Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija arrow Kreativna seksualnost

Kreativna seksualnost

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

„BOG je LJUBAV, i njegova LJUBAV stvara i STVARA ponovo.”

Opojne reči ljubavi vode ka žarkom poljupcu obožavanja. Seksualni čin je prava konsupstancijalizacija ljubavi u strašnoj psihofiziološkoj stvarnosti naše prirode.

Kada se muškarac i žena seksualno ujedine, nešto se stvara. U tim trenucima vrhovnog obožavanja, on i ona su, za istinu, jedno jedino androginsko biće sa moćima da stvaraju, kao bogovi.

U tim trenucima seksualnog sjedinjenja jesmo stvarno u  Laboratorium-Oratorium-u Svete Alhemije.

Veliki vidovnjaci mogu da vide, u izvesnim momentima, ljubavni par obasjan ogromnim božanskim sjajem. Ušli smo tako, u tim momentima, u Sanctum Regnum Visoke Magije. Sa tim silama  začuđujuće božanstvenim, možemo dezintegrisati Đavola kojeg unutra nosimo, i da se pretvorimo u velike Hijerofante. Tada se punimo univerzalnim elektricitetom i magnetizmom, strašne kosmičke sile se sakupljaju u dubini Duše, čakre astralnog tela blistaju, čudesne sile Velike Kosmičke Majke kreću se kroz sve kanale našeg organizma. Ne možemo objasniti te momente najviše sreće. Vatrena Zmije se koprca, vatre srca se uvećavaju i strašni zraci Oca blistaju veličanstveno na čelima bića ujedinjenih seksualno.

Kabalisti nam govore o Devetoj Sferi. Deveta Sfera Kabale je Seks.

Silaženje u Devetu Sferu bilo je, u Antičkim Misterijama, maksimalno kušanje za visoko dostojanstvo Hijerofanata. Isus, Hermes, Buddha, Dante, Zoroastru, itd., trebali su da se spuste u Devetu Sferu kako bi radili sa Vatrom i Vodom – poreklo svetova, životinja, ljudi i Bogova. Sa ovim počinje svaka autentična Bela inicijacija.

Sin Čovečiji se rađa u Devetoj Sferi. Sin Čovečiji se rađa iz Vode i Vatre. Najveća Pobeda Vrhovne Adoracije jeste rađanje Sina Čovečijeg u jaslama Sveta.

Muškarac i žena voleći se međusobno jesu, stvarno, dve harfe sa čudesnim harmonijama, Ekstaza Slave, ono što se ne može definisati jer ako se definiše biva iskrivljeno. Ovo je Ljubav.

Poljubac je duboka mistička posvećenost dveju duša koje se obožavaju, a seksualni čin je ključ pomoću kog se pretvaramo u Bogove. Bogovi, postoji Bog!...

Znajte vi, koji se stvarno volite, da je Bog Ljubav. Voleti, kako je lepo da voliš! Ljubav se hrani s ljubavlju. Samo sa ljubavilju moguće  su Alhemijske Svadbe.

Alhemičari kažu da je potrebno da pretvorimo MESEC u SUNCE. Mesec je Duša. Sunce je Hristos. Pretvaranje Meseca u Sunce je moguće samo Vatrom, a ova se pali samo pomoću ljubavnog ujedinjenja u Savršenom Braku.

Savršeni Brak je sjedinjenje dvaju bića, jedno koje voli više i drogo koje voli bolje.

Sin Čovečiji se rađa iz Vode i Vatre. Voda je Seme, Vatra je Duh.

Bog sjaji iznad savršenog bračnog para.

Sin Čovečiji ima moći nad razbuktalom vatrom, nad silovitim vazduhom, nad navalnim okeanskim talasima i nad mirisavom zemljom.

Seksualni čin je strašan; sa pravom Apokalipsa kaže: „Koji pobedi učiniću ga stubom u crkvi Boga svog, i više neće izići napolje”.

Samael aun Weor. Savršen Brak, pogl. Sin Čovečiji, odlomci

 

 

Adam i Eva, Seksualno ujedinjenje

 

Sexualitate Creatoare, Samael Aun Weor, Casatoria perfecta
AddThis Social Bookmark Button
 
< Kult Vatre   Sv. Apostol Pavle – O Ljubavi >