još konkretnije srednjovekovnu epohu naše zapadne istorije, neka se zna da rad kojeg je napisao  Oscar Uscategui otvara, najzad, put ka razumevanju jednog od najvažnijih alhemijskih dela koje je u svoje vreme nosilo ime dubokog značenja MUTUS LIBER (Nema Knjiga).

Zanimljivo je ime ovog srednjovekovnog dela, zbog činjenice da je sastavljeno iz crteža ili gravura i nema nikakvog pisanog objašnjenja. Bez dvoumljenja , reč je o delu koje kondenzuje alhemijsku nauku preko crteža koji nam u svojoj tišini  govore o Velikom Delu (Autorealizacija).

Neophodno je ovde napomenuti reči nekih ljudi od značaja kao Fulcanelli, Paracelsus i Samael Aun Weor koji podvlače sledeći hermetički iskaz: 

Da bi podrobnije razumeli nauku Velikog Unutrašnjeg Dela potrebno je da imamo Božji dar.

Jasno je i evidentno, da je autor ovih otkrića učinjenih nad  "Mutus Liber", mogao  doći do razumevanja alhemijskih gravura zahvaljujući ogromnoj pomoći koju je  čovečanstvu  pružio, Samael Aun Weor, Otac Savremenog Gnosticizma. Niti gnostičke doktrine vodile su autora dela "Govori Mutus Liber" ("Govori Nema Knjiga"), čak do samih korenova hermetičke nauke, ili nauke Intimne Realizacije Bića.

Na stranicama ovog dela sjaji mudrost umetnosti transmutacija koja je u stanju da nas ponovo dovede do anđelskog stanja kojeg je čovečanstvo nekad izgubilo i koje se danas može teško naći unutar ovog ljudskog bića naviknutog da ceni samo racionalistčki intelekt i da potcenjuje večite istine Duha.

Čitalac koji ozbiljno teži da korača po alhemijskim stepenicama koje vode ka Intimnoj Autorealizaciji Bića, otkriće u "Govori Mutus Liber" jasnog i tačnog vodiča radi razvijanja u samom sebi celokupne filozofije Umetnosti Transmutacija.

Ponovo je potrebno da informišemo našeg ljubaznog čitaoca o neophodnosti izučavanja, sa neograničenim strpljenjem i rešenošću, svih postulata koji su unešeni u ovo delo. Zbog toga nas obavezuje, pre svega, potreba za čitanjem i meditiranjem svake postavke sadržane u ovom jedinstvenom kompendijumu. U suprotnom slučaju, obična lektira sa nedostatkom verovanja (koja produbljuje izučeno), samo bi nas bacila u tamnicu praznog intelektualizma i koja na kraju dobija tako ulogu biblijske "neplodne smokve".

Moraće da se radi ovog još jednom oslonimo na alhemijsku rečenicu koja doslovce glasi ovako: "Lege, lege, relege, labora et invenies"; ova rečenica u prevodu nam kaže: "Čitaj, Čitaj, ponovo Čitaj, radi i naći ćeš".

Neka se sva vrata palate Kralja (unutrašnjeg) otvore pred tobom, nemirni tragaču Realne Spoznaje, kako bi jednog dana mogao stići da sedneš sa desne strane Oca koji je na nebesima.

   naruči knjigu
Vorbeşte Mutus Liber (Oscar Uzcategui)
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Arka Alijanse   Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 1. >