Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija arrow Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 2.

Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 2.

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
  Govori MUTUS LIBER (Govori Nema knjiga) sadrži otkrića iz najcenjenije knjige u srednjovekovnoj epohi, tadašnjih Alhemičara, čije je ime MUTUS LIBER (Nema knjiga).

  Razotkrivanje ovog dela dozvoljava da se čitaocima stavi na raspolaganje ezoterička interpretacija alhemijskih gravura ove knjige.

U ovoj drugoj Gravuri otkrivamo lepe reprezentacije najznačajnijih elemenata alhemijske Umetnosti. Ovi su još iz antikviteta bili predstavljeni u različitim aspektima. Ponekad kao mitološka Božanstva - Apolo i Dijana, kao sakralne životinje - orao i zmija, ponekad kao nebeska tela -Sunce i Mesec.

Ova dva elementa bili su tvorci Makrokosmosa i Mikrokosmosa. Često sam čuo od Majstora Samaela Aun Weora da su sami univerzumi proizvodi Sakralne kopulacije koju realizuje Treći Logos - Sveti Duh, sa Drugim Logosom - Kosmičkom matricom, po zapovesti Prvog Logosa.

Ali, o kojim to elementima govorimo? Nema nikakve sumnje, o onim dva elementa koji se nalaze upravo na osnovi ukupne kreacije. Oni su tajni Sumpor mudraca i neizreciv i prečist Merkur.

Sumpor je sideralna vatra autentičnih Ružokrstaša iz Hrama iz Kumenesa. Merkur se nalazi komprimiran u spermatičkim vodama, koje je Priroda uskladištila u našim seksualnim žlezdama.

GRAVURA 2.

mutus liber_gravira_2.jpg

 Kako je gore, tako je i dole, i makrokosmička Priroda bila je takođe proizvod spoja kosmičke sideralne Vatre sa angeoskom spermatičkom vodom. Ništa nije bilo i ništa neće biti bez pomoći ovih dvaju primordijalnih elemenata.

 U našoj ljudskoj prirodi, dotična vatra je Rusalijska vatra, nazvana od Hindusa Kundalini ili Vatrena zmija. Alhemičar će primiti ovu vatru nakon što će njegove vode biti prerađivane posredstvom Sakramenta Krštenja - Seksualne Magije - naravno.

U nastavku vidimo Filozofsko Jaje u kome se odvija gestacija ukupnog Velikog Dela. Jaje je veoma sakralni simbol iz najstarijih vremena. Egipatski Bog Ra rađa se iz jajeta, i vidimo takođe i Krišnu - hinduskog Hristosa - sa njegovom suprugom Radom unutar jajeta. Hinduska filozofija govori nam da se Univerzum pojavio iz Ogromnog kosmičkog jajeta. Jaje je upravo sama utroba Mahe Kundalini, gde se obavlja gestacija zvezda, svetova, bogova, ljudi i zveri. Sve ovo ima visoko značenje.

To jaje transcendentalne seksualnosti je mesto u kome se obavlja gestacija istinskog Nebeskog Čoveka u unutrašnjosti svakoga od nas. Tamo, unutar ovog hermetičkog jajeta mudro se sjedinjuju erotička vatra i seminalni merkur, zahvaljujući jednom neutralnom elementu - nitričnoj soli - koja se nalazi u našim seksualnim hormonalnim sekrecijama.

Sve je ovo moguće zahvaljujući Metafizičkoj kopulaciji koju nam Gnoza predaje posredstvom izlaganja Majstora Samaela. Erotička vatra, propraćena aktom transmutacije, pretvara Merkur u neku vrstu isparljive vode koja se uzdiže kroz pršljenove ili komore našeg kičmenog stuba, zahvaljujući tajnom kanalu koji ih prožima. Dotičan kanal u Indiji naziva se Šušumna (Sushumna).

Rečeno je mnogo puta da svetlost izvire iz tmina, iz haosa. Ovo treba razumeti na mikrokosmičkom nivou ili ljudskom. Treba da razumemo da iz tmina Ljubavi - očišćene od niskih strasti - mi vadimo hrističku svetlost da bi osvetlili naš unutrašnji svet. Svetlost se nalazi skrivena upravo u seksualnim organima. Ovi zadnji, nekim redom, smešteni su na diskretan način u organskoj mašini ljudskog bića. Tamo, u te dubine,  treba da se spustimo da bismo izvadili Svetlost Mudraca.

Čitalac treba da razume da Univerzalna Geneza ima u svom fondu seksualne implikacije. Sve je proizvod Univerzalne Seksualne Alhemije. Iz haotičke materije - ens seminis - pojavili su se svetovi, kontinenti, zveri, ljudi i bogovi. Ova haotična materija predstavljena je na ovoj gravuri Bogom Neptunom - Bogom voda ili entiteta seminalnih voda. Zbog toga se on nalazi na steni ili kamenoj masi koja nas podseća, nesumnjivo, na bazu našeg rada, na seksualnost, seks.

Dotična stena, na svoj način, kreće se među vodama na leđima delfina - simbola alhemijske Soli ili Sapientia Universalis.

Setimo se vode krštenja - seksualne - koja se nalazi u kamenoj krstionici u svim hrišćanskim crkvama. Kamen seksa sadrži sakralne vode i posredstvom kupanja u njima primamo Univerzalnu Mudrost.

 Trident Boga Neptuna predstavlja nam tri sile - pozitivnu, negativnu i neutralnu - koje akcionišu u prisustvu električnog seksualnog šoka bračnog para. Tako se pojavljuje svetlost koja će osvetljavati budućeg alhemičara. Isto tako, ove seksualne vode predstavljaju alhemičarevo ogledalo i u njemu možemo videti refleksiju ukupne Prirode. Potrebno je takođe da čitalac razume da ove vode predstavljaju „univerzalni rastvarač" srednjovekovnih alhemičara.

Sa ovim rastvaračem radi Adept na Ostrvu Slasti koje je mnogo puta alegorično nazvano Ostrvo iz Delosa. Na ovom ostrvu nalazi se Hesperidin vrt iz grčke mitologije. Ovo je ostrvo konstituisano od seksualnih slasti.

U seksualnom radu neophodno je da ne zaboravimo molitvu upućenu ženskom aspektu Božanstva koje se nalazi unutar svakoga od nas. Odnosimo se na unutrašnju i prečistu Božansku Majku, refleksiju Večite Kosmičke Majke.

„Treba da od koitusa stvorimo neku vrstu molitve." Rekao je u svoje vreme eminentni gnostički hrišćanski Patrijarh Sveti Augustin. Onaj koji bude zaboravio na svoju majku, unutrašnju, zalutaće i pašće u grešku. Na ovom putu transformacije treba da se u svakom momentu obraćamo našem Ocu i našoj Majci - unutrašnjima.

Molitva treba da je namenjena našoj unutrašnjoj Majci pre početka rada, za vreme njega i na kraju ovog sakralnog akta. Iz ovog razloga vidimo par kako kleči ispred alhemijske peći. Par se nalazi u molitvenom stavu. Podsetimo se da u pojedinim alhemijskim delima iz Srednjeg veka prikazuje se sveštenik- alhemičar kako se moli ispred oltara. Alhemičar koji se poistovećuje, koji dozvoljava da bude hipnotisan seksualnim strastima, ostaje uhvaćen u zamku i pada kao žrtva Stabla Nauke od Dobra i Zla.

Na donjem delu peći vidimo dve kolone Hrama, Jakin i Boaz. Ima aspekat kaštela, jer se u njemu rađa Kralj, Intimni Hristos. Kaštel, atanor, hram, žena, to je jedna te ista stvar. Ko je Oficijant? Otac naš koji se nalazi u tajnosti. Sada ćemo razumeti hitnu potrebu da umremo u nama samima...

Opažamo takođe mikrokosmičko jaje unutar makrokosmičkog jaje: mikrokosmos-čovek, sadržan u makrokosmosu, po liku i obličju sa ovim - u alhemijskoj peći.

Vidimo tri dimnjaka koji predstavljaju tri kanala: Ida, Pingala i Šušumna (Sushumna). Glavni dimnjak je u sredini - medularni kanal kroz koji se uzdiže Igniska zmija.

Potrebno je da istrajemo, da imamo strpljenja i da radimo svaki put kada se može, u zapaljenom ognjištu supraseksualnosti, ali uvek, uvek, u stanju pripravnosti i u skladu sa ritmovima prirode.

Vidi se da gravura ima tri dela: gornji, u kome sunce, koje osvetljava sa 18 zrakova, simboliše zapovest viših hrističkih sila da se radi u devetoj sferi. Ako saberemo 18 na kabalistički način, 1 plus 8 daje 9, Deveta Sfera, seks. Sunce takođe predstavlja hrističku energiju koja je potrebna da nas spase ako iskorišćavamo njenu snagu u našem radu. Srednji deo predstavlja pobede koje zadobijamo u unutrašnjim svetovima. Donji deo je akcija u planu formi (fizički svet).

 Óscar Uzcategui, Govori Mutus Liber (Nema knjiga)
linia_final de pagina.png

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Govori Mutus Liber (Nema knjiga) – Gravura 1.   Govori Nema knjiga – Gravura 3. >