Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija arrow TIKUN HABRIS – Regeneracija semena

TIKUN HABRIS – Regeneracija semena

Štampaj E-pošta
Autor Antonio Sette Camara   

V. M. Samael Aun Weor doneo nam je veoma jasna i dobro objašnjena dragocena teoretska i praktična učenja o seksualnoj energiji, o njenoj transmutaciji i regeneraciji, o funkcionalizmu seksualnog centra  kao i o disfunkcijama ovog, itd. iako se, takođe, takva učenja mogu naći i u tradicionalnim religijama, ona su tamo skrivena, jasna su samo u delimičnom obliku.

TIKUN HABRIS — Regeneracija semenaOrtodoksni Judaizam rabina uči, takođe, i skreće pažnju u vezi sa seksualnim prestupima (fornikacijama) i njihovim posledicama, iako ne daje javno - kako to čini gnostička doktrina - kompletne informacije o transmutaciji i regeneraciji. Ono što rabini nazivaju Tikun Habris (popravak šteta prouzrokovanih seksualnim prestupima) ograničava se na uzdržavanje od prestupa i na traženje regenerisanja posredstvom molitve, posta i penitencije.

Ali treba da se podsetimo da u ovoj Gvozdenoj epohi ili Kali-Jugi svi smo mi pali i da se možemo Autorealizovati samo posredstvom seksualne regeneracije koju predaje samo gnostička doktrina.

Ipak nailazimo na Internetu neke stranice tradicionalnog judaizma odakle izvlačimo pojedina interesantna učenja i upozorenja što se tiče fornikacije:

„Služeći se izgubljenom energijom osobe koja fornicira (gubi seme), mračne sile stvaraju Lilim (seksualne demone). Ovi demoni ostaju u blizini osobe, kradu joj energiju, zbunjuju je i unose misli u pamet. Onaj ko meditira može da shvati mnoge misli koje ne pripadaju njemu samom prolazeći kroz njegovu pamet...; među ovima su seksualne misli, misli koje poriču Boga, itd. noću ovi demoni utiču na snove osobe i uzročnici su noćnih polucija (mikreh lilah).

Najteži od svih grehova je gubljenje semena (seksualnog), jer to znači prosipanje krvi njegovih sinova za svu večnost. Pored ovog, svi grehovi mogu biti popravljeni (oprošteni), ali za ovaj nema popravke."

 (Sharai Kedusha 2/8)

„Onaj ko namerno provocira erekciju, sam sebe ekskomunicira"

(Talmud Niddah 13)

„Rasturanje semena (seksualnog) najteži je od svih delikta, jer osoba kvari dušu u ovom svetu i u budućem svetu, i ko to čini neće videti Šekinahovu (Shekinah) slavu ".

 (Zohar Vaieshev)

„Onaj ko gubi seme postavlja sebe u ekvivalentno stanje sa životinjskim. Tako kao što životinja ne brine o onome što radi, dotična osoba radi to nenamerno. Tako kao što je neka životinja odvojena i ponižena i ne prima život u budućem svetu, isto tako dotična osoba će umreti i neće živeti u budućem svetu".

 (Medrisch Hagdol Vaieshev)

„Zabranjeno je rasturanje semena. I ko to čini biva ekskomuniciran i jeste kao kad bi ubio drugu osobu".

(Rambam esuray biah 21/18)

„I znano je da od svih prestupa iz Toraha nema nijednog koji bi mogao da stvara toliko demona kao greh onoga koji prosipa seme..."

 (Kaf Hchaim 240)

„Totalno je zabranjeno da se prosipa seme. Nema nijednog momenta kad je to dozvoljeno"

 (SvT Rav Poalim 2/3)

„Prosipanje semena je teže od ubistva, jer se ovde prosipa sopstvena krv i krv sinova. Zohar kaže da se ljudi mogu kajati za sva zla (i da budu oprošteni), osim onih koji čine ovaj greh. Više od toga, generacija potopa bila je izbačena sa lica Zemlje isključivo zbog ovog prestupa".

 (Sharai Kedusha)

 ZAKLjUČAK:

Veoma je interesantno da proverimo univerzalnost ovih učenja. Ipak treba da budemo svesni da samo Avatar Vodolije daje jasne instrukcije o tome kako da stižemo do integralnog seksualnog regenerisanja posredstvom Majtune (Maithuna) i bezbroj praktika otkrivenih u gnostičkoj doktrini. Tako da, treba da se zahvalimo iz sveg srca Hristu Samaelu zato što nam je otkrio i objasnio ove tajne na tako kompletan način.

 Nekoliko izraza korišćenih u ortodoksnom judaizmu:TIKUN HABRIS — Regeneracija semena

Tikun: Prečišćavanje od grehova.

Tikun Habris: Prečišćavanje od greha fornikacije.

Tikun Yesod: Popravka šteta nanesenih Sefirotu Jesodu (seksualni centar).

Shomer Habris: Onaj ili ona koji ne gubi energije.

Zerah: Seme ili seminalni fluid.

Zerah Levatala: Akt masturbacije; izbacivanje semena iz organizma što zabranjuje Halacha.

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Ljubav   Seksualnost i Masturbacija >