Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija arrow Sveti Gral

Sveti Gral

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
Sveti Gral

Sveti Gral (Graal) sjaji u dubokoj noći svih vremena. Kavaljeri srednjeg veka, u vreme Krstaških ratova, uzaludno su tražili Sveti Gral u Svetoj Zemlji, nisu ga našli.

Kada se profeta Avram (Avraam) vratio iz rata protiv Sodoma i Gomora, priča se da se sreo sa Melkisedekom, Genijusom Zemlje. Nesumnjivo da je ono Veliko Biće živelo u utvrđenju koje se nalazilo tačno na mestu gde se kasnije podigao Jerusalim, najvoljeniji grad Profeta.

Legenda vekova kazuje, a ovo bogovi i ljudi znaju, da je Avram pred Melkisedekom služio Gnostičko Pričešće, deleći hleb i vino.

Neće biti na odmet ako tvrdimo da je tada Avram donosio Melkisedeku „desetke" i prve plodove, kao što je napisano u Knjizi Zakona.

Avram je primio Sveti Gral iz Melkisedekovih ruku; ovaj je pehar stigao u hram u Jerusalimu.

Nesumnjivo da je Carica od Sabe (de Saba) bila posrednik ovom činu. Ona se pojavila pred Kraljem Solomonom sa Svetim Gralom i nakon strogih proba koje mu je postavila, poverila mu je mnogo cenjeni dragulj.

Veliki Kabir Isus pio je iz ovog pehara za vreme sakralne ceremonije Tajne Večere, kao što piše u Četirima Jevanđeljima.

Josif iz Arimateje napunio je Pehar krvlju koja je šikljala iz rana Obožavanog sa Planine Lobanje. Kada je rimska policija ispreturala stan pomenutog Senatora, nije našla ovaj skupoceni dragulj.

Rimski Senator, ne samo da je sakrio toliko vredno blago, već više od toga, čuvao je zajedno sa njim, pod zemljom, Longinusovo Koplje, kojim je rimski centurion probio rebro Gospodovo.

Josif iz Arimateje bio je zatvoren u neku užasnu tamnicu zbog toga što nije hteo da preda Sveti Gral.

Kada je pomenuti Senator izašao iz zatvora, uputio se prema Rimu, noseći sasobom i Sveti Gral.

Stigavši u Rim, Josif iz Arimateje naišao je na persekucije Nero-a protivu Hrišćana i nastavio je put duž obala Mediterana.

Neke noći, u snu, pojavio se anđeo i rekao mu je: „Ovaj pehar ima veliku moć, jer se u njemu nalazi krv Spasitelja Sveta". Josif iz Arimateje, slušajući naređenja anđela, zakopao je pehar u nekom hramu u Montserratu (Katalonija, Španija).

 Vremenom, taj je pehar postao nevidljiv zajedno sa hramom i jednim delom planine.

Sveti Gral je Hermesova posuda, Solomonov Pehar, skupocena urna svih hramova misterija.

Iz „Kivota zaveta" nikada nije nedostajao Sveti Gral u obliku pehara u kom se nalazi deponovana „pustinjska mana".

Sveti Gral naglašeno alegoriše žensko Joni (Yoni); u ovom svetom peharu nalazi se nektar besmrtnosti, Soma mističnih, najuzvišeniji napitak Svetih Bogova.

Crveni Hristos pije iz Svetog Grala u najuzvišenijem času hristifikacije, tako stoji napisano u Jevanđelju Gospodnjem.

Sveti Gral nikada neće nedostajati sa oltara hrama. Evidentno je da sveštenik treba da pije vino svetlosti iz Svetog Pehara.

Bilo bi apsurdno zamisliti hram misterija u kome bi nedostajao blagosoveni pehar svih vremena.

Ova stvar nas podseća na Ginebru, Kraljicu Đinasana, onu koja je točila Lancelotu (Lanselotu) vino u SUFRINIM i MANTIJEVIM slatkim peharima.

Besmrtni Bogovi hrane se napitkom sadržanim u Svetom Peharu; oni koji mrze Blagosloveni Pehar, klevću protiv Svetog Duha.

Nad-Čovek treba da se napaja nektarom besmrtnosti sadržanim u božanskom peharu hrama.

Transmutacija stvaralačkih energija jeste fundamentalna ako želimo piti iz Svete Posude.

Crveni Hristos, uvek revolucionaran, uvek buntovan, večito herojski, večito pobednik, klanja se u čast Bogova, pijući iz zlatnog pehara.

Podignite dobro vaše pehare i vodite računa da ne prospete ni jednu jedinu kap dragocenog vina.

Podsetite se da je naša lozinka i deviza thelema (volja).

Iz dubine pehara, simbolične slike ženskog seksualnog organa, šikljaju plamenovi koji sjaje na užarenom liku Nad-Čoveka.

Neizrecivi Bogovi svih galaksija uvek piju piće besmrtnosti iz večitog pehara.

Lunarna hladnoća proizvodi, tokom vremena, involucije; potrebno je da pijemo sakralno vino svetlosti iz svete Alhemijske posude.

Crveni ogrtač sakralnih kraljeva, kraljevska kruna i plameno zlato svojstveni su samo Crvenom Hristosu.

Gospodar munje i groma dohvata svojom desnicom Sveti Gral i pije zlatno vino da bi se hranio.

Oni koji prosipaju iz Hermesove posude za vreme hemijske kopulacije, pretvaraju se faktički u infrahumana stvorenja podzemnog sveta.

Sve što sam ovde napisao stoji opširnije razvijeno u mojoj knjizi pod naslovom „Savršeni Brak".

Samael Aun Weor, Velika Pobuna, pogl. Sveti Gral

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Sv. Apostol Pavle – O Ljubavi   Ezoteričko Koplje >